reklam

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları 2012 2013

4 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılısı, 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları 2012 2013, 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılısı indir. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı 6.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları

E-) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(10P)

……………………………………………………………………..

İza cae ……………………….,velfeth. Veraeytennase ………………………….,  fi dinillahi effvace. ……………………., bihamdi Rabbike vestağfirhu ……………………….., kane tevvaba.     

F-) Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruların doğru şıklarını işaretleyiniz.(48P)

1-) Kıssa, tarihte yaşamış bazı peygamberler ve toplulukların başından geçen ibret verici olaylara denir. Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerimde kıssalara yer vermesinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)      Yapılmış olan hatalardan ders çıkarmak.

B)       Peygamberler hakkında bilgi vermek.

C)       Doğru yolu bulmamıza yardımcı olmak.

D)      Geçmişte yaşanılanların tekrarlanmasını sağlamak     

2-) Aşağıda yer alan savaşlardan hangisi Peygamberimiz döneminde Müşriklerle yapılan savaşlardan değildir?

A)      Talas       B) Bedir      C) Hendek    D) Uhud

3) “İlim Çin’de de olsa öğreniniz.”(Hadis)

 “ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”(Zümer suresi 9. Ayet)

“Sakın cahillerden olma!”(En’am suresi 35. Ayet)

Yukarıda yer alan Hadis ve Ayetlerin ortak noktası seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A)      Toplumsal barışın önemi.

B)       Sabrın önemi.

C)       Eğitimin önemi.

D)      İbadetin önemi.

4-) Peygamberimizin Medine’de yaptığı Mescid-i Nebi çok yönlü bir işleve sahipti. Burası bir ibadethane olmasının yanı sıra bir eğitim yuvası, mahkeme salonu ve devlet işlerinin görüşülüp konuşulduğu bir merkez olarak kullanılıyordu.

Yukarıdaki metinde Mescid-i Nebi’nin:

I.                     Dini          II. Siyasi

III:           Eğitim     IV. Adli

özelliklerinden hangileri vurgulanmıştır.

A)      I-III-IV                B)II-III-IV

C)    I-II-IV                 D) I-II-III-IV

5-) Müslümanlar Mekkelilerin baskıları sonucunda 622 yılında sahip oldukları her şeyi bırakarak Medine’ye Hicret etmişlerdir. Bu durum ilk bakışta olumsuzmuş gibi görülse de sonuçları itibariye oldukça olumlu olmuştur. Aşağıdakilerin hangisi olumlu sonuçlardan bir değildir?

A) İslam Devletinin temelleri atılmış oldu.

B) Müslümanların sayısı arttı.

C) Müslümanlar müşriklerin baskısından kurtuldu.

D) Savaşların yaşanmasına neden oldu.

6) Peygamberimize gelen ilk emir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oku          B) İbadet et          C) Temiz ol          D) Namaz kıl

7-)Aşağıdakilerden hangisi namaz kılmanın insanlara sağlayacağı faydalardan birisi değildir.

A)      Zamanın azalmasına neden olur.

B)       İnsana iç huzur verir.

C)       Kişide davranışlarını kontrol etme bilinci oluşturur.

D)      Kişiye temizlik alışkanlığı kazandırır.

8-) 1-Paylaşma           2- Tanışma         3-Dayanışma

4- Birlik olma          5-Haberleşme

Namazların cemaatle kılınmasının faydaları arasında yukarıdakilerden kaç tanesi yer alır.

A) 3                    B) 4                    C) 5                          D) 6

9-) Abdesti bozan durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Birşeyler yemek                        B) Bayılmak

C) Uyumak                                      D) Vücuttan kan çıkması

10-) Aşağıdaki tabloda Peygamberler ve onlara gönderilen İlahi Kitaplar gösterilmiştir. Hangi şıktaki eşleştirme yanlıştır?

A
Hz İsa
İncil
B
Hz Musa
Suhuf
C
Hz Davut
Zebur
D
Hz Muhammet
Kur’an-ı kerim

11-) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın öğütlerinden değildir?

A) Allah’ın adını anmak

       B)İnsanların hatırını sormak

       C)Başkaların arkasından konuşmak,

       D)Adaletli ve dürüst olmak

12) Hicretin onuncu yılında Allah resulü, ilk ve son haccını yaptı. Veda haccı adı verilen bu ibadet sırasında, Arafat Meydanı’nda toplanan yüz bini aşkın Müslümana bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında, Müslümanlara İslam’ın evrensel ilkelerini bir kez daha hatırlatarak onlara son öğütlerini verdi ve ashabıyla vedalaştı. Onun yapmış olduğu bu konuşma vefatından sonra Veda Hutbesi olarak adlandırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi veda hutbesinde yer alan mesajlardan değildir.

A)      Faiz ve faizcilik haramdır.

B)       Araplar diğer ırklardan üstündür.

C)       Emanetin korunması gerekir.

D)      Kan davası yasaktır.

                                                               Mevlüt YILMAZ

                             BAŞARILAR

“ Allah’a imandan sonra amellerin en güzeli, insanları sevmek ve dostluktur” (Hadis-i şerif)

Etiketler :
İlahi kitaplar ve sahifelerle ilgili bir kavram haritası
İlahi kitaplar ile ilgili bir kavram haritası Sahifelerle ilgili bir kavram haritasıwww.egitimdestek.net...
Peygamberlerin sıfatlarıyla ilgili bir kavram haritası
Peygamberlerin sıfatlarıyla ilgili bir kavram haritasıwww.egitimdestek.net...
Yüce Allah’ın insanlara vahiyler göndermesinin amaçları nelerdir?
Yüce Allah'ın insanlara vahiyler göndermesinin amaçları nelerdir? Yüce Rabbimiz insanları iyi, doğru ve güzel olana ulaştırmak için vahiyler göndermiştir. Vahiylerden oluşan yüce dinimizin temel amacı da insanları dünyada ve ahirette mutlu kılamktır.www.egitim...