reklam

Türkiye ile Almanya arasında belli başlı hangi ürünler alınıp satılmaktadır? Neden?

3 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Türkiye ile Almanya arasında belli başlı hangi ürünler alınıp satılmaktadır? Neden? 

TÜRKİYE – ALMANYA TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ

Almanya, siyasi, ekonomik ve kültürel açılardan Türkiye’nin en önemli partnerlerinden biridir. Yılda 12 Milyar Euro’luk ticaret hacmiyle Almanya bir numaralı ticaret ortağımız olup, 4.2 milyar Euro’luk dış yatırımıyla ülkemizdeki yabancı sermaye sıralamasında üçüncü sırada gelmektedir. Üç milyonu aşkın Alman turist ülkemizi ziyaret etmektedir. Mali ve teknik işbirliği konularında da Almanya Türkiye’nin bir numaralı partneri konumundadır. Yukarıdaki alanlardaki yoğun ilişkilerimizin yanı sıra, bu ülkede yasayan 5 milyon dolayındaki Türk toplumu, Türk-Alman ikili münasebetlerini diğer ülkelerle ilişkilerimizde esine rastlanmayacak ölçüde özel bir konuma sokmaktadır.
Ulusal ve uluslararası istatistiklerde ortaya koyuyor ki, Almanya – sınırları içinde yaşayan 5 milyona yakın Türk nüfusunun da etkisiyle – Türkiye’nin ihracat-ithalat ve yatırımlar konusunda en önemli ekonomik partneri konumundadır. Türkiye’nin ihracatında 1.sırada, ithalatında ise Rusya’dan sonra 2. sırada olması nedeniyle Almanya, Türkiye için en önemli ticaret ortağı durumundadır. Bununla birlikte  Türkiye Almanya’nın ithalatında halen 20. sırada, ihracatında ise 17. sırada bulunmaktadır.
TÜRKİYE­ALMANYA  DIŞ  TİCARETİ  (Milyar  Dolar ) 

İHRACAT

İTHALAT

DENGE

HACİM

2010

10.321.698

15.361.127

-5.039.429
25.682.824
2009

9.783.225

14.096.963

-4.313.738
23.880.188
2008

12.951.755

18.687.197

-5.735.443
31.638.952
2007

11.993.232

17.539.955

-5.546.723
29.533.187
2006

9.686.235

14.768.220

-5.081.985
24.454.455
2005

9.455.050

13.633.888

-4.178.838
23.088.938
Kaynak:  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı 

Almanya’yla ticari ilişkilerimizde Türkiye’den 5000’in üzerinde firma ya da kuruluş tarafından ihraç edilen ürünlerimizin, tekstil, konfeksiyon ve elektronikten gıda maddelerine kadar çok geniş bir yelpaze içinde yer aldığı görülmektedir. Almanya’ya ihracat yıllar itibariyle en az %80 oranında sanayi mamullerinden %20’ye yakın oranda ise tarım ve madencilik ürünlerinden oluşmaktadır. Sanayi ürünleri ihracatı içinde makinalar ve ulaşım araçları ile giyim sanayi ürünleri ana ihraç kalemlerini oluşturmaktadır. Tarım ürünleri ihracatı içinde ise meyve-sebzeler ve tütün-tütün mamulleri ana ihraç kalemlerini oluşturmaktadır.


Almanya’ya ihraç ettiğimiz ürünler; giyim eşyası ve aksesuarları, kara ulaşım araçları, tekstil elyafı ve mamulleri, meyve ve sebzeler, haberleşme cihazları, enerji üreten makine ve cihazlar, elektrikli makine ve cihazlar, metallerden nihai ürünler, kauçuk ve mamulleri oluşturmaktadır. Türkiye’nin Almanya’ya ihracatında halen önemli bir paya sahip olan tekstil ve konfeksiyon sektörünün, zamanla diğer ülkeler lehine kayacağı öngörülmekte olup, Türkiye’nin katma değeri yüksek olan diğer ürünlere ağırlık vermesi beklenmektedir.
Alman firmalarının son yıllarda üretim ve ithalatlarını Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerine kaydırmaları ve son iki yıl içinde bu ülkelere yönelik vergi ve kotaların kaldırılması ihracat artışımızda bir yavaşlamaya neden olmuştur.

