reklam

Dünya haritası üzerinde Türk Cumhuriyetlerinin hangileri olduğunu öğreniniz. Bu ülkelerle olan kültürel bağlarımızı araştırınız.

3 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Dünya haritası üzerinde Türk Cumhuriyetlerinin hangileri olduğunu öğreniniz. Bu ülkelerle olan kültürel bağlarımızı araştırınız.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak gerçekleştirdiği 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile ada ikiye bölünmüş, 15 Kasım 1983′te KKTC ilan edilmiştir. Resmi adı: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Başkenti: Lefkoşe (Nüfusu: 42.000)
Diğer önemli şehirleri: Girne, Gazimağusa, Güzelyurt.
Yüzölçümü: 3.355 km2 (Kıbrıs adasının % 36.5′i).
Para birimi Türk Lirası (TL)
Nüfusu: 172.000 (1993 tahmini). Nüfusun % 40′ı şehirlerde yaşamaktadır. Ortalama ömür 74 yıldır. Nüfusun % 26.3′ünü 14 yaşın altındakiler oluşturmaktadır. Çocuk ölümlerinin oranı binde 6′dır. Nüfusun % 26′sını 14 yaşın altındakiler oluşturmaktadır.
Dil: Resmi dili Türkçe’dir. Halkın büyük çoğunluğu arasında da Türkçe konuşulur.
Din: Yukarıda verilen etnik oranlar aynı zamanda halkın dini inançlarıyla ilgili oranları da ortaya koymaktadır. % 98.71 orana sahip olan Kıbrıs Türkleri Müslüman ve sünni, % 0.5 oranındaki Rumlar ortodoks hıristiyandır. Bunun yanı sıra % 0.2 oranında Maruni hıristiyan vardır. Kalan nüfusu ise değişik din ve inançların mensupları oluşturmaktadır.
Azerbaycan Cumhuriyeti
Resmi adı: Azerbaycan Cumhuriyeti
Başkenti: Bakü (Nüfusu: 1.800.000).
Diğer önemli şehirleri: Gence, Sumgayt, Lenkeran, Mingeçaur.
Yüzölçümü: 86.600 km2.
Para birimi Azerbaycan Manatı (AZN)
Nüfusu: 7.400.000 (1993 tahmini). Nüfusun % 54′ü şehirlerde yaşamaktadır. Ortalama ömür 70 yıldır. Çocuk ölümlerinin oranı binde 25′tir. Nüfusun % 33′ünü 14 yaşın altındakiler oluşturmaktadır.
Dil: Resmi dil Azeri Türkçe’sidir. Azınlıkların dilleri de konuşulmaktadır.
Din: Azerbaycan nüfusunun yaklaşık % 88′i Müslümandır. Kalan nüfusun büyük çoğunluğu hıristiyandır. % 0.3 oranında yahudi, az sayıda da Bahai vardır. Müslümanların % 70′i Şii-Caferi, % 30′u sünnidir.
Kazakistan Cumhuriyeti
16 Aralık 1991 tarihinde Bağımsızlığına kavuşmuştur.
Resmi adı: Kazakistan Cumhuriyeti
Başkenti: Almatı (Nüfusu: 1.250.000) (Temmuz 1994′te alınan kararla başkentin Akmola’ya taşınması kararlaştırıldı.)
Diğer önemli şehirleri: Karaganda, Çimkent, Semipalatinsk, Pavlodar, Üst Kamenogorsk, Cambul, Akdyubinsk, Kızılyar (Petropavlovsk), Kustanay, Kızılordu.
Yüzölçümü: 2.717.300 km2
Para birimi Tenge () (KZT)
Nüfusu: 17.190.000 (1993 tahmini). Nüfusun % 57′si şehirlerde yaşamaktadır. Ortalama ömür 68 yıldır. Çocuk ölümlerinin oranı binde 28′dir. Nüfusun % 32′si 14 yaşın altındakiler oluşturmaktadır.
Dil: Resmi dil Kazakça ve Rusça’dır.
Din: Devletin resmi dini yoktur. Müslümanların oranı % 47′yi bulmaktadır. Müslümanlar genellikle sünnidir. Geriye kalan nüfusun büyük çoğunluğu hıristiyan, bir kısmı doğu dinleri mensubudur. Hıristiyanlar arasında ortodokslar birinci sırayı almaktadır. İkinci sırada protestanlar, sonra katolikler gelir.
Türkmenistan Cumhuriyeti
27 Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur.
Resmi adı: Türkmenistan Cumhuriyeti
Başkenti: Aşkabad (veya Aşhabad) (Nüfusu: 450.000)
Diğer önemli şehirleri: Merv, Krasnovodsk (Kızıl Su), Taşauz, Bayram Ali, Çarçu.
Yüzölçümü: 488.100 km2
Para birimi Türkmenistan Manatı (TMT)
Nüfusu: 4.295.000 (1993 tahmini). Nüfusun % 45.5′i şehirlerde yaşamaktadır. Ortalama ömür 65 yıldır. Çocuk ölümlerinin oranı binde 47′dir. Nüfusun % 41′ini 14 yaşın altındakiler oluşturmaktadır.
Dil: Resmi dil Türkmence’dir.
Din: Türkmenistan halkının % 85′i Müslüman, kalanı ortodoks hıristiyandır. Müslümanların büyük çoğunluğu sünni ve hanefidir. Az sayıda da Şii vardır.
Özbekistan Cumhuriyeti
1 Eylül 1991 tarihihinde bağımsızlığına kavuşmuştur.
Resmi adı: Özbekistan Cumhuriyeti
Başkenti: Taşkent (Nüfusu: 2.210.000)
Diğer önemli şehirleri: Buhara, Semerkant, Namangan, Fergana, Nukus, Hive, Hokand, Andican, Urgenç.
Yüzölçümü: 447.400 km2 (165.000 km2′si Karakalpak Özerk Cumhuriyeti, 281.400 km2′si asıl Özbekistan.)
Para birimi Som (UZS)
Nüfusu: 21.905.000 (1993 tahmini). Nüfusun % 41′i şehirlerde yaşamaktadır. Ortalama ömür 69 yıldır. Çocuk ölümlerinin oranı binde 35′dir. Nüfusun % 41′i % 14 yaşın altındakiler oluşturmaktadır.
Dil: Resmi dil Özbekçe’dir.
Din: Özbekistan halkının % 89.5′i Müslümandır. Müslümanların yaklaşık % 93′ü sünni ve hanefi, kalanı Şiidir. % 9 oranında ortodoks hıristiyan, % 0.92 oranında budist, % 0.54 oranında da yahudi bulunmaktadır.
Kırgızistan Cumhuriyeti
31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur
Resmi adı: Kırgızistan Cumhuriyeti
Başkenti: Bişkek (Frunze) (Nüfusu: 660.000)
Diğer önemli şehirleri: Oş, Pryzeval, Manas, Narin.
Yüzölçümü: 198.500 km2
Para birimi Som (KGS)
Nüfusu: 4.530.000 (1993 tahmini). Nüfusun % 39′u şehirlerde yaşamaktadır. Ortalama ömür 68 yıldır. Çocuk ölümlerinin oranı binde 29′dur. Nüfusun % 37′sini 14 yaşın altındakiler oluşturmaktadır.
Dil: Resmi dil Kırgızca’dır.

