reklam

4. Sinif Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Sınav

4 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Sınav, 4. Sinif Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. yazılı Sınav Soruları 2012 2013, 4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Sınav indir. 4. Sınıf Din Kül. ve Ahlak Bilgisi

 
 E- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( 40 Puan)  (Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.)

 
1)Allah tarihte her millete bir peygamber göndermiştir.
ilk  peygamber …..…………, son peygamber ………………….  dır.
Bu ikisi arasında pek çok peygamber gelip gelmiştir.
Boşluğa sırasıyla hangi isimler gelmelidir?
A) Hz. Adem………………Hz. Musa
B) Hz. Adem……………..   Hz. Muhammed
C) Hz. Nuh………………..  Hz. İbrahim
D) Hz. Muhammed…….     Hz. İsa
2) Hz. Muhammed (SAV) ‘in doğum tarihi ve yeri
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ?
A) 20 Şubat 571- Mersin
B) 20 Mart   571- Mardin
C) 20 Nisan 571- Mekke
D) 20 Mayıs 571- Muğla
3)  Hz. Muhammed’in doğduğu toplum için hangisi yanlış bir bilgidir?
A) Kız çocuklarına değer verilmezdi.
B) İnsanlar eğitimsiz ve cahildi.
C) Kabile olarak yaşantı vardı
D) İyi ve güzel davranışlar yaygındı.
4. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim ile ilgili olarak yanlış bir açıklamadır?  
A) Dili Arapçadır
B) Hz. Muhammed’e gönderilmiştir
C) ilahi kitapların birincisidir
D) Evrensel bir kitaptır
5. Allah Kur’an-ı Kerim’i tüm insanlara göndermiştir. Bu yüzden Kur’an her yerde ve her çağda insanlara yol gösterici olan ……………….. bir kitaptır.
Açıklamaya göre yukarıdaki boşluk  hangisiyle tamamlanırsa doğru olur?
A) Kutsal                     B) Evrensel
C) Dini                         D) Arapça
6) Kur’an toplam kaç yıllık sürede peygamberimize gelerek tamamlanmıştır?
      A) 23           B) 24         C) 25          D) 26
7). Bazen kan bağına bazen de bir inanç birlikteliğine dayanan insanları birbirine yaklaştıran güzel duygulardan biride kardeşliktir. Dinimiz kardeşliğin sınırlarını genişleterek “Din Kardeşliği”ni getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi kardeşliğin oluşmasında etkili değildir.
A) Sevgi                 B) Güzel söz söylemek
C) Dostluk            D) Kaba ve kırıcı davranmak
8)  I –Rahman     III –Vedut          V –Rauf
     II –Rahim       IV –Kerim
Yukarıdakilerden hangileri yüce Allahın seven, koruyan, esirgeyen ve bağışlayan anlamına gelen isimlerindendir?
  A) I ve II                     B) I –II ve III
  C) I –II –IV ve V        D) I –II –III –IV –V
9)Bir gün Hz Peygamberin yanında oturmakta olan bir kişi önlerinden geçen bir dam için “ Ey Allahın Resulü ben şu adamı çok seviyorum” dedi. Peygamber “Peki bunu ona söyledin mi” diye sordu. Adam hayır” diye cevap verdi. Hz. Peygamber Koş, bunu ona söyle buyurdu.
Yukarıda anlatılmak istenen düşünce ne olabilir?
a) İnsanları seviyorsak bunu sır gibi saklamalıyız            
b) Sevgimizi bir başkasıyla paylaşmamalıyız.
c) Kimi seviyorsak ona sevdiğimizi söylemeliyiz.              
d) Sevgi karşılıklıdır.
10) I –Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız, iman etmedikçe de cennete giremezsiniz.
       II –Yaratılanı hoş gördük yaratandan ötürü.
Peygamberimiz ve Yunus Emre’nin yukarıdaki sözleriyle ilgili ne söylenemez?
a)Herkesi Allah yarattığı için sevmeliyiz
b)Cennete girmenin yolu birbirini sevmekten geçer.
c)Peygamberimiz bu sözünde sevginin önemini bize anlatır.
d)Yunus Emre bu sözünde sevgiyi yanlış anlamıştır.
 
13)ihlas suresinde bırakılan boşlukları doğru olarak doldurunuz?(8puan)
  ……………………………………………….
 Kul  ………………………………ehad.
Allahu’ssamed………………………………  ve lem yüled. Velem ………………………….küfüven ehad.
Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz.

Etiketler :
İnsanı diğer canlı varlıklardan ayıran özelliklerine iki tane örnek veriniz
İnsanı diğer canlı varlıklardan ayıran özelliklerine iki tane örnek veriniz;1. İnsan diğer canlılarla kıyaslanamayacak kadar yüksek bir akıl ve zekaya sahiptir.2. İnsan tüm varlıklardan daha özel bir yaratılış ve donanıma sahiptir.www.egitimdestek.net...
Evrendeki düzen ve dengeye dört tane örnek veriniz
Evrendeki düzen ve dengeye dört tane örnek veriniz1. Güneş her zaman doğudan doğar ve batıdan batar.2. Düzenli olarak yağmurlar yağar ve bitkiler bu şekilde büyür.3.  Dünya güneşin etrafında döner, hiç bir gezegen bir diğerine çarpmaz.4. Yer çekimi kuvveti var...
Allah’ın her şeyi işittiğine, bildiğine ve gördüğüne inanmak davranışlarımızı nasıl etkiler?
Allah’ın her şeyi işittiğine, bildiğine ve gördüğüne inanmak davranışlarımızı nasıl etkiler?Allah’ın her şeyi işittiğine, bildiğine ve görüdüğüne inanmak davranışlarımızı aşırı olumlu bir yönde etkiler. Çünkü kötülük yapmaz, her zaman iyilik yapmanın yollarını arar...