reklam

3. Sinif 2. Dönem Veli Toplantı Tutanağı

4 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

3. Sınıf 2. Dönem 1. Veli Toplantısı, 3. Sinif 2. Dönem Veli Toplantı Tutanağı, 3. Sınıf 2. Dönem 1. Veli Toplantısı indir. 3.sınıf 2.dönem veli toplantısı

…………………………………….İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE
                                                                                   ………………………….
        2012–2013 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci başarısını arttırmak, aynı zamanda öğrenci-öğretmen-veli işbirliğini üst düzeyde sağlamak amacıyla 3/A sınıf öğretmeni olarak 01/03/2013 Cuma günü saat 11:00’da okulumuz çok amaçlı salonunda veli toplantısı yapmak istiyorum.
       Gereğini bilgilerinize arz ederim.    
 3-ASınıf Öğretmeni
GÜNDEM MADDELERİ
1-Açılış ve yoklama,
2-1.Dönemin  genel değerlendirilmesinin  yapılması, varsa eksikliklerin  giderilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi.
3-Öğrencilerin devam-devamsızlık durumlarının görüşülmesi.
4-Öğrencilerin okul içi ve okul dışı davranışlarının değerlendirilmesi.
5-Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi ve başarıyı artırıcı tedbirlerin alınması.
6-Temizlik,tertip ve okul kuralları ile ilgili bilgi alış-verişinde bulunulması.
7-Proje ve Performans  Görevleri ile ilgili bilgi verilmesi.
8- Veli, öğretmen, okul işbirliğinin öğrenci başarısına etkileri.
9-Okul sütü programı ile ilgili bilgi verilmesi.
10-23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’na kutlamalarına katılan öğrenci velileriyle görüşme.
11-Dilek ve temenniler.(Toplantıdan sonra bireysel görüşmeler yapılacaktır.)
uygundur.
01/03/2013
Okul Müdürü
2012 – 2013 ÖĞRETİM YILI …………………………………………………………. 3/A SINIFI
 II.DÖNEM 1. VELİ TOPLANTISI TUTANAĞI
…………………………….. İlkokulu  çok amaçlı salonunda 01.03.2013 Cuma günü saat 11.00‘da yapılan 3/CA Sınıfı veli toplantısında gündem maddeleri görüşülmüştür.
1Açılış ve yoklama:Açılış ve yoklama yapılmış, velilerin hazır olduğu görülmüş, imza tutanağı imzalanmak üzere velilere verilmiştir. Sınıf öğretmeni, gerek bu günkü katılımları gerekse de her fırsatta okula gelerek öğrencilerinin durumlarını takip eden ve başarıları için gayret eden velilerimize teşekkür etti.
        Toplantının gündem maddeleri Sınıf öğretmeni tarafından okundu, yeni gündem maddelerinin eklenmesinin istenip istenmediği, öğrencileri ile ilgili görüşmek istedikleri başka konu olup olmadığı soruldu ve hazırlanan gündem maddelerinin aynen kabul edilmesi ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2-1.Dönemin  genel değerlendirilmesinin  yapılması, varsa eksikliklerin  giderilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi: 1.dönem yapılan çalışmalar ana hatlarıyla Sınıf öğretmeni tarafından dile getirildi. Genel olarak 1.dönemin sınıfımız açısından verimli geçtiğini söylemenin mümkün olduğu dile getirildi. Ayrıca okuma – anlamanın önemi üzerinde açıklamalar yapıldı. Olumlu davranışlar kazanmaları, sorumluluk duygusuna sahip olmaları ve sınıf ortamına uyum sağlamaları gerektiği anlatıldı.1.dönem gösterilen başarı grafiğinin artarak devam etmesi için planlı, disiplinli ve günü gününe çalışmanın gereği önemle vurgulandı. Velilerin desteği ile sınıf kitaplığına yeni kitapların kazandırıldığı söylendi ve velilere teşekkür edildi.
