reklam

7. Sinif Türkçe Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları İndir 2012 2013

4 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

7.Sınıf Türkçe Dersi Yazılı ve Sınav Soruları Türkçe Yazılı Soruları – 7.Sınıf Türkçe Yazılı Soruları – 7.Sınıf 1.Dönem Türkçe Yazılı Soruları – 7 Sınıf 2.Dönem Türkçe Yazılı Soruları – Türkçe Dersi Yazılı Sınav Soruları – 7. Sinif Türkçe Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları İndir 2012 2013 
2012-2013 EĞİT.-ÖĞRT. YILI ŞAİR YAHYA KEMAL İ.O. TÜRKÇE DERSİ 7. SINIFLAR I. DÖNEM III. SINAV

    Gittiniz hep dizi dizi

    Bıraktınız ülkemizi

    İlkbaharda yine gelin

    Unutmayın sakın bizi

1.  Yukarıdaki dörtlüğe en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlkbahar   B) Unutkanlık   C) Yurt Sevgisi   D) Göçmen Kuşlar

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir betimleme cümlesidir?

A) Her yer doğanın ürperten coşkunluğu ve zenginliği içindeydi.

B) Güneş batmak üzereydi, ufuk kıpkırmızıydı.

C) İnsan, çocuğun mavi gözlerinde engin denizleri görüyordu.

D) Boş sahiller, yalnızlığımı yüzüme vuruyor gibiydi.

3. “Sakla samanı, gelir zamanı” atasözündeki fiillerin kipi sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir ?

A) İstek – Geniş zaman     

B) Emir -Gelecek zaman

C) Emir – Geniş zaman     

D) İstek – Gelecek zaman

4.“Boyayabiliriz” fiilinin olumsuz çekimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boyamayız                 B) Boyayıvermeyiz

C) Boyayamaz                D) Boyayamayız

5. “O gün güreşte kolum kırılayazdı” cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
A) Yaklaşma fiili                 C) Yeterlik fiili
B) Tezlik fiili                        D) Sürerlik fiili

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi kurulmuştur?

A) Umduğundan fazlasını bulmuş orada.                            

B) İnsanların yüzüne gülümseyerek bakmalı. 

C) Un almadığından kek yapamadı.                                  

D) Ağlarken onu görmek istemem.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Okullar,17 Eylül Pazartesi günü açılacak.

B) Her kitaptan 5’şer soru çıkacakmış.

C) 25 Ocak 1973’te İstanbul’da doğmuş.

D) Deneme sınavında 3’üncü olmuştu.

8. Eleştirmen, bir eseri değerlendirirken yanlı olmamalıdır. O ne avukat, ne de savcıdır; o bir yargıçtır.Kararını esere bakarak vermelidir.

  Bu parçaya göre eleştirmenden beklenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tür ayrımı yapmadan her türlü yapıtla ilgilenmesi.

B) Yapıtı değerlendirirken yazarını göz ardı etmemesi.

C) Sevdiği yazarlarla ilgili olumsuz yargı taşıması

D)Ele aldığı yapıta tarafsız yaklaşması.

 İnsan sesi güzelliğine yazın kavuşur. Çünkü yaz, engin mavisiyle umut demektir. Güzelliktir, güzeli düşünmektir. Sanat ilhamları en çok yazın gelir yoklar kapımızı. Yazın yazılanlar çizilenler daha umut verici, iç açıcı şeylerdir. İnsanlar daha güçlü, daha isteklidir. Çünkü yaz mutluluk kaynağıdır.

9. Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakiler-

den hangisidir?

A) Yaz mevsimi insanlara yaşama sevinci verir.

B) Sanatçılar önemli eserlerini yazın meydana getirirler.

C) İnsanlar yaz mevsiminde daha iyi anlaşırlar.

D) Yazın kırgınlıklar ve küskünlükler son bulur.

10.

      1. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü.

      2. Kar değil gökyüzünden yağan, beyaz ölümdü.

      3. Gönlümde can verirken köye varmak emeli.

      4. Arabacı haykırdı: “ İşte Araplı Beli!”

  Yukarıdaki dizelerin hangisinde hem işitme hem de görme duyusuna seslenen ayrıntılar bir arada verilmiştir?

A) 1             B) 2                C) 3                  D) 4

 

“Newton(Nivtın), bir ağacın altında otururken bir elmanın düşüşü kendisine “yer çekimi” ilkesini buldurmuştur”derler. Bu yanlıştır: Büyük bilgin, o elmanın düştüğü sırada, buluşunu söyleyinceye kadar kim bilir kaç gününü, beyinin kaç milyon hücresini bu yolda seve seve verdi!

11.Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bazı buluşlar tesadüfî gerçekleşmiştir.

