reklam

4. Sinif Fen Ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 1. Sınavı Soruları

4 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 1. Sınavı, 4. Sinif Fen Ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 1. Sınavı Soruları, 4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 1. Sınavı indir. biraz ordan, biraz burdan, biraz da burdan

GÖVDELİ İLKÖĞRETİM OKULU 2011–2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  4/A SINIFI

FEN VE TEKNOLOJİ  DERSİ  II. DÖNEM  I. YAZILI  SORULARI


1) Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
A) Güneş                             B) yıldızlar                         
C) şimşek               D)Ay
        
2) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Rüzgâr sesi-doğal ses       
B) Gitar sesi- doğal ses
C) Kuş sesi – doğal ses 
D) Gök gürültüsü – doğal ses
3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ses bir enerji türüdür.
B) Ses üreten cisimler titreşirler.
C) Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti artar.
D) İnsan kulağı her sesi duyamaz.
4) Sesin şiddetini artırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?                                                                                         
A) Megafon                   B) Mikrofon                                               
C) Kulak tıkacı              D)Hoparlör
5) Aşağıdaki olayların hangisinde  itme kuvveti       
verilmiştir ?  
A) Mete’nin çekmeceyi açması                   
B) Funda’nın perdeyi açması
C) Ali’nin taksinin kapısını açması                  
D) Kazım’ın el arabasıyla yük taşıması
  
6) Hangisi ses kirliliğini önlemek amacıyla alınan önlemlerden değildir?
A) Taşıtların kornalarını gereksiz yere kullanmamak.
B) İşitme güçlüğü çekenlerin işitme cihazı kullanması.
C) Binaların yapımında ses yalıtımına önem vermek.
D) Gece geç saatlerde çok ses çıkaran aletleri çalıştırmamak
7) Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti
…( I )….., yaklaştıkça ise ………( II )…….. .
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
        I    _                            II___
A.azalır                            artar
B.değişmez                      azalır
C.artar                            azalır
D.azalır                           değişmez
8) Aşağıdakilerden hangisi sesin yayılmasını en iyi şekilde anlatır?

  9) Ani patlama ile heyecanlanıp korkan Fırat’ın     vücudunda aşağıdakilerden hangisi gözlenemez?
A) Solunum hızı artar. 
B) Nabız sayısı artar. 
C) Vücuda giren oksijen miktarı artar.
D) Kalp atışı hızı azalır.
10) Aşağıda verilen maddelerden hangisi sıvı halde
   değildir?
   A)zeytin yağı        B)meyve suyu    C)buz     D)süt
   11) Işık kirliliğini önlemenin yollarından 3 tanesini yazınız. (6 puan)
……………………………………..
………………………………………………………………….
1 2) Aşağıdaki boşlukları doldurun. (16 puan)
Doğal Ses Kaynakları
Yapay Ses Kaynakları
Doğal Işık Kaynakları
Yapay Işık Kaynakları
13) Aşağıdaki eşleştirmeleri oklar yardımıyla yapın.
Kaburga kemiği                    Uzun kemik
Uyluk (bacak) kemiği          Yassı Kemik
Omurga kemiği                    Yuvarlak kemik
                                             Kısa Kemik
14) Aşağıdakilerden hangisi hızlanmahareketi yapar?
A) Saatin akrep ve yelkovan             B) Salıncak
C) Durağa giren otobüs                     D) Kalkışa geçen uçak
  15)Aşağıdakilerden hangisinde kuvvet uygulandığında kalıcı şekil değişikliği oluşur?
   A.silgi              B.kağıt           C.lastik            D. sünger
16) Hareketli bir cisme hareketi yönünde kuvvet uygulanırsa aşağıdakilerden hangisi  gerçekleşir?
A) Yön değiştirir.        B) Hızlanır.    
C)  Yavaşlar.               D) Durur.
17) Aşağıda bazı durumlar ile kuvvetin cisme olan etkileri eşleştirilmiştir. Verilen  eşleştirmelerden  hangisi  doğru  değildir?
                        I                                               II                                        
  A)   Perona yaklaşan tren                           Yavaşlar.
   B)   Çevrilen kapı anahtarı                          Döner.
   C)   Kırmızı ışığa yaklaşan araba                Yön değiştirir.
   D)   Yere düşmekte olan elma                     Hızlanır.
8) Aşağıdaki ifedelerden doğru olanların başına
( D), yanlış olanların başına ( Y ) koyunuz.(10p.)
(         ) Şimşek çakarken önce ışığın görülüp, sonra gök gürültüsünün duyulması ışığın sesten hızlı olduğunu gösterir.
(        ) Yazı yazarken, kitap okurken, ışığın sol yandan gelmesi göz sağlığı için doğrudur.
(       ) Su+ tuz karışımı çözelti oluşturmaz.
(       ) Kuvvet, cisimlerde şekil değişikliği oluşturamaz.
(       ) Esnek cisimlere uygulanan kuvvetin etkisi ortadan kalkınca, cisim eski şeklini alır.
(       ) İnişe geçen uçak, hızlanan hareket yapıyor demektir.
(       ) Kaslar,kemikler ve eklemler dolaşım sistemini oluşturur.
(       ) Kaslar, lifli yapısı sayesinde kasılır.
(       ) Işık boşlukta yayılmaz.
(       ) Kemiklerimiz için D vitamini gereklidir.
 