3 Öğrencilerin devam-devamsızlık durumlarının görüşülmesi:Bu sınıfta okula devamın çok önemli olduğu, her saat yeni bir etkinliğin yapıldığı, farklı bilgilerin öğrenildiği velilere anlatıldı. Bu yüzden devamsızlık yapmamalıdır. Eğer öğrenci zorunlu nedenlerle devamsızlık yapacaksa bunun mutlaka öğretmene haber verilmesi gerektiği anlatıldı. Sınıfımızda devamsızlık problemi olmadığı belirtildi.
4Öğrencilerin okul içi ve okul dışı davranışlarının değerlendirilmesi:Sınıf öğretmeni öğrencilerin  sınıf ve okul içi davranışlarında büyük bir problem olmadığı ancak her durumda çocuklarımıza arkadaşlarına ve diğer herkese karşı da her zaman nazik ve saygılı olmaları gerektiğini öğütlememiz, bunun önemli olduğunu hissettirmemiz gerektiği söylendi.
   Bazı öğrencilerin birbirleriyle oyun oynarken kavga ettiği belirtildi.Çocukları kavga eden velilerin bazılarının sürekli kendi çocuklarını haklı gördükleri belirtildi.Bireysel görüşmelerde velileri ile bu konunun görüşüleceği belirtildi.
5Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi ve başarıyı artırıcı tedbirlerin alınması: Başarıyı arttırmanın planlı, disiplinli ve zamanı iyi kullanmadan geçtiği dile getirilerek, çocukların okul başarısının artması konusunda sadece öğretmenden çaba beklemenin yanlış olduğu dile getirildi. Öğrenci, veli, öğretmen bir bütün olarak başarıya giden yolda kenetlenmeli herkesin üstüne düşeni gücü nispetinde yapması gereği vurgulandı.
    Evde çalışma ortamının düzenlenmesinin çocuğun olumlu çalışma alışkanlığı kazanabilmesi için gerekliliği üzerinde duruldu.
 Öğrenci başarılarının artırılması için velilerin neler yapabileceklerini aile bireylerine bu konuda ne gibi görevler düştüğünü sıralandı.
-Öğrencilerin okula gidiş ve eve geliş zamanları veli tarafından izlenmeli.
-Öğrencilere o gün okulda neler yaptıkları ve neler öğrendikleri sorularak anlattırılmalı.
-Tv. izleme saatleri ve uyku saatleri ayarlanmalı.
-Öğrencilere imkânlar ölçüsünde ders çalışma ortamı (mümkünse ayrı bir oda ve masa) hazırlanmalı.
-Arkadaşları ile birlikte çalışmaları için desteklenmeli.
-Ders araç ve gereçleri zamanında temin edilmeli.
-Sık sık okul ve öğretmen ziyaretleri yapılmalı, öğretmen ve okul idaresi öğrencinizle ilgili her türlü konuda bilgilendirilmeli. Okul idaresinden ve sınıf öğretmeninden öğrenci ile ilgili bilgiler alınmalı.
6 Temizlik,tertip ve okul kuralları ile ilgili bilgi alış-verişinde bulunulması: Behiye İnci Aksu öğrencilerin okula her gün temiz kıyafetlerle  gelmesi gerektiğini, bunu velinin sürekli takip etmesinin önemini anlattı. Ayrıca günlük ve haftalık bakımlarının aksatılmadan yapılmasının yararlı olacağını söyledi. Öğrencilere haftada iki defa banyo yaptırılmasının, tırnaklarını haftada en az bir defa kesilmesinin temizlik ve sağlık açısından önemli ve gerekli olduğunu, velilerin bu konuda titiz olmasının yararlı olacağının altını çizdi.İçinde bulunduğumuz mevsim şartlarında çocukların çok sık hastalanabilecekleri dolayısıyla giyimlerine dikkat edilmesi, tatil günlerinde sokakta üşümelerine neden olacak etkinliklerden uzak tutulmalarının önemi velilere genel olarak hatırlatıldı.
7Proje ve Performans  Görevleri ile ilgili bilgi verilmesi:Sınıf öğretmeni Sınıf öğretmeni Performans ve proje görevlerini açıklayan
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 35. maddesini okuyarak bu görevlerin önemini açıkladı: Sınıf öğretmeni bu dönemde de proje ve performans ödevleri verileceğini, birinci dönemde olduğu gibi velilerin destek olmasını ancak çalışmaların genel olarak sınıfta yapılacağını, kendilerinden araç gereç ve malzeme desteği beklediğini söyledi.
