Yansıma Çeşitleri Nelerdir? Kısaca maddeler halinde

Yansıma Çeşitleri Nelerdir? Kısaca maddeler halinde

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Konusu Anlatımı ve Ders Özeti

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Konusu Anlatımı ve Ders Özeti

Gelme açısı ile yansıma açısı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Gelme açısı ile yansıma açısı arasında nasıl bir ilişki vardır?

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Gezegenimiz Dünya Konusu Anlatımı ve Ders Özeti

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Gezegenimiz Dünya Konusu Anlatımı ve Ders Özeti

Bir maddenin yoğunluğu değişebilir mi? Açıklayalım

Bir maddenin yoğunluğu değişebilir mi? Açıklayalım

2 sene önce admin tarafından yazıldı, kere görüntülendi ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Türk Cumhuriyetleri ile ülkemiz arasındaki kültürel ilişkilere örneklerler, Türk Cumhuriyetleri ile ülkemiz arasındaki kültürel ilişkiler nelerdir?,Türk Cumhuriyetleri ile ülkemiz arasındaki kültürel ilişkilere örnekler veriniz.

Şüphesiz ki, uluslararası ilişkilere hakim olan ana etken “güç dengesi”dir, fakat gücün önemli unsurlarından birisi de uluslararası sistemde yalnız olmamaktır. Bu noktada ortak kültür büyük bir önem kazanmaktır; aynı dil, din, mezhep, ırk veya ideolojiye sahip ülkelerin genellikle birlikte, bir bütün olarak hareket ettikleri gözlenmektedir.


Mustafa Kemal Atatürk, ortak bir kültürün ve özellikle de dilin önemini şu sözleriyle çok net bir şekilde ortaya koymaktadır: “Biz Balkanları niçin kaybettik biliyor musunuz? Bunun tek bir sebebi vardır. Bu da Slav Araştırma Cemiyetleri’nin kurduğu Dil Kurumlarıdır, bizim içimizde yaşayan insanların millî tarihlerini yazıp millî şuurlarını uyandırdığı zaman biz Balkanlarda Trakya hudutlarına çekildik.”

Yarınlar için ortak bir kültür inşa etmek, daha doğrusu mavcut olan ortak kültürü su yüzüne çıkartmak gerekmektedir.  Bunun tek yolu da geleceğin teminatı olan genç beyinlerin eğitminde aktif rol oynamaktır. Bu noktada Türkiye pek çok projeye imza atmış ve uzunca bir yol kat etmiştir: “Günümüz Türk Cumhuriyetlerinin ilişkileri, esasında kültürel ağırlıklıdır. Bu işin lokomotifini de Türkiye üstlenmiştir. Bağımsızlığın hemen ardından her Türk cumhuriyetinden getirtilen çeşitli düzeylerdeki öğrenciler, yine değişik konularda Türkiye’de eğitim ve öğretime tabi tutuldular. Bu insanların büyük bir kısmı hayal kırıklığiçinde ülkelerine dönerken, bir bölümü de Türkiye ve Türk insanından aldıklarını memleketlerine götürdüler. Bunlar geleceğin bürokratları ve idarecileri olacak. Bu nedenle Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin münasebetlerinin ileriki yıllarda geniş çaplı olması mümkündür; ama bu gençlerin üzerine yapılan yatırımlara daha da çok önem verilmelidir.”

İşte bu çerçevede faaliyetlerde bulunmak üzere oluşturulmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan  Büyük Öğrenci Projesi, “Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarının, yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı   olmak, Türkiye dostu genç bir nesil yetiştirmek ve Türk Dünyası ile kalıcı bir kardeşlik ve dostluk köprüsü kurmak, Türkçeyi öğretmek ve Türk kültürünü tanıtmak, Türk Dünyası’nda yer alan ülkeleri, bu ülkelerin kendi aralarındaki ilişkileri geliştirerek bir büyük şemsiye oluşturmak amacıyla uygulamaya konulmuştur.” Proje kapsamında, “devlet burslusu olarak Ülkemizde öğrenimlerine devam eden öğrencilere; TÖMER eğitimi, yurtlarda barınma, bazı illerde şehir içi ulaşımı, sağlık giderlerini karşılama, ülkelerine geliş gidişlerinin plânlanması, burs, kitap-kırtasiye, giyecek, ikamet tezkeresi bedeli ve üniversite katkı payı gibi imkânlar sağlanmaktadır.”

