reklam

5. Sınıf Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2013

4 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

5. Sınıf Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı, 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2013, 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2013, 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı indir. Canlıları sınıflandıralım konusunu da içine alan bir sınav. Umarım işinize yarar.

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM   YILI SOLHAN YİBO 5/A SINIFI
FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1. YAZILISI
A –  Aşağıda verilen  kelimeleri  uygun şekilde  boşluklara  doldurunuz.  ( 16p) 
Kök        kapalı         duy     açık      sürtünme      küreye     sembollerle     pil  
1-  Anahtar ……………………………………….. durumda  iken ampul ışık verir. 
2-  Bir elektrik devresinde ……………………………………… sayısı artırılırsa ampul  parlaklığı artar.
3-  Elektrik devresini kontrol altına almak için …………………………………………… kullanılır
4-  Çiçekli bir bitkinin kısımlarından olan ve görevi ; bitkiyi toprağa bağlamak olan kısma ……………….denir
5-  Bir elektrik devresinde elemanlar ………………………………………………… gösterilebilir
6-  Bir elektrik devresinde ampul yanmıyorsa devre………………………………………………….olabilir
7.  Mıknatısların maddelere uyguladığı kuvvet, …………………………. gerektirmeyen kuvvettir.
8.  Dünya, Güneş ve Ay’ın şekli …………………………. benzer.
       
B –   Aşağıdaki cümleler doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi koyarak belirtiniz. (20p)
        (      )  Pürüzlü yüzeydeki sürtünme kuvveti, pürüzsüz yüzeye göre daha çoktur.
        (      )  Uçurtmanın uçması,  yaprakların sallanması temas gerektirmeyen kuvvetle gerçekleşir.
        (      )  Bir cismin suda batması için kütlesinin büyük, hacminin ise küçük olması gerekir.
        (      )  Buharlaşma her sıcaklıkta olur.
        (      )  Mıknatısın maddeye uyguladığı kuvvet temas gerektiren kuvvettir.
        (       )  Birbirine temas eden soğuk bir cisimden sıcak cisme doğru ısı akışı olur.
        (       )  Ay’ın Dünya’dan gözlenen değişik hallerine ayın evreleri denir.
        (       )  Mideye gelen besinler burada bulamaç haline getirilir.
        (       )  Ay, hem kendi etrafında hem de Güneş ve Dünya etrafında döner.
        (       )  Bir elektrik devresinde ampulün takıldığı yuvaya anahtar denir.
C – Aşağıya  3 pil, 1 ampul ve 1 açık anahtardan oluşan devreyi sembolleriyle çiziniz . (8p)
 …………………………………………………………
D)  Ay’ın evrelerinin isimlerini şekillerin altlarına yazınız. (karanlık olan taraf siyah renktedir) (12 puan)
 
1)  Bilim adamları canlıları daha rahat inceleyebilmek için benzerlik ve farklılıklarına sınıflandırmıştır.  Aşağıdakilerden hangisi canlıların sınıflandırılmasında yoktur? (4p)
A) Algler                     B) Mantarlar                          
C) Bitkiler                   D) Hayvanlar             
2)  Gök cisimlerini incelemeye yarayan aşağıdaki araç aşağıdakilerden hangisidir? (4p)
   A) Teleskop              B) Steteskop               
C) Dürbün         D) Termometre  
3) Mıknatıslarla ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (4p)
   A) Kutupları N ve S ile gösterilir.         B) Temas gerektiren kuvvet uygular.
   C) Aynı kutuplar birbirini iter.              D) Çeşitli şekilleri vardır.
4) Öğretmen tahtaya I, II ve III şekillerini çiziyor. Ali’den bunların hangilerinin Dünya, Güneş ve Ay olabileceklerini söylemesini istiyor. Ali hangisindeki gibi söylerse doğru cevap vermiş olur? (4p)
 
          I                II                III
A. Dünya        Ay           Güneş
B. Ay             Güneş      Dünya
C. Güneş        Ay           Dünya
D. Güneş        Dünya      Ay
 
5) Şekildeki piller özdeş olduğuna göre A, B, C lambaları için hangisi doğrudur? (4p)
  A) Üçü de aynı parlaklıkta yanar.                   
  B)  En parlak “C” yanar.
  C)  “B” en az parlaklıkta yanar.     
  D)  “C” en az parlaklıkta yanar.
   
6) Aşağıdaki karışımlardan  hangisi mıknatısla  birbirinden  ayrılabilir ? (4p)                                         
   A ) demir tozu – nikel tozu      B ) tahta talaşı – toz şeker      
C )  Kum – çakıl       D ) Demir tozu  – toz şeker   
                                               
7) Güneş’in gökyüzünde hareket ediyor gibi görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
    A) Ay’ın Dünya’nın etrafında dolanması              
B) Güneş’in Dünya’nın etrafında dolanması
    C) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması
D) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi
8) Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin kısımlarından değildir? (4p)
     A) çanak yaprak                B) Erkek organ                      
C) Kraliçe yaprak                   D) dişi organ
9) Bilim insanları tüm canlı çeşitleri üzerinde daha kolay ve verimli çalışabilmek için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmişlerdir? (4p)
A)    Canlıları evcilleştirmişlerdir.              
B)     B) Canlıları sınıflandırmışlardır. 
    C) Canlılarla iletişim kurmuşlardır.           
D) Canlılar üzerinde deney yapmışlardır.       
10) Bitkiler …………………ve ………………….. olarak iki gruba ayrılırlar.’ifadesinde boş bırakılan kısımlara hangi seçenekteki sözcükler getirilmelidir? (4p)
   A) köklü – köksüz            B)yapraklı – yapraksız         
 C)gövdeli – kabuklu          D) çiçekli – çiçeksiz
 11) Dünya’dan Ay’a baktığımızda, Ay’ın hep aynı yüzünü görmemizin nedeni nedir? (4p)
   A) Ay’ın dönüş hızının yavaş oluşu
   B) Dünya’nın dönüş hızının hızlı oluşu
   C) Ay’ın hem kendi, hem de Dünya etrafındaki dönüş süresinin aynı olması
   D) Ay’ın küre biçiminde olması
Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz.

Etiketler :
5. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılı Soruları
5. Sınıf Fen Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılılar, 5. Sinif Fen ve Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılı Soruları 2012 2013, 5. Sınıf Fen Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılılar indir. 5 . SINIF  FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ  2. DÖNEM 3. YAZILI SINAV SORULARI  SORULAR  “Bitkiler kendi b...
5. Sinif Fen ve Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılı Soruları
5. Sınıf Fen Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılılar, 5. Sinif Fen ve Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılı Soruları 2012 2013, 5. Sınıf Fen Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılılar indir.5 . SINIF  FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ  2. DÖNEM 3. YAZILI SINAV SORULARISORULAR “Bitkiler kendi besinlerini...
2012 2013 5. Sinif Fen ve Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılı Soruları
5. Sınıf Fen Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılılar, 5. Sinif Fen ve Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılı Soruları 2012 2013, 5. Sınıf Fen Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılılar indir.5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ  II.DÖNEM  3.YAZILI  SINAVI                                           S.1 Düny...