reklam

4. Sinif 2. Dönem 1. Veli Toplantı Tutanağı 2012 2013

3 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

4. Sınıf 2. Dönem 1. Veli Toplantı Tutanağı, 4. Sinif 2. Dönem 1. Veli Toplantı Tutanağı 2012 2013, 4. Sınıf 2. Dönem 1. Veli Toplantı Tutanağı indir. derlediklerimden yararlanarak, hazırladım.. kısa ve öz bir çalışma..

MUSTAFA YASSUBOĞA İLKOKULU  MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                       Doğubayazıt/AĞRI     
 2012/2013 Eğitim-Öğretim Yılı 4/B Sınıfı 2. Dönem 1. Veli Toplantısını  02/03/2013 tarihinde saat 10:00’da 4/B sınıfında aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda yapmak istiyorum.
          Gereğini bilgilerinize arz ederim.
                                                                                                                 01/03/2013
                                                                                                              Merve KAYA
                                                                                                       4/B Sınıf  Öğretmeni
       Toplantı Tarihi: 01/03/2013
 Toplantı Saati: 10:00
 Toplantı Yeri : 4/B Sınıfı
GÜNDEM
1.      Toplantının açılışı
2.      Gündemin sunulması
3.      Yoklama kağıdının imzalanması
4.      1. Dönemin değerlendirilmesi
5.      Öğrencilerin mevcut durumlarının görüşülmesi ve alınması gereken önlemler
6.      Öğrencilerin tertip düzen ve temizliği.
7.      Okula geliş-gidiş saatleri ve devamsızlıklar.
8.      Beslenmenin önemi.
9.      Öğrencilerin okul araç-gereçleri üzerinde görüşülmesi.
10.  Okumayı teşvik konusunun görüşülmesi
11.  Veli, öğretmen, okul işbirliğinin öğrenci başarısına etkileri.
12.  Televizyonda seviyesi ile ilgili programları izleme.
13.  Performans ödevleri ve  proje çalışmaları  ile ilgili bilgilendirme
14.  Kapanış.
01/03/2013
Uygundur
Muharrem TURHAN
Okul  Müdürü
                                     MUSTAFA YASSUBOĞA İLKOKULU
2012/2013  EĞİTİM- ÖĞRETİM  YILI
2.DÖNEM 1. VELİ TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı tarihi: 02/03/2013
Toplantı no: 1
Toplantı yeri: 4/B Sınıfı
GÜNDEM
1.      Toplantının açılışı
2.      Gündemin sunulması
3.      Yoklama kağıdının imzalanması
4.      1. Dönemin değerlendirilmesi
5.      Öğrencilerin mevcut durumlarının görüşülmesi ve alınması gereken önlemler
6.      Öğrencilerin tertip düzen ve temizliği.
7.      Okula geliş-gidiş saatleri ve devamsızlıklar.
8.      Beslenmenin önemi.
9.      Öğrencilerin okul araç-gereçleri üzerinde görüşülmesi.
10.  Okumayı teşvik konusunun görüşülmesi
11.  Veli, öğretmen, okul işbirliğinin öğrenci başarısına etkileri.
12.  Televizyonda seviyesi ile ilgili programları izleme.
13.  Performans ödevleri ve  proje çalışmaları  ile ilgili bilgilendirme
14.  Kapanış.
GÖRÜŞMELER
   1Açılış
Toplantıya yeterli katılımın olduğu görülerek toplantıya başlanılmıştır.
   2-Gündemin Sunulması
Gündem maddeleri okunarak, toplantıya devam edildi.
   3-Yoklama
Veli toplantısı imza sirküsü dağıtılarak, toplantıya gelen velilerin imzası alınmıştır.
   4- 1. Dönemin Değerlendirilmesi
   1. Dönemin başlangıcında öğrencilerin 3. Sınıf gibi rahat olacaklarını zannettikleri ancak 4.   Sınıfın zor ve ders sayısı fazla bir sınıf olduğundan bahsedildi. Öğrencilerin 4. Sınıfın ilk döneminde zorlandıkları ifade edildi. Özellikle matematik dersinde başarının düşük olduğu belirtildi.
   5-Öğrencilerin Mevcut Durumlarının Görüşülmesi
