reklam

7. Sinif İngilizce 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

4 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 3. Yazılı Birici dönem üçüncü sınav soruları, 7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 3. Yazılı indir. işinize yaramasını umarım seviye biraz düşük içinde az miktarda test var.

2012-2013 EDUCATION YEAR _________ PRIMARY SCHOOL 1st TERM 3rd WRITTEN ENGLISH EXAM of 7th GRADES
NAME:                                                                                      SCORE:
1.  Match the Tv programmes with their types.(7.2=14 pts) Program türlerini yazın
Series   documentary   talk-show    weather-forecast     cartoon     news     quiz-show
a.  Hayvanlar alemi _____________          
b. Yalan Dünya_________________
c.  Beyaz show_________________        
d. Tom&Jerry __________________
e.  Haber bülteni________________       
f. Kim 500 milyar ister? _________________
g.  Hava durumu________________
2.Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları  the same as  ya da  different from  ile doldurunuz.(2×5:10) 
   1.My jacket is black.Your jacket is black.                                                                                                                                                         My jacket is………………………….your jacket.
2.     Our house is white.Your house is yellow.
Our house is…………………………your house.
3.      My age is 12.Cenk’s age is 12.
My age is……………………………Cenk’s age.
4.     Ahmet’s English mark is 100.Halil’s English mark is 75.
      Ahmet’s English mark is…………………………………Halil’s.
5.     Her car is BMW.Gizem’s car is Opel.
       Her car is …………………………..Gizem’s.
2.    Write the names. (5.2=10 pts) (Bahsedilen özellikteki kişileri yazın)


1. ……………….is the shortest of all.
2. William is shorter than………….but taller than…………..….
3. …………… is the oldest of all
4. Avarell is younger than…………………………
27     24        23          29
 Avarell    William  Jack      Joe         
1.     Fill in the blanks with was/ wasn’t / were/ weren’t. (10.2=20 pts) (Boşlukları “was/ wasn’t / were/ weren’t” ile doldurun. )
Kate : you _________at the party. Where __________ you yeaterday evening?
Mike : I ___________ at home. I ____________ in the living room and watching TV.
Kate: ___________ your parents at home?
Mike:No, they __________. They ________ at the cinema
Kate:  ____________ there a film on the TV?
Mike: Yeah, There _____________ a horror film on TV. It ___________ terrible!


5.SÖZCÜKLERİ KULLANARAK ANLAMLI CÜMLELER YAZINIZ  (4*4=16 p)
1-İnterested in – watching T.V – is – mother – my
………………………………………………
       2-prefer – I –  to – tennis – handball
       ………………………………………………
3-you – ?  – the school – yesterday – were – in
………………………………………………
4-not – was – I    yesterday – at home
       ………………………………………………
 6.ANSWER  (Cevaplayınız)(6*3=18 p)
1-      Do you prefer tea to coffee?
……………………………………………
2-      Which sport do you prefer?  (football or tennis?)
……………………………………………
3-      Were you in 6-B last year ?
…………………………………………..
4-      Is today Monday?
…………………………………………
5-      What is your favourite T.V program?
……………………………………………
6-      Where was Atatürk born?
…………………………………………..

7.CIRCLE THE CORRECT ONE (12 pts)

 a)H
       a)He prefers playing football to playing basketball.

       b)He prefers playing basketball to playing football.

       c)He prefers play football to play basketball.

       d)He prefers play basketball to play football

3        3. What is the weather like in Erzurum today?
                      a)It is sunny.                  b)It is rainy.
                      c)It is snowy.                  d)It was sunny.
4. What was the weather like in Erzurum     yesterday?
                     a)It was sunny.                             b)It is rainy.
                     c)It was rainy.                 d)It was snowy.
5.Two years ago, I …………. 11 years old. Now, I …………….. 13 years old.
  a. am / was                        b. was / was
  c. will / am             d. was / am
6. A:……… you ill  last week?       B:Yes,I………    
          a)were/was                       c)was/were            
          b)was/was                       d)were/were
Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz.

Etiketler :
9. Sınıf Matematik 1. Dönem 1.Yazılı Soruları
İlkokul, ortaokul ve lise  yazılı sorularının hepsini sitemizde bulabilirsiniz.Sitemizde tüm sınıflar bazında YAZILI SORULARINI bulacaksınız. Siz de hazırlamış olduğunuz her tür dokümanı bize göndermek için bdemir78@gmail.com mail adresini kullanın. OKULSORU...
7. Sınıf ingilizce 2.dönem 3.yazılı sınav soruları 2012-2013
(2012-2013) 7.SINIF 2.Y.YIL 3. YAZILI SINAV Boşluklara gelmesi uygun olan kelimeleri işaretleyiniz 1-…………………… students are absent ? A) Who    B) How much    C) What    D) How many 2-...................... old is your mother ? A)  How       B) Whe...
7. Sinif ingilizce 2.dönem 3.yazılı soruları 2012-2013
(2012-2013) 7.SINIF 2.Y.YIL 3. YAZILI SINAVBoşluklara gelmesi uygun olan kelimeleri işaretleyiniz1- …………………… students are absent ?A) Who    B) How much    C) What    D) How many2- ...................... old is your mother ?A)  How       B) Where      C) What     ...