Milli Eğitim Bakanlığı’nca Yürütülmekte Olan Büyük Öğrenci Projesi Kapsamında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Ülkemize Gelerek Öğrenimini Sürdüren Burslu Öğrencilerin, 2010 Yılı İtibariyle Öğrenim Düzeylerine Göre Dağılımı

TÖMER

Ön Lisans

Lisans

Y. Lisans

Doktora

Toplam

Azerbaycan

56

7

309

119

209

691

Kazakistan

126

21

213

151

51

562

Kırgızistan

47

34

343

175

80

679

Özbekistan

28

41

7

1

77

Türkmenistan

22

623

14

8

667

Kaynak: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Topluluklarından Gelerek Ülkemizde Yüksek Öğrenim Gören Devlet Burslusu Öğrencilerin Öğrenim Düzeylerine Göre Dağlımı tablosundan tarafımca düzenlenmiştir. 

Büyük Öğrenci Projesinin yanı sıra, yine Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla yürütülen bir diğer proje kapsamında söz konusu beş Türk Cumhuriyetinde eğitim öğretim kurumları oluşturulmuş ve yerinde eğitim faaliyetlerine girişilmiştir. Sadece 2010 eğitim öğretim döneminde, toplam 14 merkezde 5727 öğrenciye eğitim verilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca Yürütülmekte Olan Proje Kapsamında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde  Kurulan Eğitim Kurumları ve Bu Kurumlarda 2010 Yılı İtibariyle Öğrenim Gören Öğrenci Sayıları

Okulun Adı

Açılış Tarihi

Öğrenci Sayısı

Azerbaycan

Bakü Türk İlköğretim Okulu

14.08.200

856

Bakü Türk Anadolu Lisesi

10.08.1993

410

Bakü Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi

21.06.1994

81

Kazakistan

Almatı Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi

16.04.1996

390

Yaygın Mesleki Eğitim Merkezi

26.02.1996

179

Kırgızistan

Bişkek Türk İlköğretim Okulu

01.07.1999

289

Cumhuriyet Kırgız Türk Anadolu Lisesi

08.07.1993

187

Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi

08.10.1992

180

Bişkek Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi

29.01.1996

1455

Özbekistan

Taşkent Türk İlköğretim Okulu

21.10.1993

281

Türkmenistan

Aşgabat Türk İlköğretim Okulu

06.08.1993

713

Aşgabat Türk Anadolu Lisesi

06.08.1993

247

Aşgabat Türkiye Türkçesi Eğitim Mrkezi

06.08.1993

274

Aşgabat Yaygın Mesleki Eğitim Merkezi

26.02.1996

186

Kaynak: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Topluluklarında Bulunan Eğitim Öğretim Kurumlarının Öğrenci Sayılarının Dağlımı tablosundan tarafımca düzenlenmiştir. 

Bölgede eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunan tek ülke Türkiye değildir. Bölgede Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Amerika merkezli eğitim kurumları da varlıklarını sürdürmektedir. “Avrupa ve Amerika’nın kendi dil ve kültürlerini yerleştirmeye yönelik büyük atılımları bulunmaktadır. Öncelikle, yabancı şirketlerin İngilizce bilen elaman istihdam etme beklentileri İngilizce’yi öğrenme konusunda tabii bir teşvik sağlamaktadır. Bunu kullanan batı ve Amerikan kökenli pek çok dernek, vakıf, misyoner teşkilatı, İngilizce kursu adı altında anaokullarından üniversitelere kadar, özel dershanelerden, kendi ülkelerine öğrenci taşımaya kadar değişik yollarla batı kültür ve değerlerini yerleştirmeye çalışmaktadırlar. Bunun yanında, özellikle Amerika’nın bölge ülkelerinde açtığı kolej ve üniversiteler bulunmakta, İngiltere’de bu amaçla eğitim kuruluşları faaliyete sokmaktadır.”

Söz konusu eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bölgede yürütülen çeşitli entelektüel, edebi ve bilimsel faaliyetler de söz konusudur. “Türk dünyasının her tarafında, Türkiyede ve Türkistan sahasında bulunan cumhuriyetlerin bilim insanları başta olmak üzere, Türk aydınları, düşünürleri, siyasetçileri ve eğitimcileri, son çeyrek yüzyıl içerisinde, Türklüğe dair yüzlerce kitap, makale, araştırma, dil çalışmaları, projeler yapmış ve yazmışlardır. Devlet ve siyaset adamları, akademisyenler, gençlik teşkilatları, iş adamları ve eğitimciler; birçok toplantılar, kurultaylar, konferanslar, kongreler ve çeşitli işbirliği yaparak, Türk halklarının dostluğunu, kardeşliğini ve dayanışmasını artırmayı amaçlamışlardır.”

