reklam

5. Sinif Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları 2012 2013

4 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

5. Sınıf Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı, 5. Sinif Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları 2012 2013, 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı indir. 1.yazılı, 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı Eğitimhane, 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı indir. inşallah işinize yarar

SORULAR

1. I. Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.
     II. Elektrik enerjisi üretir.
    III. Devre elemanlarını birbirine bağlar.
     IV. Devredeki elektrik enerjisini kontrol eder.
 Yukarıda görevleri belirtilen devrenin elemanları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 
2.Aşağıya  çiçeğin kısımlarını yazınız.
1.
2.
3.
4.
                                                                                                      
3.
 
Yukarıdaki şemada A yerine aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
A.Dünyanın güneş etrafında dönüşü                 
B. Dünyanın kendi etrafında dönüşü                     
C. Ayın, dünya etrafında dönüşü                            
D. Ayın, güneş etrafında dönüşü
4. Evimizde ve okulumuzda kullanılan elektrik düğmeleri, basit bir elektrikdevresinde hangi devre elema ile ay görevdedir?
A . Pil                             B . Anahtar
C .Ampul                        D . Bağlantı Kablosu
5. .Bitkide gövdenin görevlerini yazınız.
1.
2.
3.
6. Güneş, Ay’dan daha büyüktür. Dünya’dan bakıldığında ikisinin de yaklaşık olarak aynı büyüklükte görünmesinin nedeni nedir?
A. Ayın Dünya’ya Güneşten daha uzak olması                   
B. Güneşin Dünyadan büyük olması
C. Güneşin Dünya’ya Ay’dan daha uzak alması                    
D. Ayın Dünyadan küçük alması
7. Aşağıdakilerden hangisi genleşmeye örnek değildir?
A. Elektrik tellerinin yazın daha gevşek durması.
B. Tren raylarının yazın uzaması.
C. Elimize döktüğümüz kolonyanın bir süre sonra yok olması
D. Bir  bahçeyi  çevreleyen  dikenli tellerin kışın daha gergin durması
8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Dünya kendi etrafında bir tam dönüşünü 1 günde tamamlar.
B. Güneş Ay’ ın etrafında dolanır.
C. Gece ve gündüz oluşumu, Ay’ın kendi etrafında dönmesi ile açıklanır.
D. Ay’ın parlak ve daire şeklinde görüldüğü evresi ilk dördün evresidir.
9.
 
Özdeş ampul ve pillerle oluşturulmuş şekildeki devrelerde K, L, ve M ampulleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi  yanlıştır?
A. K ampulünün parlaklığı  en fazladır.
B . M ve L ampullerinin parlaklıkları aynıdır.
C . M ampulünün parlaklığı  en azdır.
D.  M ampulünün parlaklığı  L ampulünün parlaklığından azdır.
10. 
Tabloda V, Y, Z maddelerinin donma ve kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre, V, Y, Z maddelerinin 0°C’deki hâlleri
nasıldır?
           Katı         Sıvı       Gaz
A)         Y          V         Z
B)         V          Y         Z
C)         Z           Y         V
D)         Z           V         Y
11.
 
Bir deneyle bunu incelemek isteyen Çomar
aşağıdaki devre elemanlarından hangisini sabit tutmalıdır?
12.  Bitkiler kaç gruba ayrılır?Yazınız.
1.
2.
13. Aşağıda verilen şekillerde, hangisinde dünyadan bakıldığında Ay’ ın tüm yüzeyi karanlık görünür?
 
14. Aşağıdakilerden hangisi Ay’ ın evrelerinden biri değildir?
A. Yeni Ay     B. Dolunay       C. Son Ay     D. İlk Dördün
15. Fotosentez ne demektir?Nasıl gerçekleştiğini anlatınız.
16. Aşağıda verilen mıknatıs çiftlerinin durumları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
            I                     II                         III    .      
A.     İter                İter                        Çeker
B.     Çeker              İter                        Çeker
C.     İter                Çeker                      Çeker
D.    Çeker               İter                        İter
17.
 
