reklam

11.Sınıf Matematik Testi Çöz

4 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Açılar, Doğruda Açılar İle İlgili Test Soruları
Ardışık Sayılar İle İlgili Test Soruları
Aritmetik Ortalama, Geometrik Ortalama İle İlgili Test Soruları
Bağıntı, Bağıntılar İle İlgili Test Soruları
Binom Açılımı İle İlgili Test Soruları
Bölünebilme Kuralları, OBEB OKEK İle İlgili Test Soruları (2)
Bölünebilme Kuralları, OBEB OKEK İle İlgili Test Soruları (1)
Çarpanlara Ayırma İle İlgili Test Soruları (3)
Çarpanlara Ayırma İle İlgili Test Soruları (2)
Çarpanlara Ayırma İle İlgili Test Soruları (1)
Çarpım Sembolü, Toplam Sembolü İle İlgili Test Soruları
Çemberde Açılar (Teğet, Kiriş, Üçgende) İle İlgili Test Soruları (3)
Çemberde Açılar (Teğet, Kiriş, Üçgende) İle İlgili Test Soruları (2)
Çemberde Açılar (Teğet, Kiriş, Üçgende) İle İlgili Test Soruları (1)
Çemberde Alan, Çemberin Alanı İle İlgili Test Soruları
Çemberde Analitik, Çemberin Analitiği İle İlgili Test Soruları
Çemberde Uygulama, Çemberin Uygulaması İle İlgili Test Soruları
Çemberde Uzunluk, Çemberin Uzunluğu İle İlgili Test Soruları (3)
Çemberde Uzunluk, Çemberin Uzunluğu İle İlgili Test Soruları (2)
Çemberde Uzunluk, Çemberin Uzunluğu İle İlgili Test Soruları (1)
Çokgenler, Çokgen Çeşitleri, Özellikleri İle İlgili Test Soruları
Denklem Çözme (Bir Ve İki Bilinmeyenli Denklemler) İle İlgili Test Soruları (6)
Denklem Çözme (Bir Ve İki Bilinmeyenli Denklemler) İle İlgili Test Soruları (5)
Denklem Çözme (Bir Ve İki Bilinmeyenli Denklemler) İle İlgili Test Soruları (4)
Denklem Çözme (Bir Ve İki Bilinmeyenli Denklemler) İle İlgili Test Soruları (3)
Denklem Çözme (Bir Ve İki Bilinmeyenli Denklemler) İle İlgili Test Soruları (2)
Denklem Çözme (Bir Ve İki Bilinmeyenli Denklemler) İle İlgili Test Soruları (1)
Determinant, Determinantlar İle İlgili Test Soruları
Dikdörtgen, Dikdörtgenin Alanı, Özellikleri İle İlgili Test Soruları (2)
Dikdörtgen, Dikdörtgenin Alanı, Özellikleri İle İlgili Test Soruları (1)
Diziler İle İlgili Test Soruları
Doğal Sayılar, Tam Sayılar İle İlgili Test Soruları
Doğruların Uygulaması İle İlgili Test Soruları
Doğrunun Analitiği İle İlgili Test Soruları (2)
Doğrunun Analitiği İle İlgili Test Soruları (1)
Dört İşlem, Temel Kavramlar İle İlgili Test Soruları (2)
Dört İşlem, Temel Kavramlar İle İlgili Test Soruları (1)
Dörtgen, Eşkenar, Çeşitkenar Dörtgen, Deltoit İle İlgili Test Soruları
Dörtyüzlü, Dörtyüzlüler İle İlgili Test Soruları
Düzlem Ve İzdüşüm İle İlgili Test Soruları
Elips İle İlgili Test Soruları
Eşitsizlikler, Basit Eşitsizlikler İle İlgili Test Soruları (2)
Eşitsizlikler, Basit Eşitsizlikler İle İlgili Test Soruları (1)
Eşitsizlikler, Rasyonel Eşitsizlikler İle İlgili Test Soruları (2)
Eşitsizlikler, Rasyonel Eşitsizlikler İle İlgili Test Soruları (1)
Faiz Problemleri, Faiz Hesaplamaları İle İlgili Test Soruları
Faktöriyel Kavramı İle İlgili Test Soruları
Fonksiyon, Fonksiyonlar İle İlgili Test Soruları (7)
Fonksiyon, Fonksiyonlar İle İlgili Test Soruları (6)
Fonksiyon, Fonksiyonlar İle İlgili Test Soruları (5)
Fonksiyon, Fonksiyonlar İle İlgili Test Soruları (4)
Fonksiyon, Fonksiyonlar İle İlgili Test Soruları (3)
Fonksiyon, Fonksiyonlar İle İlgili Test Soruları (2)
Fonksiyon, Fonksiyonlar İle İlgili Test Soruları (1)
Geometrik Yer İle İlgili Test Soruları
Havuz Problemleri, Havuz Hesaplamaları İle İlgili Test Soruları
Hız Problemleri, Hız Hesaplamaları İle İlgili Test Soruları (2)
Hız Problemleri, Hız Hesaplamaları İle İlgili Test Soruları (1)
Hiperbol İle İlgili Test Soruları
İkinci Dereceden Bilinmeyenli Denklemler İle İlgili Test Soruları (2)
İkinci Dereceden Bilinmeyenli Denklemler İle İlgili Test Soruları (1)
İntegral, İntegralin Uygulaması, İntegral Çeşitleri İle İlgili Test Soruları (3)
İntegral, İntegralin Uygulaması, İntegral Çeşitleri İle İlgili Test Soruları (2)
İntegral, İntegralin Uygulaması, İntegral Çeşitleri İle İlgili Test Soruları (1)
İşçi Problemleri, İşçi Hesaplamaları İle İlgili Test Soruları
İşlem, Matematiksel Yapılar İle İlgili Test Soruları
