reklam

3. Sinif Hayat Bilgisi 2. Tema Kazanım Değerlendirme Sınav Soruları

3 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

3. Sınıf Hayat Bilgisi 2. Tema Kazanım Değerlendirme Sınavı, 3. Sinif Hayat Bilgisi 2. Tema Kazanım Değerlendirme Sınav Soruları 2012 20133. Sınıf Benim Eşsiz Yuvam Teması, 3. Sınıf Hayat Bilgisi 2. Tema Kazanım Değerlendirme Sınavı indir. artbap için hazırlamıştım.


SARIGÖL İLKOKULU HAYAT BİLGİSİ 2. TEMA KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI

1)      Haritaya bakarak“ Bu bölgede yüksek dağlar çok yer kaplıyor”  diyen bir kişi harita üzerinde hangi rengin çok olduğunu görmüş olabilir?

A)     Koyu kahverengi                           B) Açık ve koyu mavi           C)  yeşil

2)      Oturduğumuz eve hiç  gelmemiş  arkadaşımız  ne  aracılığıyla  gelir?

A )  pusula                            B )  harita                         C ) adres

3)      1- Spor yapmak        

2- Devamlı uyumak                 

3- Açık hava ve güneşten faydalanmak

 Ayça sağlıklı bir insan olmak için yukarıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

A) 1  ve 2                      B) 1  ve  3                   C) 1 , 2  ve 3

       4) Simay çok iyi çizim yapmakta ve inşaatlara karşı ilgi duymaktadır.Buna göre Simay hangi mesleği seçmelidir?

A) Kuaför                             B) Öğretmen                     C) Mimar

      5)Aşağıdaki çocuklardan hangisi tehlikeli bir iş  yapmıyor ?                         

A) kibritle oynamak                    B) camdan sarkmak                   C) top oynamak

      6)  Hangisi sadece işitsel iletişim aracıdır?

A) Radyo                         B ) Televizyon                   C ) Gazete

Kutup yıldızı

Karınca Yuvaları

Caddeler

Pusula

Güneş

Ağaçların yosun tutantarafları

7) Yandakilerden hangisi yön bulma aracı değildir?

   A) Pusula        B)  Caddeler     C) Güneş

     8) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün önderliğinde yapılmamıştır?

A)  Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

B)  Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması

C)  Anıtkabir’in inşa edilmesi

    9) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen özelliklere sahip olan kişileri arkadaş olarak seçmeyiz?

A) Alay eden, bencil, somurtkan   

B) Uyumlu, paylaşımcı, hoşgörülü  

C) Saygılı, güvenilir, sorumluluk sahibi

   10) Hangi seçenekte eşleşmiş olan eşyaların her ikisi de ağaçtan yapılmıştır ?

A) sandalye-vazo                     B ) tencere-sıra                      C)masa-kapı

   11) Aşağıdakilerden hangisi bir liderde bulması gereken bir özellik değildir?

A)  Çalışmalarda herkesin düşüncesini almak

B)  Arkadaşlarını aynı fikir etrafında birleştirmek

C)  İstediği gibi hareket etmek

  12) Aşağıdakilerden hangisi deprem  sırasında yapılması gereken davranışlardandır?

A) Görevlilere yardımcı olmak    

B)  Deprem çantasını  hazırlamak.    

C)  Güvenli bir yerde korunmak

13) Parayı ve kaynakları tutumlu kullanmaya ………………denir. Cümlesini aşağıdakileren hangisi ile tamamlamalıdır?

  A) fiyat                         B) dayanışma                  C) tasarruf

14) Hangisi fiziksel özelliğimiz sayılamaz?

A) Neşeli ve kibar olma.        B) Şişman ve uzun boylu olma.     C) Sarı saçlı ve mavi gözlü olma.

15) Kazaya uğrayan kişiye yapılan ilk müdahaleye…………………………denir.

       Noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

      A) İlkyardım                                               B) müdahale                                  C) ameliyat

16) Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarıdır?

A) Nezaket sözcükleri kullanmak

B) Kaynakları tutumlu kullanmak

C) Kişisel eşyaları özenli kullanmak


17) İlkokul 3. sınıf öğrencisinin planında,aşağıdakilerden hangisi daha az yer almalıdır ?   

A- oynamak                B- dizi seyretmek             C- ders çalışmak


18)Deprem anında evdeysek yapmamız gerekenlerden biri hangisidir ?

A- Koltuk yanına çömelmek,elleri başa koymak. 

B- Pencere ve balkona yakın durmak.

C- Binadan çıkmaya çalışmak.


19) Aşağıdakilerden hangisi evde tehlike oluşturabilir ?

A- Sandalyeye çıkıp dolap üzerine tırmanmak.

B- Elektrikli ev aletlerinden uzak durmak.

C- Kesici aletlerle oyun oynamamak.

  
20) Aşağıdakilerden hangisini yaparsak ödünç aldığımız eşyayı korumuş oluruz ?

