reklam

Element nedir? Elementlere örnek veriniz.

3 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Element nedir? Elementlere örnek veriniz.
Element, aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddeler.

 • SSembolİsim
 • 1HHidrojen
 • 2HeHelyum
 • 3LiLityum
 • 4BeBerilyum
 • 5BBor
 • 6CKarbon
 • 7NNitrojen
 • 8OOksijen
 • 9FFlor
 • 10NeNeon
 • 11NaSodyum
 • 12MgManganez
 • 13AlAliminyum
 • 14SiSilisyum
 • 15PFosfor
 • 16SKükürt
 • 17ClKlor
 • 18ArArgon
 • 19KPotasyum
 • 20CaKalsiyum
 • 21ScSkandiyum
 • 22TiTitanyum
 • 23VVanadyum
 • 24CrKrom
 • 25MnMangan
 • 26FeDemir
 • 27CoKobalt
 • 28NiNikel
 • 29CuBakır
 • 30ZnÇinko
 • 31GaGalyum
 • 32GeGermanyum
 • 33AsArsenik
 • 34SeSelenyum
 • 35BrBrom
 • 36KrKripton
 • 37RbRubidyum
 • 38SrStrontiyum
 • 39Yİtriyum
 • 40ZrZirkon
 • 41NbNiobyum
 • 42MoMolibden
 • 43TcTekhnetyum
 • 44RuRuthenyum
 • 45RhRhodiyum
 • 46PdPalladyum
 • 47AgGümüş
 • 48CdKadmiyum
 • 49InIndiyum
 • 50SnKalay
 • 51SbAntimon
 • 52TeTellür
 • 53IIyot
 • 54XeKsenon
 • 55CsSezyum
 • 56BaBaryum
 • 57LaLantan
 • 58CeSeryum
 • 59PrPraseodmiyum
 • 60NdNeodmiyum
 • 61PmPromethiyum
 • 62SmSamaryum
 • 63EuYuropyum
 • 64GdGadolinyum
 • 65TbTerbiyum
 • 66DyDasprosyum
 • 67HoHolmiyum
 • 68ErErbiyum
 • 69TmTuliyum
 • 70Ybİtterbiyum
 • 71LuLutetyum
 • 72HfHafniyum
 • 73TaTantalyum
 • 74WTungsten
 • 75ReRhenyum
 • 76OsOsmiyum
 • 77Irİridyum
 • 78PtPlatin
 • 79AuAltın
 • 80HgCiva
 • 81TlTalyum
 • 82PbKurşun
 • 83BiBizmut
 • 84PoPolonyum
 • 85AtAstatin
 • 86RnRadon
 • 87FrFransiyum
 • 88RaRadyum
 • 89AcAktinyum
 • 90ThToryum
 • 91PaProaktinyum
 • 92UUranyum
 • 93NpNeptünyum
 • 94PuPlutonyum
 • 95**Amerikyum
 • 96CmKuriyum
 • 97BkBerkelyum
 • 98CfKaliforniyum
 • 99EsEinsteinium
 • 100FmFermiyum
 • 101MdMendelevyum
 • 102NoNobelyum
 • 103LrLawrencyum
 • 104RfRutherfordyum
 • 105DbDubniyum
 • 106SgSeaborgiyum
 • 107BhBohriyum
 • 108HsHassiyum
 • 109MtMeitneryum
 • 110DsDarmstadtium
 • 111UuuUnunnilyum
 • 112UubUnunbiyum
 • 113*UutUnuntriyum
 • 114UuqUnunKuadyum
 • 115*UupUnunpentiyum
 • 116*UuhUnunheksiyum
 • 117*UusUnunseptiyum
 • 118*UuoUnunoktiyum
 • 119*UueUnunenniyum
 • 120*UbnUnbiniliyum
 • *Element henüz keşfedilmedi

Element nedir, Element örnekleri nelerdir
Element simgesi her elemente ait bir ya da iki harften oluşan simgelerin uluslararası geçerliliği vardır.
Çok az sayıda elementin bilindiği zamanlarda elementler Plato’nun Eski Yunanlıların kullandığı toprak-hava-su ve ateş sembollerinden yaptığı uyarlamalarla simgeleniyordu. Daha sonra yeni elementler keşfedildikçe tüm elementlerin eninde sonunda “altın”a dönüşeceği düşüncesinden yola çıkan simyacılar tarafından güneş (altın) merkezli sistemdeki her gezegenin adı bir elemente verildi. O dönemde bilinen elementlerin bazılarının “simya” sembolleri kullanılıyordu.
Atom kuramıyla tanıdığı John Dalton elementlerin simgelenmesi konusunda çemberlerden oluşan sembollerin kullanılmasını önerdi. En sonunda 1813 yılında Jon Jakob Berzelius isimliaraştırmacı elementlerin adları temel alınarak simgelenmesi fikrini ortaya attı. Hâlâ kullanılmakta olan bu yönteme göre:
• Her element 1 ya da 2 harften oluşan bir simgeyle ifade ediliyor ve bu simgenin ilk harfi her zaman büyük yazılıyor.
• Simgelerde sıklıkla elementin İngilizce adının ilk harfi kullanılıyor.
Örneğin: H (Hidrojen: Hydrogen) C (Karbon: Carbon) N (Azot: Nitrogen)
• Eğer elementin baş harfiyle simgelenen başka bir element varsa bu elementin simgesinde baş harfin yanına İngilizce adının ikinci harfi de ekleniyor.
Örneğin: He (Helyum Helium) Ca (Kalsiyum: Calcium) Ne (Neon: Neon)
• Eğer elementin İngilizce adının ilk 2 harfi bir diğer elementle aynıysa simgesinde baş harfin yanına bu kez baş harften sonraki ilk ortak olmayan sessiz harf getiriliyor.
Örneğin: Cl (Klor: Chlorine) ve Cr (Krom: Chromium)
• Bazı elementlerin simgelerinde de bu elementlerin Latince ya da eski dillerdeki adları temel alınmış. Bu 11 elementin simgeleri ve adları şöyle:
o Na (Sodyum: Natrium)
o K (Potasyum: Kalium)
o Fe (Demir: Ferrum)
o Cu (Bakır: Cuprum)
o Ag (Gümüş: Argentum)
o Sn (Kalay: Stannum)
o Sb (Antimon: Stibium)
o W (Tungsten: Wolfram)
o Au (Altın: Aurum)
o Hg (Cıva: Hydrargyrum)
o Pb (Kurşun: Plumbum)
• Çoğu yapay olarak sentezlenen yeni elementlerin simgeleriyse atom numaralarına karşılık gelen Latince rakamlar esas alınarak veriliyor.
Örneğin: atom numarası 116 olan Ununheksiyum elementinin simgesi olan “Uuh” 1: uni – 1: uni – 6: hexa kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor.
• Not: Sadece birinci harf büyük yazılır:
o Co: Kobalt’ın simgesi
o CO: (Karbon monoksit) renksiz kokusuz tatsız zehirli bir gazdır.