Yukarıdaki şemada, bir maddeye ait hâl değişimleri numaralarla gösterilmiştir.
Bu hâl değişimlerinden kaç tanesi aşağıda doğru olarak belirtilmiştir?
I- Erime
II- Yoğunlaşma (yoğuşma)
III- Buharlaşma
IV- Donma
A) 1              B) 3                C) 2                D) 4
18.
 
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A.  Dünyanın kendi etrafında dönmesi
B. Ayın Güneş etrafında dönmesi
C. Dünyanın Güneş etrafında dönüşünü 365 günde tamamlaması
D. Ay’ ın Dünya etrafındaki dönüşü ile kendi etrafındaki dönüşünü aynı sürede tamamlaması.
19. 
Özdeş ampul ve pillerle oluşturulmuş şekildeki devrelerde K, L, ve M ampulleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi  yanlıştır?
A. K devresindeki ampulünün parlaklığı  en fazladır.
B. M ve L devrelerindeki  ampullerinin parlaklıkları aynıdır.
C. L devresindeki ampulünün parlaklığı  en azdır.
D. M devresindeki ampulünün parlaklığı,  L devresindeki ampulünün parlaklığından azdır.
20. Özdeş pil ve lambalarla kurulan aşağıdaki devre şemalardan hangisinde çalışır durumda olan bir elektrik devresi verilmiştir?
 
21. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi Dünya, Güneş ve Ay’ın büyüklük sıralamasını büyükten küçüğe doğru bir şekilde vermiştir?
A. Güneş – Dünya – Ay                 B.  Güneş  – Ay – Dünya
C. Dünya – Ay – Güneş                 D. Dünya – Güneş –  Ay
22. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?                  
A. Buharlaşma her sıcaklıkta olur.          
B. Yoğunlaşma buharlaşmanın tersidir.
C. Kaynama, sıvının her yerinde ve hızlı buharlaşmadır.
D. Saf maddelerin kaynama süresince sıcaklığı yükselir.
23. Aşağıdaki olaylardan hangisi sürtünmenin hayatımızı kolaylaştırdığı durumlara örnektir?
A. Buzlu yollarda kayarak yol almak.
B. Paraşütle yere inmek.
C. Çakıllı yollarda yavaş gitmek.
D. Halının üzerinde bilye oynamak.
24.
Ozan, üç özdeş kızağı aynı anda K,L ve M zeminlerine şekildeki gibi bırakıyor. Bu yollar  boyunca kızaklara etki eden sürtünme kuvvetlerinin büyüklük sıralaması hangisidir?
A. M > K > L                      B. L > K > M                 
C.  L > M > K                     D. K > L > M   
25. 
Yukarıdaki görüntü aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?
A. Dünyanın büyüklüğünün                                                
B. Dünyanın Güneş etrafında döndüğünün                          
C. Dünyanın küre şeklinde olduğunun                           
D. Dünyanın bir gezegen olduğunun
26-
A. Med-cezir                       B. Mevsimler                  
C. Hava Olayları                   D. Depremler
27. “Sınıfta Cem, Mert ve Emre; Güneş, Ay ve Dünya’yı canlandırıyorlardı. Buna göre Emre, Mert’in etrafında dönerken Mert ile Emre beraber Cem’in etrafında dönmeye başladılar.”                                                      
Buna göre aşağıdakilerden eşleşmelerden hangisi doğrudur?
          Mert               Emre               Cem
A.      Dünya                Ay                Güneş      
B.        Ay                  Dünya            Güneş          
C.        Ay                  Güneş            Dünya          
D.      Dünya               Güneş              Ay
28.
Arı kardeşin verdiği bilgiye göre, aşağıdaki yıllardan hangisi de artık yıl olur?
A.  2015         B. 2016       C. 2017         D. 2018
29. I. mevsimler
      II. 24 saat
     III. gece gündüz
      IV. 365 gün 6 saat
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri dünyanın kendi etrafında dönüşü ile ilgilidir?
A. yalnız III                      B. II – III               
C. I – IV                            D. yalnız I
30. Tuğçe: Gece ve gündüz süreleri her zaman eşittir.                                                                                        .        Berke:Gece ve gündüz, dünyanın kendi etrafında dönmesiyle oluşur.                                 
         Banu: Dünya’ dan bakıldığında Ayın, sürekli aynı yüzü görünür.
Yukarıdaki öğrencilerin hangisinin ya da hangilerinin cümleleri doğrudur?
A. Berke  – Banu                         B. Yalnız Banu              
C. Tuğçe – Berke              D. Tuğçe-Berke-Banu
31. Bitkinin kısımlarını şekil çizerek yazınız.
32. 
        Bir işçi büyük bir kutuyu çekerek zeminde sürüklemek istiyor. Ancak sürüklemeyi başaramıyor.
Buna Göre,
       I. İşçi kutunun altına sürtünmeyi azaltacak bir cisim koymalı
       II. İşçi kutuyu çekmek yerine itmeli.
       III. Birilerinden yardım istemeli.
İşçi hangisini ya da hangilerini yaparsa kutuyu sürükleyebilir?
A. Yalnız II                              B. I ve III
C. I, II ve III                          D. Yalnız I
33.
 