A- Ödünç aldığımız eşyayı kullandıktan sonra uygun yere koymak. 

B- Ödünç aldığımız eşyayı orta yere koymak.

C- Ödünç aldığımız eşyayı özensiz kullanmak .

 21) *heyelan  *ağaçlandırma *  çığ   *yağmur  *deprem *sel”  Yandakilerden kaç tanesi doğal afettir ?

A- 3                          B- 4                   C- 5

22)Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görev ve sorumluluklarımızdan biri değildir?

      A) Derslerimize çalışmak             B) Askerlik yapmak   C) Vergi vermek


23) ‘Türk ulusu olarak en büyük yuvamız………….’ cümlesi hangisi ile tamamlanır?

A)    Evimizdir                                  B) Mahallemizdir              C) Yurdumuzdur


24) Hangisi bayrağa saygı duymamızın en önemli nedenidir?

A)    Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil eder.

B)    Rengi kırmızıdır.

C)    Dikdörtgen şeklindedir.


25) Hangi durumda polise haber vermeliyiz?

A)    Yangın çıktığında         B) Eve hırsız girdiğinde       C) Sağlıkla ilgili acil durumda


26)Mevsimler nasıl meydana gelir?

A) Dünya’nın güneş etrafında dönmesinden.        B) Dünya’nın kendi etrafında dönmesinden.                                       C) Dünya’nın 24 saat dönmesinden.

27) Aile  içinde  hangi  iletişim  türü çok  kullanılmaz?

    A) Sözlü  iletişim              B)Görsel  iletişim                         C) Yazılı  iletişim

28) Bayrak bir ülkede neyin sembolüdür?

    A) Ülkenin sınırlarının           B) Özgürlük ve bağımsızlığının         C) O ülkenin adının

28) Aynı konuyla ilgili farklı bakış açılarının olabilmesi neyin kanıtıdır?

      A) Herkesin farklı düşüncelere sahip olduğunun       

      B) Herkesin aynı düşüncelere sahip olduğunun

      C) Herkesin iki düşünce arasında kaldığının

29 ) Dünya’mızın şekli nasıldır?

     A) Küre şeklinde          B) Daire şeklinde          C)Silindir şeklinde


30) Aşağıdakilerden  hangisi  planlı  yaşayan  birinin  özelliği  olamaz?

A-Zamanı  iyi  kullanır.          B-Her  yere  geç  kalır.      C- Sözüne  güvenilir.


31) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (10 puan)

·         (    ) Reklamı yapılan her ürün kalitelidir.

·         (   ) Meslek seçerken ilgi ve yeteneklerimizi değil, büyüklerimizin isteklerini göz önünde bulundurmalıyız.

·         (    ) Kutup yıldızı kuzeyi gösterir.

·         (    ) Liderler grubun düşüncelerin dikkate almalı ve dinlemelidir.

·         (    ) Türk Milleti, Atatürk’ün önderliğinde birçok hak ve özgürlüklere kavuştu.

·         (    ) Ülkemiz, 12 bölgeye ayrılmıştır.

·         (    ) Depremin oluşumu önlenebilir.

(    )Yaşadığımız çevreyi temiz tutmalıyız.   

·         (    )Okulda kendimizin ve arkadaşımızın güçlü yönleri vardır.

·         (    )Arkadaşlarımıza bazen yalan söyleyebiliriz.

Not: İlk 30 soru 3 er puan. 31. Soru 10 puandır.


         İlk 30 sorunun cevabını optiğe doldurmayı unutmayınız.

Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz.

Etiketler :
3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım TemasıTest Soruları
3. Sınıf Hayat Bilgisi Test 8... Okul Heyecanım Temasında çeşitli konulardan oluşan 20 soruluk testten oluşmaktadır.1-) Elif è Çok neşelidir.                  Hayvanları çok sever...
3. SINIF Hayat Bilgisi 2. Tema Sonu Değerlendirme Soruları
3. Sınıf Hayat Bilgisi 2. Tema Sonu Değerlendirme Soruları, 3. Sınıf Benim Eşsiz Yuvam Teması, 3. Sınıf Hayat Bilgisi 2. Tema Sonu Değerlendirme Soruları indir. kendi çalışmalarımın toplamıdır.İyi günler..1. Aşağıdaki haritada bölgelerin adlarını verilen numaralara...
3. Sinif Hayat Bilgisi 2. Tema Kazanım Değerlendirme Sınav Soruları
3. Sınıf Hayat Bilgisi 2. Tema Kazanım Değerlendirme Sınavı, 3. Sinif Hayat Bilgisi 2. Tema Kazanım Değerlendirme Sınav Soruları 2012 2013, 3. Sınıf Benim Eşsiz Yuvam Teması, 3. Sınıf Hayat Bilgisi 2. Tema Kazanım Değerlendirme Sınavı indir. artbap için hazırlamışt...