ELEMENTLER
Element Grekçe’de “elementa” kelimesinden türemiştir ve bir merdivenin ilk basamaklarına tırmanmak anlamına gelir. Bir bilim veya metodun ilk unsurları anlamına gelen bu kelime ayni zamanda kimyada farklı atom yapısına sahip 108 madde türlerine de denilir. Ancak simya astroloji ve diğer kadim ökült bilimlerde söz edilen geçen elementler farklıdır. Gerçek bir ezoterik örgüt veya okulda ezoterik açıdan elementleri tanımak bir okült eğitiminin ilk sırlarını ilk basamaklarını ilk inisiyasonlarını oluşturur. Bu açıdan aşağıda sunacağımız bu yazı bazı sırları açıklayacaktır. Bu sırların bazıları daha önce yayınlanmış olması önemli değildir. Biz ölümlü insanlar açısından birer halen birer sırdırlar çünkü fizik ortamın idrak sınırlarının ötesindedirler ve tam anlaşılması için bazı içsel anahtarlara sahip olmamız gerekiyor. Bu anahtarlar para veya her hangi diğer bir fiziksel **** karşılığında verilmez kendi liyakat ve içsel çabamızla kazanılır. Yine de belirmek isterim ki bu sitede sunduğumuz yazıların bazıların okunması belli bir sırayı takip etmesinde yarar vardır. Bu yazıyı okumadan önce Sayıların Erdemi yazımızı okumanızı öneriririz.
Kadimler dört beş ve hatta bazen yedi elementten söz ederler. Ancak dördün üzerindeki elementler daha seyyal oldukları için genelde dikkate alınmaz. Bu elementler hava ateş su ve topraktır. Evrende her şeyin onlardan oluştuğu söylenir. Unutmamalı ki kadimler bu unsurların kendileri değil fakat içerdiği prensipleri kast etmişlerdir. 0 halde ateş elementi denildiği zaman akla bir tutuşma değil de ateşi meydana getiren ve simgelediği öz nitelik gelmelidir. Burada yeni görme duyusu yerine zihinsel göz veya sezgi geçerlidir.
Eski bir inanca göre her element dört ayrı unsurdan ikisini içerir. Bu dört unsur sıcaklık kuruluk ıslaklık ve soğukluktur. Ateş sıcak ve kurudur; hava sıcak ve ıslaktır; su soğuk ve ıslaktır ve toprak soğuk ve kurudur.


Etiketler: Element Örnekleri Nedir | Element Örnekleri Nedir ? Element Örnekleri Ne Demek, Element Örnekleri Tanımı, Element Örnekleri Örnekleri, Element Örnekleri Türleri, Element Örnekleri Nelerdir, Element Örnekleri Hakkında Bilgi, Element Örnekleri Tarihi, Element Örnekleri Nerede, Element Örnekleri Ödevi.

Etiketler :
Kayaçlar kaç gruba ayrılır?
Kayaçlar kaç gruba ayrılır?Kayaçlar ve Kayaç Çeşitleri :Yer kabuğu, Dünya oluştuktan sonra milyonlarca yıl süren değişmeler sonucu günümüzdeki halini almış ve kayaç, su, toprak gibi ana maddelerden oluşmuştur.Bir ya da birkaç mineralin birleşmesinden meydana gelen ...
Topraklarımızı nasıl koruyabiliriz?
Topraklarımızı nasıl koruyabiliriz?Toprağımızın üzerinde yaptığımız tarıma dikkat etmeliyiz. üzerine mutluka ağaçlar dikmeliyiz. yamaç kenarlarına ağaç dikerken aşağıya doğru değil yukarıya doğru kazmalıyız ki diktiğimiz fideler topraklarımız korusun. Bitki örtüsü ...
Topraklarımızı nasıl koruyabiliriz?
Topraklarımızı nasıl koruyabiliriz?Toprağımızın üzerinde yaptığımız tarıma dikkat etmeliyiz. üzerine mutluka ağaçlar dikmeliyiz. yamaç kenarlarına ağaç dikerken aşağıya doğru değil yukarıya doğru kazmalıyız ki diktiğimiz fideler topraklarımız korusun. Bitki örtüsü ...