Almanya’dan ithalat yıllar itibariyle en az %90 oranında sanayi mamullerinden %10’a yakın oranda ise tarım ve madencilik ürünlerinden oluşmaktadır. Sanayi ürünleri ithalatı içinde kimyasallar ile makinalar ve ulaşım araçları ana ithal kalemlerini oluşturmaktadır. Tarım ürünleri ithalatında ise, dokumaya elverişli lifler ile hububat ve mamulleri ana ithal kalemlerini oluşturmaktadır.

Almanya’dan ithal ettiğimiz ürünler; kara ulaşım araçları, sanayi kollarında kullanılan makine ve cihazlar, elektrikli makine ve cihazlar, plastik ve plastikten mamul eşya, enerji üreten makine ve cihazlar, demir çelik, eczacılık ürünleri ve organik kimyasal ürünler oluşturmaktadır.
Alman  ekonomisinin  kalbini  imalat   sanayi  ve   ilgili  hizmet   sektörleri  oluşturmaktadır.  En  önemli   imalat   sektörleri   sanayi   makineleri,   otomotiv   ve   kimya  sanayi   iken   son   yıllarda  telekomünikasyon  sektörü  de  önde  gelen  faaliyet alanlarından  biri  haline  gelmiştir.  Diğer  sanayileşmiş   ülkelerde   olduğu   gibi   Almanya’da   da   hizmetler   sektörünün   önemi   giderek  artmıştır. 

Türkiye’de   faaliyette  bulunan  Alman   menşeli  firmaların  sektörel  dağılımına   bakıldığında,  hizmetler  ve  imalat  sanayiinin  yatırımda  en  fazla  tercih  edilen  sektörler  olduğu  görülmektedir.  İmalat  sanayinde  gıda,  hazır  giyim,  kimyasal  ürünler,  elektrik­elektronik,  makine  imalat,  taşıt  araçları  imalat  ve  taşıt  araçları  yan  sanayii  ön  plana  çıkmaktadır.  Hizmetler  sektöründe  ise  Alman  yatırımcıların  ticaret,  turizm,  haberleşme,  bankacılık  ve  yatırım  finansmanı  gibi  alt  sektörlerde  yoğunlaştıkları  görülmektedir.  

Etiketler :
Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının nedeni ne olabilir?
Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının nedeni ne olabilir? Araştırınız.Dünya geceleyin güneş ışığını alamadığı için soğur, gündüzleyin ise güneş ışığını alması sebebiyle ısınır. Gece ile gündüz arasında bu şekilde bir ısı farkı oluşur.Nemin ve denizellik etkis...
Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının nedeni ne olabilir?
Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının nedeni ne olabilir? Araştırınız.Dünya geceleyin güneş ışığını alamadığı için soğur, gündüzleyin ise güneş ışığını alması sebebiyle ısınır. Gece ile gündüz arasında bu şekilde bir ısı farkı oluşur.Nemin ve denizellik etkis...
Türk kadın hakları ile ilgili kuruluşlar hakkında bilgi, Türk kadın
hakları ile ilgili kuruluşlar nelerdir?
Türk kadın hakları ile ilgili kuruluşlar hakkında bilgi, Türk kadın hakları ile ilgili kuruluşlar nelerdir?8 Mart Kadın Platformu 0212 232 10 00 Anne-Çocuk Eğitim Vak. 0212 225 00 63 Anne ve Bebek Sağlığı Vak. 0216 345 52 54 Bizim - Lösemili Çocuklar Vakfı 0212 631...