Din: Nüfusun % 69′u Müslüman, % 31′i hıristiyandır. Müslümanlar genellikle sünnidir. Hıristiyanların çoğunluğu ortodoks, az bir kısmı da protestandır.

Etiketler :
Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının nedeni ne olabilir?
Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının nedeni ne olabilir? Araştırınız.Dünya geceleyin güneş ışığını alamadığı için soğur, gündüzleyin ise güneş ışığını alması sebebiyle ısınır. Gece ile gündüz arasında bu şekilde bir ısı farkı oluşur.Nemin ve denizellik etkis...
Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının nedeni ne olabilir?
Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının nedeni ne olabilir? Araştırınız.Dünya geceleyin güneş ışığını alamadığı için soğur, gündüzleyin ise güneş ışığını alması sebebiyle ısınır. Gece ile gündüz arasında bu şekilde bir ısı farkı oluşur.Nemin ve denizellik etkis...
Türk kadın hakları ile ilgili kuruluşlar hakkında bilgi, Türk kadın
hakları ile ilgili kuruluşlar nelerdir?
Türk kadın hakları ile ilgili kuruluşlar hakkında bilgi, Türk kadın hakları ile ilgili kuruluşlar nelerdir?8 Mart Kadın Platformu 0212 232 10 00 Anne-Çocuk Eğitim Vak. 0212 225 00 63 Anne ve Bebek Sağlığı Vak. 0216 345 52 54 Bizim - Lösemili Çocuklar Vakfı 0212 631...