Kare, Karenin Alanı, Karenin Ölçüsü İle İlgili Test Soruları
Karışık Konikler İle İlgili Test Soruları
Karışım Problemleri, Karışım Hesaplamaları İle İlgili Test Soruları
Karmaşık Sayılar İle İlgili Test Soruları (2)
Karmaşık Sayılar İle İlgili Test Soruları (1)
Kartezyen Çarpım İle İlgili Test Soruları
Kesir Problemleri, Kesirler İle İlgili Test Soruları (2)
Kesir Problemleri, Kesirler İle İlgili Test Soruları (1)
Kombinasyon İle İlgili Test Soruları
Koni, Koniler İle İlgili Test Soruları
Köklü İfadeler, Kareköklü Sayılar İle İlgili Test Soruları (2)
Köklü İfadeler, Kareköklü Sayılar İle İlgili Test Soruları (1)
Küme Problemleri, Kümeler İle İlgili Test Soruları (2)
Küme Problemleri, Kümeler İle İlgili Test Soruları (1)
Küp, Küpler İle İlgili Test Soruları
Küre, Küreler İle İlgili Test Soruları
Limit İle İlgili Test Soruları (2)
Limit İle İlgili Test Soruları (1)
Lineer Dönüşüm İle İlgili Test Soruları
Logaritma İle İlgili Test Soruları (2)
Logaritma İle İlgili Test Soruları (1)
Matris, Matrisler İle İlgili Test Soruları
Modüler Aritmetik İlgili Test Soruları
Mutlak Değer İle İlgili Test Soruları (2)
Mutlak Değer İle İlgili Test Soruları (1)
OBEB OKEK, Bölünebilme Kuralları İle İlgili Test Soruları (2)
OBEB OKEK, Bölünebilme Kuralları İle İlgili Test Soruları (1)
Olasılık, İhtimal İle İlgili Test Soruları
Oran, Orantı Kavramı, Hesaplanması İle İlgili Test Soruları (2)
Oran, Orantı Kavramı, Hesaplanması İle İlgili Test Soruları (1)
Parabol İle İlgili Test Soruları
Paralel Kenar, Özellikleri İle İlgili Test Soruları
Permütasyon İle İlgili Test Soruları
Piramit, Piramitler İle İlgili Test Soruları
Prizma, Prizmalar İle İlgili Test Soruları
Rasyonel Sayılar, Rasyonel Sayılarda Sıralama İle İlgili Test Soruları (4)
Rasyonel Sayılar, Rasyonel Sayılarda Sıralama İle İlgili Test Soruları (3)
Rasyonel Sayılar, Rasyonel Sayılarda Sıralama İle İlgili Test Soruları (2)
Rasyonel Sayılar, Rasyonel Sayılarda Sıralama İle İlgili Test Soruları (1)
Polinom, Polinomlar İle İlgili Test Soruları (2)
Polinom, Polinomlar İle İlgili Test Soruları (1)
Sayıların Çözümlenmesi İle İlgili Test Soruları
Seriler İle İlgili Test Soruları
Silindir, Silindirler İle İlgili Test Soruları
Süreklilik İle İlgili Test Soruları
Taban Aritmetiği İle İlgili Test Soruları
Tek Sayılar, Çift Sayılar İle İlgili Test Soruları
Toplam Sembolü, Çarpım Sembolü İle İlgili Test Soruları
Trigonometri (Trigonometrik Denklemler, Formüller) İle İlgili Test Soruları (3)
Trigonometri (Trigonometrik Denklemler, Formüller) İle İlgili Test Soruları (2)
Trigonometri (Trigonometrik Denklemler, Formüller) İle İlgili Test Soruları (1)
Türev, Türevin Uygulaması İle İlgili Test Soruları (5)
Türev, Türevin Uygulaması İle İlgili Test Soruları (4)
Türev, Türevin Uygulaması İle İlgili Test Soruları (3)
Türev, Türevin Uygulaması İle İlgili Test Soruları (2)
Türev, Türevin Uygulaması İle İlgili Test Soruları (1)
Üçgen Çeşitleri, Özellikleri İle İlgili Test Soruları (2)
Üçgen Çeşitleri, Özellikleri İle İlgili Test Soruları (1)
Üçgende Açı, Üçgende Kenar İle İlgili Test Soruları (3)
Üçgende Açı, Üçgende Kenar İle İlgili Test Soruları (2)
Üçgende Açı, Üçgende Kenar İle İlgili Test Soruları (1)
Üçgende Alan, Üçgenin Alanı İle İlgili Test Soruları
Üçgende Benzersizlik İle İlgili Test Soruları
Üçgende Yardımcı Doğrular (Açıortay, Kenarortay, Yükseklik, Teoremler) Test Soruları (2)
Üçgende Yardımcı Doğrular (Açıortay, Kenarortay, Yükseklik, Teoremler) Test Soruları (1)
Üçüncü Dereceden Bilinmeyenli Denklemler İle İlgili Test Soruları
Üstlü İfadeler İle İlgili Test Soruları (2)
Üstlü İfadeler İle İlgili Test Soruları (1)
Vektör, Vektörler İle İlgili Test Soruları (2)
Vektör, Vektörler İle İlgili Test Soruları (1)
Yamuk, Yamuk Çeşitleri, Özellikleri İle İlgili Test Soruları (2)
Yamuk, Yamuk Çeşitleri, Özellikleri İle İlgili Test Soruları (1)
Yaş Problemleri, Yaş Hesaplamaları İle İlgili Test Soruları
Yüzde Problemleri, Yüzde Hesaplamaları İle İlgili Test Soruları (2)
Yüzde Problemleri, Yüzde Hesaplamaları İle İlgili Test Soruları (1)