reklam

Kirlenen kan nasıl temizleniyor?

3 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Kirlenen kan nasıl temizleniyor?
Kan atardamar toplardamar ve kılcal damarlardan oluşan damar ağının içinde dolaşan; akıcı plazma ve hücrelerden (alyuvar akyuvar ve kan pulcukları) meydana gelmiş kırmızı renkli hayati bir sıvıdır.

Kandaki hücreler vücuttaki kan miktarının yarısını oluşturmalarına rağmen yan yana dizildikleri takdirde 96.500 km’lik bir çizgi oluşturabilecek kadar fazladırlar. Bu dünyanın çevresini iki kez dolaşmaya yeterli bir uzunluktur.
Kanın en önemli görevi kalpten dokulara metabolik hadiseler için gerekli oksijeni taşımaktır.
Kan kalbin pompa vazifesi yaptığı bir kapalı sistemde dolaşır. Bu sistem kalp ile dokular arasında ve kalp ile akciğer arasında olmak üzere iki bölümdür. Bunlardan birincisine “büyük dolaşım sistemi” ikincisine de “küçük dolaşım sistemi” denilir. Toplardamarlardan gelen kan kalbin sağ kulakçığına dökülür. Buradan sağ karıncığa geçen kan kalbin kasılmasıyla akciğere yollanır. Akciğerde temizlenen kan kalbin sol kulakçığına gelir buradan da karıncığa geçtikten sonra vücuda pompalanır. Kan kılcal damarlardan geçerken oksijenini bırakır ve karbondioksit alır.

Erimiş besinleri ve oksijeni iş görülen yerlere götüren kan oradan aldığı karbondioksitlerle kirlenir. Akciğerlerle solunum yaptığımızda karbondioksit dışarı atılır ve vücuda oksijen alınır. Oksijen taşıyan ve açık kırmızı renkte olan kan temiz kandır. Akciğere karbondioksit götüren ve rengi koyu kırmızı olan kan da kirli kandır.

Kirli kanın temizlenmesi akciğer denilen ve göğüs kafesi içinde bulunan organımız tarafından sağlanır. Kalpten kan götüren damarlara atardamar kalbe kan getiren damarlara da toplardamar denir. Bu iki damar birbirine kılcal damarlar denilen daha küçük damarlarla bağlanmışlardır.
Kirlenerek kalbe dönen kan atardamarlarla akciğere gönderilir. Akciğerle solunum yaptığımızda temizlenen kan toplardamarlarla tekrar kalbe döner. Akciğerle kalbimiz arasında çalışma yönünden bir uyum vardır.

Konu etiketleri: kan nerede temizlenir, kan nasıl temizlenir, vücuttaki kan nasıl temizlenir, kan nerede ve nasıl temizlenir, akciğer nasıl temizlenir, kan nasil temizlenir, kan akciğerlerde nasıl temizlenir, vücuttaki kanı ne temizler, kan nerde temizlenir, kan vücutta nasıl temizlenir, kanın temizlenmesi, akciğer kanı nasıl temizler, kan akciğerlerden nasıl temizlenir, kanı hangi organ temizler, akciğerler kanı nasıl temizler

Etiketler :
Kayaçlar kaç gruba ayrılır?
Kayaçlar kaç gruba ayrılır?Kayaçlar ve Kayaç Çeşitleri :Yer kabuğu, Dünya oluştuktan sonra milyonlarca yıl süren değişmeler sonucu günümüzdeki halini almış ve kayaç, su, toprak gibi ana maddelerden oluşmuştur.Bir ya da birkaç mineralin birleşmesinden meydana gelen ...
Topraklarımızı nasıl koruyabiliriz?
Topraklarımızı nasıl koruyabiliriz?Toprağımızın üzerinde yaptığımız tarıma dikkat etmeliyiz. üzerine mutluka ağaçlar dikmeliyiz. yamaç kenarlarına ağaç dikerken aşağıya doğru değil yukarıya doğru kazmalıyız ki diktiğimiz fideler topraklarımız korusun. Bitki örtüsü ...
Topraklarımızı nasıl koruyabiliriz?
Topraklarımızı nasıl koruyabiliriz?Toprağımızın üzerinde yaptığımız tarıma dikkat etmeliyiz. üzerine mutluka ağaçlar dikmeliyiz. yamaç kenarlarına ağaç dikerken aşağıya doğru değil yukarıya doğru kazmalıyız ki diktiğimiz fideler topraklarımız korusun. Bitki örtüsü ...