A. Ayın üç tane hareketi vardır.                           
B. Dünyanın kendi etrafında dönüşü 24 saattir.                                                                   
C. Ayın, kendi etrafında dönüşü ile dünya etrafında dönüşü aynı sürede olur.                       
D. Ay, kendi etrafında 24 saatte döner.
34. Aşağıdakilerden hangisi bitkide besin üretimi ,terleme ve gaz alışverişinden sorumludur?
A) yaprak            B) gövde          C) kök            D) çiçek
35.
 
Gülçin, sınıfta aşağıdaki deneyi tasarlamıştır. Gülçin bu deneyle aşağıdakilerden hangisini göstermeyi amaçlamıştır?
A. Mevsimlerin oluşumunu                
B. Dünyanın dönüş hızını                                         
C. Gece ve gündüzün oluşumunu              
D. Dünyanın güneş etrafında dönüşünü
36. Bitkide kökün görevlerini yazınız.
1.
2.
3.
37. Eda tatil için gittiği Antalya’da tam 2 hafta kalmış. Eda’nın Antalya’da kaldığı süre içinde Dünya kendi etrafında kaç kez dönmüştür?
A. 365             B. 7                 C. 5                      D. 14
38.
 
Yukarıda kavram haritasında boş bırakılan yerlere yazılacak kavramlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
             .    I                    II                       III     .
A.         Güneş                Küre                     Ay
B.         Ay                     Güneş                   Küre
C.          Güneş               Ay                        Küre
D.         Ay                    Küre                      Güneş
39. Aşağıda verilen devre elamanlarından hangisi olmasa da devre çalışır? 
40. Mıknatıslarla ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Kutupları N ve S ile gösterilir.
B. Temas gerektiren kuvvet uygular.
C. Aynı kutuplar birbirini iter.
D. Çeşitli şekilleri vardır.
Her  Soru 2,5 Puandır.       Başarılar
Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz.

Etiketler :
5. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılı Soruları
5. Sınıf Fen Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılılar, 5. Sinif Fen ve Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılı Soruları 2012 2013, 5. Sınıf Fen Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılılar indir. 5 . SINIF  FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ  2. DÖNEM 3. YAZILI SINAV SORULARI  SORULAR  “Bitkiler kendi b...
5. Sinif Fen ve Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılı Soruları
5. Sınıf Fen Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılılar, 5. Sinif Fen ve Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılı Soruları 2012 2013, 5. Sınıf Fen Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılılar indir.5 . SINIF  FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ  2. DÖNEM 3. YAZILI SINAV SORULARISORULAR “Bitkiler kendi besinlerini...
2012 2013 5. Sinif Fen ve Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılı Soruları
5. Sınıf Fen Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılılar, 5. Sinif Fen ve Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılı Soruları 2012 2013, 5. Sınıf Fen Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılılar indir.5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ  II.DÖNEM  3.YAZILI  SINAVI                                           S.1 Düny...