reklam

11. Sinif din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı soruları

4 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.


11. Sinif din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı soruları

11. SINIF 3. ÜNİTE SORULARI
1.      Allah’ın Kur’anda özelliklerini belirlediği örnek insan nasıl bir insandır?
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.      Adalet, hoşgörü, doğruluk, sevgi sabır gb.her yerde ve her zaman bütün insanlar için geçerli ahlaki kural ve ilkelere ne tür ilkeler denebilir.
………………………………………………………………………………………..
3.      Elçi, Allah elçisi, peygamber. Yeni bir kitap ve şeriatla gönderilen peygamberlere ne denir?
……………………………………….
4.      Haberci. Allah’ın habercisi, peygamber. Kitap, şeriat sahibi olmayan peygambere ne denir?
………………………………..
5.      Kur’anı Kerim bizler için kimleri örnek insanlar olarak takdim eder? Bunlardan 20 tanesinin ismini yazınız.: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.      Korkma, sakınma, kaçınma. Allah korkusuyla günahtan kaçınmakta, Allah’ın Emir ve  yasaklarına titizlik gösterme. Ona duyulan sorumluluk bilincine ne denir? ……………………………….
7.      “O…………………….. sahipleri ki bollukta da ve darlıkta da Allah için harcarlar,  ……………………………… yutarlar ve  insanları ………………………………………. Yine onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen ……………………………. ederler.” (Ayeti tamamlayınız)
8.      Kur’an hangi peygamberi ve onun yanındakileri bize örnek olarak verir, neden?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.       “S.A.V” harflerinin açılımını anlamıyla birlikte yazınız.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.   Peygamberimiz bir hadisinde gönderiliş sebebinin ahlak olduğunu şöyle diyerek ifade etmiştir.
“ Ben ……………………………………………………………………………………… gönderildim.” (Hadisi Tamamlayınız)
11.   Allah’ın Hz. Muhammedi güzel ahlakıyla övdüğü ayeti yazınız.
“Şüphesiz ki sen elbette ……………………………………………………………………………………”   Kalem:4
12.   Hz Peygamberi örnek almak; onun gibi yaşamak, onun gibi davranmak, onunla özdeşleşmektir. Bu ise
  öncelikle onu  …………………………………………………………………….  mümkündür. (Cümleyi tamamlayınız)
13.   Hz. Peygamberin uygulamalarının özünü iyi kavramadan ona benzemeye çalışmak,  ……………………….   almaktan ziyade peygamberi aynen  ………………………… etmeye yol açar.  (Cümleyi tamamlayınız)
14.   Allah Resulu her şeyden önce dini ……………………………………….  ve dini ………………………………………… bizler için bir örnektir.
15.   Peygamberimiz,kendisine insanüstü bir anlam yükleyip sevgide aşırı gidenlere nasıl bir cevap vermiştir? “Hakkımda Hristiyanların Meryem Oğlu İsa’ya yaptıkları aşırı övgülerde bulunmayın. Şurası muhakkak ki ben bir kulum. Benim için “……………………………………………….  ve  ………………………………” deyin” buyurmuştur.
16.  Hz. Peygamber, Kuran’da bildirilmeyen konularda aklın, özellikle ortak aklın elde ettiği verilere değer
            vermiştir. O dünya işlerinde çevresiyle  …………………………………. yapmış ve uzman kişilerin
            görüşlerini dikkate almıştır. (Cümleyi tamamlayınız)
17.   Allah Resulü’nün yaşamında Kur’an ahlakı hakimdi. O, tüm davranışlarını Kuranı Kerime göre düzenlemişti.
Bir sahabe Hz. Aişeye Hz. Peygamberin ahlakı hakkında soru sorulduğunda nasıl bir cevap vermişti?    “………………………………………………………………………………………………”
18.  Kur’an Hz. Muhammed’e örnek ahlakından dolayı ne tür bir sıfat vermiştir?
………………………………………… …………………………………………..