   Öğrencilerin eksikleri hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Yapılabilecekler hakkında  bilgilendirme yapıldı.Öğrencilerin durumları tek tek velilerle değerlendirilerek başarılı ve başarısız olan öğrencilerin velileriyle konuşuldu. Başarısızlıkların sebepleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Öğrencilerin davranışları ve başarıları ile ilgili olarak velilere  bireysel bilgiler verildi. Sınıftaki gözlemlere ve okuma seviyelerinde alınan notlara göre. Öğrenci başarısında anlamlı ve seri okumanın, okuduğunu anlamanın, yazılı anlatım becerisinin önemi üzerinde duruldu. Olumlu davranışlar kazanmaları,sorumluluk duygusuna sahip olmaları  ve sınıf ortamına uyum sağlamaları gerektiği anlatıldı.
Öğrencilerin evde ders çalışmaları ve çalışmaların veliler tarafından sürekli olarak kontrol   edilmesi ve denetlenmesi istendi. Boş zamanlarında uygun kitaplar okumaları ve okumaya teşvik edilmeleri istendi. Öğrenilen konunun pekiştirilmesi ve sorumluluk alma amacıyla verilen öğrenciyi sıkmayacak kısa ödevlerin bazı öğrenciler tarafından yapılmadığı anlatıldı. Bu gibi olaylarda velilerin daha duyarlı olması istendi.
6- Öğrencilerin Tertip Düzen ve Temizliği
    Öğrencilerin önlüklerindeki söküklerin dikilmesi, ayakkabılarının boyanması ve temiz giydirilmesinin önemi anlatıldı. Ayrıca mevsim  şartlarına uygun giyeceklerin giydirilmesi gerektiği anlatıldı. Temizlik alışkanlığı öğrencinin okuldan önce , evde öğreneceği bir alışkanlıktır denilerek; çocuklarımıza vücudunu, üstünü ve çevresini temiz tutmasını öğretmenin öneminden bahsedildi. Kız çocuklarımızın saçları taralı, uzun ise örülmüş olması; erkek çocuklarımızın saçlarının kısa olması gerektiği söylendi.  Tırnakların her hafta sonu mutlaka kesilmesi, kulak ve vücut temizliğine önem verilmesi ve mutlaka banyo yaptırılmasının gerekliliği söylendi. Ayrıca tüm öğrencilerimizin haftalık ve günlük bakımlarının yapılmış olarak okula gelmesi sizlere düşmektedir denildi.
7- Okula Geliş-Gidiş Saatleri ve Devamsızlıklar
Okula zamanında  gelip-gitmenin önemine değinildi. Okula  devamın  öğrencinin  başarısındaki  önemi  velilere  vurgulandı. Öğrenci  devam        takibi  titizlikle  yapılarak   okula  gelmenin  öğrenci  için  bir  ödev,  hatta  en  önemli ödev  olduğu  bilinci  velilere  anlatıldı.Velilerden  çocuklarını  okula  zamanında  yollaması ya da  herhangi  bir  nedenle (hastalık…….vb)  okula  devamsızlık   yapan  öğrencilerin  velilerinden   konu  ile  ilgili  öğretmeni ve okulu  bilgilendirmeleri  istendi.
8-  Öğrencilerin Beslenmesi
   Öğrencilerin okula gelirken mutlaka yemeklerinin yedirilmesi okula aç gönderilmemeleri  
   istendi. Aç gelen öğrencinin derse ilgisini vermesinin mümkün olmadığı vurgulandı.
   9- Öğrencilerin Okul Araç ve Gereçleri
Öğrencilerimizin okula gelirken ders araç ve gereçlerinin kontrol edilmesi eksiklerinin tamamlanmasının önemi belirtildi. .Bu işlerin düzenli olarak aksatılmadan yapılması sizlere düşen görevlerdendir, denildi. Ders programına bakılarak ders araç gereçlerinin okula getirilmesi söylendi.
10- Okumayı Teşvik Konusunun Görüşülmesi
Oluşturulan sınıf kitaplığımızda yeterli kitapların bulunduğu söylendi.  Öğrencilerin okuma  seviyelerini ilerletmeleri için mutlaka kitap okumalarının gerektiği anlatıldı. Çocukların evde kitap okumaları için ortam  hazırlanması gerektiği vurgulandı.Velilerinde öğrencilerine arada sırada kitap almalarının öğrenciyi kitap okumaya teşvik edeceği konusunda görüşüldü.
11- Veli, Öğretmen, Okul İşbirliğinin Öğrenci Başarısına Etkileri
Öğrencilerimizin başarısını sadece okul ve derslere değil tüm hayatlarına yaymak gerekmektedir: bu açıdan her konuda bizler ve sizler iş birliği yapmak zorundayız ve hepinizi her zaman okula bekliyoruz denildi.  Öğrencilerimizin tertip ve düzenlerinin yanında öğretmeni ile sürekli diyalog halinde bulunmanızda alınacak karar ve önlemlerin konuşulması ve başarının sağlanması bakımından gereklidir. Öğretmen veli işbirliğinin çocuğun başarısında etkili olduğu belirtilerek velilerden okulla ilgilerini kesmemeleri istendi.
                             