19) Aşağıda verilen boşlukları uygun gelen sözcüklerle doldurunuz. (16 Puan)
 Enerji    Mikrofon –  Uzaklaştıkça – Yapay – Titreşerek – Akciğerler – Güneş – Kalp – Ateş böceği – Doğal ışık – Ay – Ampulü – Kuvvet – Sıkıştırılabilir- Göz- Gırtlak
1.  …………………………  en büyük ısı ve ışık kaynağıdır.
2. Dolaşım sistemi organları, ……………. ve kan damarlarıdır.
3. …………..   bir ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı yansıtır.
4.………………….Thomas Edison bulmuştur.
5. Güneşe doğrudan bakmak………………. sağlığımızı olumsuz etkiler.
6. Duran bir cismi hareke geçiren, hareket halindeki cismi durduran……………………………….’tir.
7.Kendiliğinde ışık yayan kaynaklara  ……………………….. …… kaynakları denir.
8.……………………………  doğal ışık kaynağıdır.
9.Burun,yutak,………….,soluk borusu ve akciğerler solunum sistemi organlarıdır.
10. Ses kaynakları; doğal  ses kaynakları ve ………………….. ses kaynakları olarak ikiye ayrılır.
11. Cisimler ……………………….ses üretir.
12. Ses kaynağından  ……………………….. ses dalgalarının etkisi azalır ve ses daha az duyulur.
13.……………….., vücutta kirlenen kanı temizler.
14.……………………..sesin şiddetini artıran bir araçtır.
15. Ses bir ………………… türüdür.
16. Gazlar, …………………………
20)  Işığın hesap makineleri vb. araçları çalıştırması bize hangi özelliğini gösterir?
A) Cisim olduğunu           B) madde olduğunu                      
C) enerji olduğunu          D) somut olduğunu
21) Aşağıdaki varlıklardan hangisi hareket etmek için dışarıdan bir  etkiye  ihtiyaç duyar?
A)çiçek                      B)kedi        C)bisiklet           D)fare
22) Aşağıdakilerden hangisi sesin bir enerji türü olduğunu kanıtlar?
A) Sesin dalgalar halinde yayılması                          
B) Çok  şiddetli seste camların kırılması
C) Ses kaynağının uzak yada yakın olması               
D) Titreşen nesnelerin ses çıkarması
23) Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi eskiden – yeniye doğru sıralanmıştır?
 A)floresan – kandil – mum       
    B)ampul – gaz lambası – meşale
    C) ampul – mum – floresan               
    D) ateş – kandil – ampul
24) “ Güneş, şimşek, kandil, mum, elektrik lambası, yıldız, gaz lambası ” Yandaki ışık kaynaklarından kaç tanesi doğal ışık kaynağıdır?
A)1                    B) 2                C) 3             D) 4    
25)  “ Araba kornası, güvercin sesi, piyano sesi, radyo sesi, şelale sesi, keman sesi, uçak sesi ”
Yukarıdaki ses kaynaklarından kaç tanesi yapay ses kaynağıdır?
      A) 5                 B) 4            C)3                   D) 2
26)  Aşağıdakilerden hangisinde kuvvet, şekil değişikliğine sebep olur?
   A)Perdeyi açmak       B) Hamur yoğurmak         
   C) Masayı itmek         D)Otomobilin kapısını kapatmak
27)  Karanlık bir yolda araba sürerken karşımıza çıkan kedinin gözleri, ışığın ona çarpmasıyla parlar.
       Bu durum aşağıdaki cisimlerden hangisi için geçerli değildir?
A)Gümüş tepsi                B) Plastik top                     
C)Trafik levhası           D)Ayna
28)  Aşağıdakilerden hangisi, cisimlere uygulanan kuvvetin etkilerinden biri değildir? 
A-Duran cismi hareket ettirir.                                    
B-Hareket eden cismi durdurur.                                                 
C- Cisimlerin şeklini değiştirir.                                
D-Cisimlerin kütlesini arttırır.
29) Aşağıdaki karışımlardan hangisi buharlaştırma yöntemi ile birbirinden ayrılır? 
     A)Tuzlu su                    B) Demir tozu-kum     
     C)saman-taş                  D) su-pirinç
30)  Aşağıdakilerden hangisinin hareket türü diğerlerinden farklıdır?
A) asansör                               B) rüzgar gülü    
C) pervane                               D)vida
Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz.

Etiketler :
4. Sınıf Fen Ve Teknoloji 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda bulunan bir kemik çeşidi değildir?    A) yassı kemik            B) yuvarlak kemik             &n...
4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Egzersiz Yapalım Ders Notu
EGZERSİZ YAPALIM         İskelet ve kas yapısını güçlendirmek, sağlıklı bir yaşam sürdürmek amacıyla yapılan çeşitli alıştırma hareketlerine egzersiz denir.            &n...
4. Sınıf Fen Ve Teknoloji İç Ve Duyu Organlarımız Görsel Çalışması
4. Sınıf Fen Ve Teknoloji İç Ve Duyu Organlarımız Görsel Çalışması sizler için paylaşıyorum.www.egitimdestek.net...