19.  Peygamberimiz temel insani değerlerin korunması konusunda çok duyarlı idi. Toplumsal çöküntüye yol açan kötülüklere asla ödün vermezdi. Nitekim o bir hadisinde bireyin sorumluluk alanına giren konularda inananları şöyle uyarmış idi: “Sizden biri bir kötülük görürse, eğer gücü yetiyorsa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20.  Allah Sevgisi, onun elçisini izlemekle ve onu örnek almakla yakından ilgilidir: Kuran’da “ De ki; eğer Allah’ı seviyorsanız ………………………………………………………. Allah da sizi sevsin …” buyurulmaktadır.  (Ayeti tamamlayınız)
21.  Allah Resulu ahlak açısından hayırlı insanı şöyle tanımlamıştır. “Müminler arsında imanca en olgun olanı, ………………………………………………………………………………..  en hayırlınız da ailesine hayırlı olandır.”  (Hadisi tamamlayınız)
22.  Peygamberimiz anıldığında “Allahumme salli ala seyyidina Muhammed” demeye ne denir?
………………………………………………………
23.  Emin, güvenilir Muhammed. Hz Muhammed’e peygamberlik gelmeden önce doğruluğundan ve güvenilir kişiliğinden dolayı Mekkelilerin verdikleri lakap nedir?
………………………………………………………..
24.   “(Ey Muhammed!)  Seni ancak ……………………………………….……… olarak gönderdik”. Enbiya: 107 (Ayeti tamamlayınız)
25.  Allah Resulu İslam hakkında nasihat almak isteyen bir şahsa “Allah’a inandım de  sonra da  ………………………………………………………” diyerek dürüstlüğün önemini dile getirmiştir. (Hadisi tamamlayınız)
26.  Bir gün Peygamberimiz Medine çarşısında dolaşırken elini bir hububat yığınına daldırmış ve onun altının ıslak olduğunu, üstünün ise kuru ve temiz olduğunu görünce satıcıya ne söylemiştir?  “Bizi…………………………………………………………………………………………………”  (Hadisi tamamlayınız)
27.  Güveni en fazla zedeleyen unsur yalan ve iki yüzlülüktür. Bu konuda Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Münafığın (ikiyüzlünün) alameti üçtür: ………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Hadisi tamamlayınız)
28.  Hz. Peygamber, dini zorlaştırmak için uğraşanlara daima karşı çıkmış. İnsanlara hitap ederken“Kolaylaştırınız, ………………………………..; müjdeleyiniz ……………………………………” buyurmuştur. (Hadisi tamamlayınız)
29.  Peygamberimiz, biri diğerinden kolay iki iş arasında Allah tarafından serbest bırakıldığında ,eğer bir günah yoksa “Allah sizin için ……………………………..…………………………………………..” Bakara 186 ayetine dayanarak en kolay olanını tercih ederdi. (Ayeti tamamlayınız)
30.  Hz Muhammed,sabrıyla olduğu gibi kararlılığıylada Müslümanlar için güzel bir örnek olmuştur. Peygamberliğin ilk yıllarından itibaren hayatı pahasına İslam’ı yaymayı kararlılıkla sürdürmüştür. O davasısından vazgeçmesi için kendisine yapılan tekliflere şu ünlü sözüyle karşılık vermiştir:
“Güneşi  ………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………..”
31.  Hz. Peygamber’in ev halkı. Hz. Peygamber’in hısımlarından kendilerine zekât verilmesi yasaklanan aile fertlerinin tamamını ifade etmek için kullanılmıştır.
………………………………………………..
32.  Edebiyatımızda peygamber sevgisiyle yazılmış şiirler ne ad verilir? ……………………………………..
33.  Peygamberimizin hayatını anlatan tarih kitaplarına ne ad verilir? …………………………………………..
34.  Peygamberimizin doğumunu anlatan edebiyat eserlerine ne ad verilir? …………………………………….
35.  Allahumme Salli duasının anlamını yazınız. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
36.  Allahumme Barik duasının anlamını yazınız. ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
37.  Peygamberimizin sözlerini içeren (rivayet ederek) hadis kitaplarından en ünlü ve en sahih olan ikisinin ismini yazınız.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
38.  Sahih hadis nedir, mevzu hadis nedir açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
39.  Az çok tasavvuf, büyük miktarda Hurûfilik, Ahilik, Bâbailik, Bâtınilik, Hulûl ve Tenâsuh, Ca’ferilik, Şiî’lik, İmami’lik, Şâmani’lik  hatta teslis gibi eski ve yeni bir çok unsurların karıştığı Hacı Bektaş Velî tarafından kurulduğu kabul edilen tarikatın adı nedir?   …………………………………….