B)Hiçbir yenilik birdenbire, emek harcanmadan olmaz.

C)Newton, en önemli bilginlerden biridir.

D)Bir yenilikte çalışmanın olduğu kadar tesadüflerin de payı vardır.

12.”Serserilik ve dilencilikten hapse atılan bu çocuk, altı yıl sonra Batı kıyılarının en önemli kişilerinden biri olmuştu. California sosyetesinin üst tabakaları onu aralarında paylaşamıyor, edebiyat ufuklarında yeni bir yıldız gibi parlamaya başlayan bu çocuk; gazetecileri, eleştirmenleri, yayınevi sahiplerini ardından koşturuyordu. Jack London adıyla yeni bir yazar doğuyordu.”

Bu parçanın alındığı yazının türüaşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Biyografi              B)Söyleşi         C)Deneme          D)Makale

Milli his ile milli dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin geliştirilmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil bilinçle işlensin.

13. Atatürk’ün bu sözünden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Dilin milli duyguları geliştirmedeki önemine

B)Türk dilinin nasıl gelişebileceğine

C) Latin harflerinin gerekliliğine

D)Türk diline neden önem verilmesi gerektiğine

    *Kırılan kemik kaynadığı için alçıyı çıkardılar.

    *Su kaynasın, çay beş dakikaya hazır olur.

    *Dikkatli ol, etraf dolandırıcı kaynıyor.

    *Midem kaynıyor, bir şey yiyemem şimdi.

14.“Kaynamak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A)1                     B)2                    C)3                    D)4

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil yoktur?
A) Babam akşam epey yorgundu.
B) Evde bir kavanoz reçel var.
C) Merak etmeyin, o da sizi çok sevmiş.
D) Bizi konu komşuya rezil eden bu adamdır.

16. Şafakvakti dağların tepesinde ender görülen bir renk cümbüşüyle karşılaştık.”cümlesindeki altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?

A) Gün doğmadan az önce beliren aydınlık.

B)Gökyüzü, felek.

C) Birden, önemli bir durumla karşı karşıya olduğunu anlamak.

D)Gün batımı sırasında görülen kızıl renk.

Türküler çınladı kulaklarımızda. Yağmur yüklü bulutlarda dökülen iri damlalar tozlu yolu kahverengi lekelerle donattı. Ortalık ıslak toprak koktu. Uzaklarda, gökyüzünün derinliklerinden gürültüsüz bir şimşek çaktı. Gözlerim kamaştı.

17. Bu parçada hangi duyuya yer verilmemiştir?

A) Görme                                             C) Koklama

B) Dokunma                                       D) İşitme

O, yazı yaşamına başladığı ilk günden bu yana başkasının izinden gitmemiş, olgun bir sanatçıdır.                             

18. Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?           

A)Özgün                          B)Ulusal

C)Başarılı                        D)Evrensel              

Konfüçyüs’e sormuşlar: “Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız,

ilk işiniz ne olurdu?” Konfüçyüs, şöyle cevap vermiş: “Önce dili düzeltirdim. Dil kusurlu olursa, düşünceler iyi anlatılamaz. Ülkenin töresi ve kültürü bozulur. Adalet bozulur. Halk ne yapacağını şaşırır.”

19. Metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyi bir yöneticide bazı özelliklerin bulunması gerekir.

B)Bir ülke için dil, sahip olduğu her şeyden daha önemlidir.

C) Dil, Konfüçyüs’ün yaşamında önemli bir yere sahiptir.

D) Bir ülkeyi yönetebilmek için bilgili olmak ön koşuldur.
Bu olay hepimiz de merak uyandırdı.
 20. Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekine benzer bir yazım yanlışı vardır?

A) Bu otelde bizim gibi insanlar da kalıyor.

B) Senin verdiğin yazıları da yazdım.

C) Mavi renk de insana huzur veriyor.

D) Çok kötü bir ortam da çalışıyor.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması yoktur?

A) Her yıl mutlaka buraya geliyorum.

B) Bu sene büyük ihtimalle bizim takım şampiyon olur.

C) Teyzemler de bizimle gelecek mi?

D) Geceleri yıldızları seyrediyor musun?

      I. Hafta sonu tiyatro izleyelim.
      II. Bundan adam olmaz.
      III. Özgürlük emek ister.
      IV. Saat on iki kez gonkladı.

22. Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki fiil kiplerinden hangisi yoktur?

A) Emir kipi

B) Görülen geçmiş zaman

C) İstek kipi

D) Geniş zaman

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yapısı yönünden türemiş bir fiildir?
A) Bu işin böyle olacağını hissetmiştim.
B) Bu tamiratı kendin yap.
C) Uçan kuşu, esen yeli bile özledim.
D) Beni kendine inandırdı.