8 Veli, öğretmen, okul işbirliğinin öğrenci başarısına etkileri:Öğrencilerin başarısını sadece okul ve derslere değil, tüm hayatlarına yaymak gerekmektedir. Bu açıdan her konuda veli,öğretmen ve okul olarak sürekli iş birliği yapmak zorunluluğu üzerinde duruldu. Öğrencilerin tertip ve düzenlerinin yanında öğretmeni ile de sürekli diyalog halinde bulunarak alınacak karar ve önlemlerin konuşulması başarının sağlanmasında çok  önemli rol oynamakta olduğu dile getirildi.
    Velilerden  derslerin yanı sıra, bedensel/kinestetik zekalarını geliştirici faaliyetler için de çocuklarına uygun ortam sağlamalarını istedi.Bu amaçla çeşitli  aktivite , kurs etkinlik vb. ile çocukların sosyal yönlerinin de gelişerek topluma ve  kendine güvenen bireyler kazandırılabileceği belirtildi. Öğretmen veli diyalogunun sağlıklı devam ettirilmesi için bireysel veli görüşmelerinin yapılacağı söylendi.
9Okul sütü programı ile ilgili bilgi verilmesi:Okul sütü programı ile ilgili veliler bilgilendirildi.Sütün hangi günler dağıtılacağı söylendi.Olumsuz bir durum yaşanırsa öğretmenin ve idarenin bilgilendirilmesi istendi.
10-23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı için gereken titizliğin gösterilerek bir çalışmanın öğrenciler tarafından sergileneceği belirtildi.
11- Dilek ve temenniler:Veliler bu dönemin de  sağlıklı ve başarılı geçmesi temennisinde bulundular.  Velilere geldikleri için teşekkür edildi ve toplantıya son verildi. Bireysel görüşmelere geçildi.
ALINAN KARARLAR
·         Öğrencilere,  3. sınıfın genel özellikleri dikkate alınarak yaklaşılmasına,
·         Öğretmen veli diyalogunun sağlıklı devam ettirilmesi için bireysel veli görüşmelerinin yapılacağına ,
·         Kılık kıyafet ve beden temizliğine dikkat edilmesine,
·         Öğrencilere verilen proje ve performans ödevlerine önem vermeleri ve bunları yerine getirmelerine yardımcı olunmasına,
·         Temizlik kurallarına daha dikkat edilmesine, öğrencilerin kahvaltı yapmadan yemek yemeden okula gönderilmemesine,
·         Çocuklara evde iyi bir ders çalışma ortamı oluşturulmasına,
·         Okula geliş ve gidiş saatlerine dikkat edilmesi ve devamsızlıkların mümkün olduğunca yapılmaması karar verildi.
3/ASınıf Öğretmeni
uygundur.
01/03/2013
Okul Müdürü
Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz.

Etiketler :
3. Sınıf İngilizce Numbers 1-20 Arası Etkinliği Çalışması
3. Sınıf İngilizce Numbers 1-20 Arası Etkinliği Çalışması...3. Sınıf ingilizce dersinde sayıların öğretilmesi için kullanılacak güzel bir çalışma kağıdı etkinliği......
3. Sinif 2. Dönem Veli Toplantı Tutanağı
3. Sınıf 2. Dönem 1. Veli Toplantısı, 3. Sinif 2. Dönem Veli Toplantı Tutanağı, 3. Sınıf 2. Dönem 1. Veli Toplantısı indir. 3.sınıf 2.dönem veli toplantısı …………………………………….İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                         ...
3. Sinif 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı
3. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı, 3. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları, 3. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı indir. kendi çalışmamdır.toplantı sırasında ufak eklemelerle toplantı tutağınız hazır. ALİ MİSTİLLİ İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE   ...