40.  ………………………………….dördüncü halife Hz. Ali’nin soyundan gelen, onu diğer sahâbeden ve diğer üç halîfeden üstün tutan mezhebe mensup kimse. Hz. Ali’ye uyup onu diğer sahâbeden üstün gören zümrelerin başlattığı fikir ve siyasî kavgalarla ortaya çıkan hareketin genel adıdır.
41.  Ünlü bestekar Itrî tarafından bestelenen ve Salât-ı Ümmiye olarak bilinen “Allahümme salli alâ seyyidinê muhammedininnebiyyi’l-ümmiyyi ve alâ êlihî ve sahbihî ve sellim” duasının anlamını yazınız.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
42.  Yazılmış en eski siret kitabı hangisidir? …………………………………………………………………………………………..
11. SINIF 3. ÜNİTE SORU VE CEVAPLARI
1.      Allah’ın Kur’anda özelliklerini belirlediği örnek insan nasıl bir insandır?
Dürüst, güvenilir, samimi, ilkeli, sağlam karakterli, doğru sözlü, verdiği söze bağlı ve sorumluluk sahibi.
2.      Adalet, hoşgörü, doğruluk, sevgi sabır gb.her yerde ve her zaman bütün insanlar için geçerli ahlaki kural ve ilkelere ne tür ilkeler denebilir.
Evrensel Ahlaki İlkeler
3.      Elçi, Allah elçisi, peygamber. Yeni bir kitap ve şeriatla gönderilen peygamberlere ne denir?
Rasul
4.      Haberci. Allah’ın habercisi, peygamber. Kitap, şeriat sahibi olmayan peygambere ne denir?
Nebi
5.      Kur’anı Kerim bizler için kimleri örnek insanlar olarak takdim eder? Bunlardan 20 tanesinin ismini yazınız.
Peygamberler, Âdem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lût, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyyub, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, El-Yesa’, Zül-Kifl, Yunus, Zekeriyya, Yahya, İsa ve Muhammed
6.      Korkma, sakınma, kaçınma. Allah korkusuyla günahtan kaçınmakta, Allah’ın Emir ve  yasaklarına titizlik gösterme. Ona duyulan sorumluluk bilincine ne denir?
Takva
7.      O…………………….. sahipleri ki bollukta da ve darlıkta da Allah için harcarlar, ……………………………… yutarlar ve ,insanları ……………………………..…. Yine onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe istiğfar ederler. 
Takva- öfkelerini- affederler
8.      Kur’an hangi peygamberi ve onun yanındakileri bize örnek olarak verir, neden?
Hz. İbrahim. Açık sözlü ve kötülüklere karşı ödünsüz oluşundan.
9.    “S.A.V” harflerinin açılımını anlamıyla birlikte yazınız.  Sallallahu Aleyhi ve Sellem  Allah’ın duası (duası-desteği) ve selamı(selâmeti, esenliği)  üzerine olsun
10.  Peygamberimiz bir hadisinde gönderiliş sebebinin ahlak olduğunu şöyle diyerek ifade etmiştir.  “Ben  güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. ” (Hadisi Tamamlayınız)
11.  Allah’ın Hz. Muhammedi güzel ahlakıyla övdüğü ayeti yazınız.
“Şühesiz ki sen elbette çok yüce bir ahlak üzeresin.”   Kalem:4
12.  Hz Peygamberi örnek almak; onun gibi yaşamak, onun gibi davranmak, onunla özdeşleşmektir. Bu ise öncelikle onu  ………………………… mümkündür. (Cümleyi tamamlayınız)  Anlamakla
13.  Hz. Peygamberin uygulamalarının özünü iyi kavramadan ona benzemeye çalışmak,  ………………………. almaktan ziyade Peygamberi aynen  …………………………etmeye yol açar.  (Cümleyi tamamlayınız) Onu örnek Taklit
14.  Allah Rasulu her şeyden önce dini ……………………………………….  ve dini ………………………………………… bizler için bir örnektir. Anlamada- Yaşamada
15.  Peygamberimiz,kendisine insanüstü bir anlam yükleyip sevgide aşırı gidenlere nasıl bir cevap vermiştir? “Hakkımda Hristiyanların Meryem Oğlu İsa’ya yaptıkları aşırı övgülerde bulunmayın. Şurası muhakkak ki ben bir kulum. Benim için “……………………………………………….  ve  ………………………………” deyin” buyurmuştur. Allah’ın Kulu-Allah’ın Elçisi
16.  Hz. Peygamber, Kuran’da bildirilmeyen konularda aklın, özellikle ortak aklın elde ettiği verilere değer vermiştir. O dünya işlerinde çevresiyle  …………………………………. Yapmış ve uzman kişilerin görüşlerini dikkate almıştır. (Cümleyi tamamlayınız) İstişare
17.  Allah Rasulü’nün yaşamında Kur’an ahlakı hakimdi. O, tüm davranışlarını Kuranı Kerime göre düzenlemişti. Bir sahabe Hz. Aişeye Hz. Peygamberin ahlakı hakkında soru sorulduğunda nasıl bir cevap vermişti?   Onun ahlakı Kur’andı
