reklam

4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı 2012 2013

4 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı, 4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı 2012 2013, 4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı indir. 4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Sorları, 4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı indir. 28 test, 1 kelime avı, 1 eşleştirme ve 1 D/Y ‘dan oluşan sınav sorularıdır
ORTABAĞ BUCAĞI İLKÖĞRETİM OKULU 2012–2013 ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2.DÖNEM 1.YAZILISI 

1. Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine ne denir?
A) Kur’an              C) Cüz
B) Sure                 D) Ayet
2. Kur’an-ı Kerim’in her 20 sayfadan oluşan bölümüne ne denir?
A)Ayet                  B)Cüz
C)Sure                  D)Kur’an
3. Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V.)’e küçüklüğünden itibaren niçin “Muhammedü’l-Emin”deniliyordu?
A)Çalışkan olduğu için          
B) Peygamber olduğu için
C) Güvenilir olduğu için
D)Vahiy aldığı için
4. Peygamberimizi babasının adı nedir?
A) Abdullah                 B) Abdulmuttalip
C) Ebu Talip               D) Hz.Osman
 5. Kura’n-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki  eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)Ayet-6666     B) Sure-114
C) Cüz -30        D) sayfa-200
6. Aşağıdakilerden hangisi güvenilir insanın özelliklerinden biri değildir?
A)Üzerine düşen görevleri yapar
B)Emanete ihanet etmez
C)Başkaları hakkında kötü düşünür
D)Kötülüğe yaklaşmaz
 
7. Peygamber Efendimiz (sav)’e ilk vahiy nerede ve ne zaman geldiği hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Medine -615 yılı                               
B) Mekke- 628 yılı 
C) Sevr Mağarası -619 yılı                   
D) Hira-Nur Mağarası 610 yılı
8. Son peygamberdir. Son kutsal kitap Kur’an’ı Kerim ona gönderilmiştir. Buna göre verilen bu özellikler aşağıdakilerden hangi peygamber için doğrudur?
A) Hz. İbrahim                        B) Hz. Muhammed
C) Hz. Musa                          D) Hz. Âdem
9. Kur’an-ı Kerim’in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fatiha- Kevser                    B)Bakara- Kevser
C)Fatiha- Bakara      D)Bakara- Nas
10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kuran Arapça olarak indirilmiştir. 
B) Kur’an yaklaşık olarak 23 yılda indirilmiştir.
C) Kur’an’ın hepsi bir defada indirilmiştir.
D) Peygamberimiz 40 yaşında peygamber olmuştur
11. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e gönderilen kitabımız / son ilahi kitaptır?
      A) Kur’an              B) İncil           
      C) Zebur               D) Tevrat
12. Hz. Muhammed’in doğduğu toplum için hangisi  yanlış bir bilgidir? 
    A) Kız çocuklarına değer verilmezdi.
    B) İnsanlar eğitimsiz ve cahildi.
    C) İnsanlar putlara tapıyordu.
    D) İyi ve güzel davranışlar yaygındı
13. Peygamberlere vahiy getirmekle görevli olan melek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikail                     B) Azrail
C) İsrafil                      D) Cebrail
14. Aşağıdakilerden hangi seçenekte Peygamberimizin doğum yeri ve doğum tarihi doğru olarak verilmiştir?
A) Mekke-611                        B) Medine-632          
C) Mekke-571                        D)Şam-571
15. Aşağıdakilerden hangisi kişisel temizliğimize örnektir? ( 5 Puan )
A)Yerlere çöp atmak              B) Dürüst olmak
C) Yalan söylemek                  D)Banyo yapmak
16. Aşağıdakilerden Doğru olana “D”,Yanlış olana “Y” yazınız.
 (   )  Beden ve elbise temizliği, sağlığımız için zorunlu değildir.
 (   )     Hz. Muhammed’in sütannesi Ümmü Eymen’dir.
 