12-Televizyondan Yararlanma
Öğrencilerin şu anda bulundukları dönemin önemi vurgulanarak televizyon izlemenin olumlu ve olumsuz yanları anlatıldı. Öğrencilerin seviyelerine uygun eğitim programlarına daha çok yer verilmesi, şiddete yönelik ve geç saatlerde olan programların izlettirilmemesi gerektiği anlatıldı.
   13- Performans Görevleri, Proje Çalışmaları İle İlgili Bilgilendirme
Performans görevlerinin ve proje ödevlerinin ortalamaya olan  öneminden bahsedildi. Öğrencilerin artık bu konuda daha  bilinçli oldukları belirtildi. Öğrencilerin performans ve proje ödevlerine gereken araç-gerecin temin edilmesinin önemi belirtildi.
   14-Kapanış
Velilere geldikleri için teşekkür edildi, Her zaman öğrencilerinin durumlarını  öğrenebilecekleri söylendi. Velilerde üzerlerine düşen görevleri yapacaklarını belirtmişlerdir.
ALINAN KARARLAR
1-     Öğrencilerin evde ders çalışmaları ve çalışmaların veliler tarafından sürekli olarak kontrol edilmesine,
2-     Tüm öğrencilerimizin haftalık ve günlük bakımlarının yapılmış olarak okula gelmesine,
3-     Okula devamlılığın sağlanacağına,
4-     Öğrencilerin okula gelirken mutlaka yemeklerinin yedirilmesine okula aç gönderilmemesine,
5-     Okul araç ve gereçlerdeki eksikliklerin giderilmesi ve ders programına bakılarak okula gelinmesi gerektiğine,
6-     Velilerinde öğrencilerine kitap okumaları için ortam hazırlamaları için yardımcı olmasının öğrenciyi kitap okumaya teşvik edeceği konusunda görüş birliğine,
7-     Eğitimde başarılı  olabilmek  için  çocuğu  tanımanın  esas  olduğu  bununda  ancak  öğretmen  veli  işbirliği  ile  sağlanabileceğine,
8-     Evde çıkabilecek herhangi bir problemin öğretmene bildirilmesine,
9-     Öğrencilerin seviyelerine uygun eğitim programları izlemesi için yardımcı olunacağına,
10-  Performans ve proje ödevleri için velinin de öğrenciyi teşvik etmesinin önemine,
11- Başarıyı arttırmak için yapılan tüm görüşmelerdeki alınan kararların uygulanmasına,
            Öğretmen Merve KAYA ve veliler tarafından karar verilmiştir.
                                                                                                                         02/03/2013
                                                                                                                       Merve KAYA
                                                                                                                   4/B Sınıf Öğretmeni
Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz.

Etiketler :
4. Sinif Yaşamimizdaki Elektrik Bulmaca Etkinliği
4. Sınıf Yaşamımızdaki Elektrik, 4. Sinif Yaşamımızdaki Elektrik Bulmaca Etkinliği, 4. Sınıf Yaşamımızdaki Elektrik indir. Kavramları bulmacaya yerleştirme1- Pillerin yerleştirildiği devre elemanı.2- Elektrik iletimini sağlayan devre elemanı.3- Devredeki elektriği ...
4. Sinif Görsel Sanatlar Atık Maddelerden Robot Yapımı
4. Sınıf Atık Maddelerden Robot Yapımı , 4. Sinif Görsel Sanatlar Atık Maddelerden Robot Yapımı, 4. Sınıf Atık Maddelerden Robot Yapımı indir. sınıf düzeni - etkinlikleriBu yazının devamı için www.sorutest.net...
4. Sinif 2. Dönem Performans Ve Proje Görevleri Konuları
4. Sınıf 2. Dönem Performans Ve Proje Görevleri Konuları, 4. Sınıf Performans Proje Görevleri, 4. Sınıf 2. Dönem Performans Ve Proje Görevleri Konuları indir. Öğrencilerime vermeyi düşündüğümüz performans görevleri ile proje görevleri konularıİSMET AYDINLI İLKOKULU...