18.  Kur’an Hz. Muhammed’e örnek ahlakından dolayı ne tür bir sıfat vermiştir?
Usvetun Hasene-En güzel örnek
19.  Peygamberimiz temel insani değerlerin korunması konusunda çok duyarlı idi. Toplumsal çöküntüye yol açankötülüklere asla ödün vermezdi. Nitekim o bir hisinde bireyin sorumluluk alanına giren konularda inananları şöyle uyarmış idi: “Sizden biri bir kötülük görürse, eğer gücü yetiyorsa eliyle düzeltsin gücüyetmiyorsa diliyle düzeltsin, onada gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin. Bu da imanın en zayıf derecesidir.
20.  Allah Sevgisi, onun elçisini izlemekle ve onu örnek almakla yakından ilgilidir: Kuran’da “ De ki; eğer Allah’ı seviyorsanız ……………………………………………. Allah da sizi sevsin …” buyurulmaktadır.  (Ayeti tamamlayınız) Ona itaat edin ki
21.  Allah Resulu ahlak açısından hayırlı insanı şöyle tanımlamıştır. “Müminler arsında imanca en olgun olanı, ……………………………………..  En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır.”  (Hadisi tamamlayınız)  Ahlakça en iyi olanınızdır.
22.  Peygamberimiz anıldığında “Allahumme salli ala seyyidina Muhammed” demeye ne denir?
Salatu Selam
23.  Emin, güvenilir Muhammed. Hz Muhammed’e peygamberlik gelmeden önce doğruluğundan ve güvenilir kişiliğinden dolayı Mekkelilerin verdikleri lakap.
Muhammedu’l Emin
24.  Ayetteki boşluğu doldurunuz.  “ (Ey Muhammed!)  Seni ancak …………………………………… olarak gönderdik”. Enbiya: 107   Alemlere Rahmet
25.  Allah Resuluİslam hakkında nasihat almak isteyen bir şahsa “Allah’a inandım de  sonra da  …………………………………………………………………………”diyerek dürüstlüğün önemini dile getirmiştir. (Hadisi tamamlayınız) Dosdoğru ol
26.  Bir gün Peygamberimiz Medine çarşısında dolaşırken elini bir hububat yığınına daldırmış ve onun altının ıslak olduğunu, üstünün ise kuru ve temiz olduğunu görünce satıcıya ne söylemiştir?  ……………………………………………………(Hadisi tamamlayınız) “Bizi aldatan bizden değildir.” 
27.  Güveni en fazla zedeleyen unsur yalan ve iki yüzlülüktür. Bu konuda Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: Münafığın (ikiyüzlünün) alameti üçtür:  ………………………………………………………………………(Hadisi tamamlayınız)  Konuştuğu zaman yalan söyler, verdiği sözde durmaz ve  emanete ihanet eder,
28.  Hz. Peygamber, dini zorlaştırmak için uğraşanlara daima karşı çıkmış. İnsanlara hitap ederken “Kolaylaştırınız, ………………………….; müjdeleyiniz …………………………………………………………….” buyurmuştur. (Hadisi tamamlayınız) Zorlaştırmayınız-Nefret Ettirmeyiniz
29.  Peygamberimiz, biri diğerinden kolay iki iş arasında Allah tarafından serbest bırakıldığında ,eğer bir günah yoksa “Allah sizin için ……………………………………………..…………………………………………..” Bakara 186 ayetine dayanarak en kolay olanını tercih ederdi.  (Ayeti tamamlayınız) Kolaylık diler zorluk dilemez.