24. Aşağıdaki fiillerin hangisi öğrenilen geçmiş zamanın hikâyesiyle çekimlenmiştir?

A) Bütün soruların cevaplarını biliyordu.

B) Ali de bizimle gelecekmiş.

C) Sınavda soruyu yanlış cevaplamıştı.

D) Komşumuzun yüzü daima gülerdi.

25. Aşağıdaki cümlelerde ek fiilin alan hangi sözcük isimdir?

A) Her zaman suratını asardı.

B) Eşiniz pek de hamaratmış.

C) Dedesi sağlığında çok sigara içermiş.

D) Ömrü boyunca cefa çekmişti.

“Kitap üç bölümden oluştu ( ) Benimle yapılan konuşmalar (  ) soruşturmalar (  ) yazdıklarım ( )”

26. Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)  ( . ) ( : ) (. ) ( . )                  B) ( ! ) ( : ) ( . ) ( .)

C)  ( : ) ( ,) ( , )( . )                    D) ( . ) ( . ) ( : ) (. ) 

27. Aşağıdakilerin hangisinde ‘et-‘ sözcüğü yardımcı fiil olara kullanılmamıştır?

A) En yakın arkadaşım beni terk etti.

B) Sattığımız cep telefonu yüz lira etti.

C) Yeni aldığı kalemi kaybetti.

D) Olan biteni sonradan fark etti.

”Gerçek sanatçı sürekli atılımlar yapan, kendini sürekli yenileyendir. Yapıtlarının, yeteneklerinin doruğuna ulaştığı zaman bile,  eğer yeni bir gerçek, yeni bir iletim görüyorsa tüm duygusallıkları ve çevrenin beğenisini bir kenara bırakıp yeni arayışlara, yeni çabalara girmek zorunluluğu duyan, bundan korkmayan kişidir.”

28. Bu parçanın ana düşüncesini en iyi açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sanatçı olmak zor bir iştir.

B)Beğenilmeyen sanatçı yeni yollar aramalıdır.

C)Gerçek sanatçı duygusal olmamalıdır.

D)Gerçek sanatçı, çevrenin beğenilerine aldırmadan kendini yenileyendir.

Çağdaşları arasında en büyük şairdi Atilla İlhan. Kendi alanında bir usta idi. Ama artık yok! Şiirlerindeki serbestlik, rahatlık ve ne olursa olsun doğruluk… Çoğu şairde göremeyeceğimiz bir üslup… Lise sıralarına yazılan iki satırı, şiir diye okuyan toplumumuzda bu ne büyük acıdır(!) Allah’ın rahmeti üzerine olsun…

29. Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Şair kendi döneminin en büyük şairiydi.

B) Doğruluktan yana olan bir şairdi.

C) Toplumumuzda şairin değeri bilinmemiştir.

D) Üslubu birçok şairden farklıdır.

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti doğru kullanılmıştır?

A) Yaptığı ticaretten kâr ettiğini mi söyledi?

B) Bir an, anahtarımı mı unuttum, diye düşündüm?

C) İşin nasıl biteceğini bilemeyiz?                             

D) Çalışmaya başladı mı dünyayı unutur?
Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz.

Etiketler :
9. Sınıf Matematik 1. Dönem 1.Yazılı Soruları
İlkokul, ortaokul ve lise  yazılı sorularının hepsini sitemizde bulabilirsiniz.Sitemizde tüm sınıflar bazında YAZILI SORULARINI bulacaksınız. Siz de hazırlamış olduğunuz her tür dokümanı bize göndermek için bdemir78@gmail.com mail adresini kullanın. OKULSORU...
7. Sınıf Türkçe Eylemlerde Anlam Özellikleri
EYLEMLERDE ANLAM ÖZELLİKLERİİŞ (KILIŞ) EYLEMLERİ Yaptığımız işleri bildiren fiillerdir. Bu fiiller nesne alır yani  kimi, neyi sorularına cevap verir.Öznenin istemiyle gerçekleşir.Tamir etmek,Çalışmak,Okumak,Resim yapmak,Yıkamak,Görmek,Aramak,Bulmak,Kaybetmek,Kırm...
7. Sınıf Türkçe Eylemlerde Anlam Özellikleri
EYLEMLERDE ANLAM ÖZELLİKLERİ İŞ (KILIŞ) EYLEMLERİ  Yaptığımız işleri bildiren fiillerdir. Bu fiiller nesne alır yani  kimi, neyi sorularına cevap verir. Öznenin istemiyle gerçekleşir. Tamir etmek,Çalışmak, Okumak, Resim yapmak, Yıkamak, Görmek, Aramak, Bulmak, K...