Etiketler :
Yazar: admin
Benzer Yazılar
Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının nedeni ne olabilir?
Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının nedeni ne olabilir? Araştırınız.Dünya geceleyin güneş ışığını alamadığı için soğur, gündüzleyin ise güneş ışığını alması sebebiyle ısınır. Gece ile gündüz arasında bu şekilde bir ısı farkı oluşur.Nemin ve denizellik etkis...
Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının nedeni ne olabilir?
Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının nedeni ne olabilir? Araştırınız.Dünya geceleyin güneş ışığını alamadığı için soğur, gündüzleyin ise güneş ışığını alması sebebiyle ısınır. Gece ile gündüz arasında bu şekilde bir ısı farkı oluşur.Nemin ve denizellik etkis...
Türk kadın hakları ile ilgili kuruluşlar hakkında bilgi, Türk kadın
hakları ile ilgili kuruluşlar nelerdir?
Türk kadın hakları ile ilgili kuruluşlar hakkında bilgi, Türk kadın hakları ile ilgili kuruluşlar nelerdir?8 Mart Kadın Platformu 0212 232 10 00 Anne-Çocuk Eğitim Vak. 0212 225 00 63 Anne ve Bebek Sağlığı Vak. 0216 345 52 54 Bizim - Lösemili Çocuklar Vakfı 0212 631...
İnsan haklarının günümüzde hangi belgelerle koruma altına alınmıştır?
 İnsan haklarının günümüzde hangi belgelerle koruma altına alındığını araştırınız, İnsan haklarının günümüzde hangi belgelerle koruma altına alınmıştır?, İnsan haklarını koruma altına alan belgeler nelerdir?Uluslar Arası Belgeler:İnsan haklarının uluslar arası belg...
İnsan Haklarının Korunmaması Sonucu Ortaya Çıkan Sorunlar Nelerdir?
İnsan Haklarının Korunmaması Sonucu Ortaya Çıkan Sorunlar Nelerdir?İnsan haklarının tanınması ve korunması uzun mücadeleler sonucunda mümkün olabilmiştir. Eğer insan hakları korunmazsa şu olumsuz durumlar ortaya çıkar:a)Toplumda huzur ve güven kalmaz. b)Kimse başka...
Demokratik yönetimlerde birey haklarının nasıl korunmaktadır?
Demokratik yönetimlerde birey haklarının nasıl korunduğunu araştırınız, Demokratik yönetimlerde birey haklarının nasıl korunmaktadır?,Demokratik yönetimlerde birey hakları nelerdir?İnsan hakları, insanın sahip olduğu haklardır. İnsanın bazı özellikleri ve taşıdığı ...
Demokratik bir ortamın oluşması için neler yapabilirsiniz?
Demokratik bir ortamın oluşması için neler yapabilirsiniz?, Demokratik bir ortamın oluşması için neler yapabiliriz?Arkadaşlarımıza söz hakkı verebiliriz.İnsanların sözünü kesmeyebiliriz.Paylaşımcı ve işbirlikçi olabiliriz.İnsanlara eşitlikçi davranabiliriz.Oy kulla...
Çevrenizdeki demokratik uygulamalar nelerdir?
Çevrenizdeki demokratik uygulamalara örnekler veriniz,Çevrenizdeki demokratik uygulamalar nelerdir?,Çevrenizdeki demokratik uygulama örnekleri nelerdir?Sınıfımızda başkan seçerizÖğretmenimize sorular sorabilir, bir konuda fikrimizi açıklayabiliriz.Ders seçme hakkım...
Demokrasinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi
Demokrasinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi toplayarak sınıfa getiriniz, Demokrasinin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler,Demokrasinin tarihsel gelişimi nedir?Demokrasinin dünya üzerindeki serüveni, tarihteki yeri, gelişimi, eski zamanlardan günümüze uygulanması ...
Demokrasiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran temel özellikler
nelerdir?
Demokrasiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran temel özellikler nelerdir? Araştırınız.Demokrasiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik paylaşımcılıktır. Diğer bir ayıran özellik ise hukuk kurallarının varlığıdır. Demokraside her birey kendi yükümlül...
Yorumlar (0)

Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.