  (   )  Kur’an-ı Kerim bütün insanlar için indirilmiştir.
17.“Bismillahirrahmanirrahim” in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaratan Rabbinin adıyla oku                            B) Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
C) Nimet olarak size ulaşanlarsa Allah’tandır.     D) Allah’a hamd olsun.
18. Peygamberimizin güvenilir olduğunu belirten lakap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhammedü’l-emin              B) Turab    
C) Allah’ın arslanı                       D) Beledü’l-emin
19. Aşağıda verilen davranışları, ait olduğu temizlik çeşidiyle eşleştiriniz.
Dürüst olmak                         (  ) Elbise temizliği
Banyo yapmak                      (  ) Ahlak temizliği
Temiz giyinmek                     (  ) Çevre temizliği
Yerlere çöp atmamak                        (  ) Beden temizliği
Yalan söylememek
20. Yüce Allah’ın insanlara doğruyu öğretmek için görevlendirdiği son peygamber hangi seçenekte belirtilmiştir?
A-Hz Musa                          B-Hz Ebubekir  
C-Hz.Muhammed                D-Hz İsa
21. Allah insanlar için, neden peygamberler görevlendirmiştir?
A-İnsanlar akıllarını kullanamamışlar,yanlış inanç ve davranışlara yönelmişler,
B-Herkes düzenli yaşamaya başlamış.
C-Üç katlı evler yapmışlar
D-Araçları olmadıkları için.
22. Aşağıdaki   peygamberlerden hangisi ilk peygamberdir?
  A-Hz.davut                       B-Hz.Adem 
  C-Hz.Yusuf                       D-Hz.Muhammed
23. Peygamberimiz Hz Muhammed’in annesinin adı hangi seçenekte belirtilmiştir?
  A-Hz Ayşe                   B-Hz Fatıma           
  C-Hz Hatice                 D-Amine
24. Peygamberimizin süt annesinin adı hangi seçenekte verilmiştir? 
      A-Elif                      B-Ümmü            
      C-Zeliha                 D-Halime
 (Doğru cevap toplam 30 puan)
AMİNE-MEDİNE-MEKKE-FATIMA-EBU TALİP-AKABE-HATİCE-HAMZA-HAİME-EBVA
Â
A
M
E
D
İ
N
E
Y
F
M
F
Ş
E
J
B
Z
E
T
A
İ
E
A
A
K
Â
B
E
L
T
N
B
H
B
A
K
E
B
H
I
E
U
Y
D
U
K
E
V
A
M
H
T
A
U
H
D
İ
A
L
A
L
A
I
L
Ö
Ç
M
R
İ
N
K
L
H
L
İ
Z
Ş
R
M
D
E
İ
H
A
M
Z
A
Y
E
S
S
P
O
H
A
T
İ
C
E
A
M
E
K
D
U
I
L
A
B
İ
26.Hz. Muhammed’in doğduğu toplum için   
hangisi  yanlış bir  bilgidir? 
    A) Kız çocuklarına değer verilmezdi.
    B) İnsanlar eğitimsiz ve cahildi.
    C) Kabile olarak yaşantı vardı
    D) İyi ve güzel davranışlar yaygındı.
27.Peygamberimizin adı anıldığında aşağıdakilerden hangisini söylemeliyiz ?
      A) Bismillah.
      B) Elhamdülillah  
      C) Sallallahu Aleyhi Vessellem
      D) Allahu ekber
29. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın insanlara gönderdiği son ilahi kitaptır?
A) Kur’an                    B) İncil
C) Zebur                     D) Tevrat
30.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Allah temiz insanları sever.                                                      b)Allah’ın verdiği nimetlere şükretmeliyiz                                                                                c)Küfürlü konuşmaktan bir şey olmaz.                                       d)Temiz olan her yerde ibadet edebiliriz.
31. Allah’ın yapmamızı emrettiği şeylere ne denir?
 A) Farz    B) Sünnet     C) Vacip    D) Zekat
Not: 25.soru 10, diğerleri 3 puandır.
25.Hz. Muhammed’in hayatında önemli yeri olan kişi ve yer isimlerini aşağıdaki tabloda bulunuz.
Mehmet Sait BÜYÜKKAYA
                                       4-5/A Sınıf Öğretmeni
Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz.

Etiketler :
İnsanı diğer canlı varlıklardan ayıran özelliklerine iki tane örnek veriniz
İnsanı diğer canlı varlıklardan ayıran özelliklerine iki tane örnek veriniz;1. İnsan diğer canlılarla kıyaslanamayacak kadar yüksek bir akıl ve zekaya sahiptir.2. İnsan tüm varlıklardan daha özel bir yaratılış ve donanıma sahiptir.www.egitimdestek.net...
Evrendeki düzen ve dengeye dört tane örnek veriniz
Evrendeki düzen ve dengeye dört tane örnek veriniz1. Güneş her zaman doğudan doğar ve batıdan batar.2. Düzenli olarak yağmurlar yağar ve bitkiler bu şekilde büyür.3.  Dünya güneşin etrafında döner, hiç bir gezegen bir diğerine çarpmaz.4. Yer çekimi kuvveti var...
Allah’ın her şeyi işittiğine, bildiğine ve gördüğüne inanmak davranışlarımızı nasıl etkiler?
Allah’ın her şeyi işittiğine, bildiğine ve gördüğüne inanmak davranışlarımızı nasıl etkiler?Allah’ın her şeyi işittiğine, bildiğine ve görüdüğüne inanmak davranışlarımızı aşırı olumlu bir yönde etkiler. Çünkü kötülük yapmaz, her zaman iyilik yapmanın yollarını arar...