30.  Hz Muhammed,sabrıyla olduğu gibi kararlılığıylada Müslümanlar için güzel bir örnek olmuştur. Peygamberliğin ilk yıllarından itibaren hayatı pahasına İslam’ı yaymayı kararlılıkla sürdürmüştür. O davasısından vazgeçmesi için kendisine yapılan tekliflere şu ünlü sözüyle karşılık vermiştir:  “Güneşi  …………………………………………………………….”   (Cümleyi tamamlayınız) Bir elime ayı diğer elime verseler ben bu davadan vazgeçmem
31.  Hz. Peygamber’in ev halkı. Hz. Peygamber’in hısımlarından kendilerine zekât verilmesi yasaklanan aile fertlerinin tamamını ifade etmek için kullanılmıştır.
Ehli Beyt
32.  Edebiyatımızda peygamber sevgisiyle yazılmış şiirler.
Naat
33.  Peygamberimizin hayatını anlatan tarih kitaplarına ne ad verilir?  Siyer
34.  Peygamberimizin doğumunu anlatan edebiyat eserlerine ne ad verilir?  Mevlid
35.  Allahumme Salli duasının anlamını yazınız.  Allahım İbrahim ve ailesine salat ettiğin gibi Muhammed ve ailesine de salat et. Sen çok övülmüşsün ve çok yücesin
36.  Allahumme Barik duasının anlamını yazınız. Allahım İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin  gibi Muhammed ve ailesine de rahmet  et. Sen çok övülmüşsün ve çok yücesin
37.  Peygamberimizin sözlerini içeren (rivayet ederek) hadis kitaplarından en ünlü ve en sahih olan ikisinin ismini yazınız.   Sahihi Buhari-Sahihi Müslim
38.  Sahih hadis nedir, mevzu hadis nedir açıklayınız.
Doğruluğunda şüphe olmayan hadise sahih hadis- Yalan olduğu, uydurulduğu kesin olan hadise mevzu hadis denir.
39.  Az çok tasavvuf, büyük miktarda Hurûfilik, Ahilik, Bâbailik, Bâtınilik, Hulûl ve Tenâsuh, Ca’ferilik, Şiî’lik, İmami’lik, Şâmani’lik  hatta teslis gibi eski ve yeni bir çok unsurların karıştığı Hacı Bektaş Velî tarafından kurulduğu kabul edilen tarikatın adı nedir?  Bektaşilik
40.  ……………………….. dördüncü halife Hz. Ali’nin soyundan gelen, onu diğer sahâbeden ve diğer üç halîfeden üstün tutan mezhebe mensup kimse. Hz. Ali’ye uyup onu diğer sahâbeden üstün gören zümrelerin başlattığı fikir ve siyasî kavgalarla ortaya çıkan hareketin genel adıdır. Alevilik
41.  Ünlü bestekar Itrî tarafından bestelenen ve Salât-ı Ümmiye olarak bilinen “Allahümme salli alâ seyyidinê muhammedininnebiyyi’l ümmiyyi ve alâ êlihî ve sahbihî ve sellim” duasının anlamını yazınız. Allahım efendimiz ümmî peygamber muhammed’e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle.
42.  Yazılmış en eski siret kitabı hangisidir?………………………………………..    Siretü İbn İshak
Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz.

Etiketler :
9. Sınıf Matematik 1. Dönem 1.Yazılı Soruları
İlkokul, ortaokul ve lise  yazılı sorularının hepsini sitemizde bulabilirsiniz.Sitemizde tüm sınıflar bazında YAZILI SORULARINI bulacaksınız. Siz de hazırlamış olduğunuz her tür dokümanı bize göndermek için bdemir78@gmail.com mail adresini kullanın. OKULSORU...
9. Sinif biyoloji 2.dönem 3.yazılı soruları 2012-2013
S1. Bir DNA'da 300 adenin ve 2400 zayıf H bağı bulunduğuna göre, bu DNA'daki toplam deoksiriboz şeker sayısı aşağıdakilerden hangisidir?A) 150                    B) 300                    C) 450                    D) 900                    E) 1800S2. Hücredeki RNA ...
10. Sinif dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı sınav soruları
Lise 2. Sinif dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı sınav soruları SORULAR1-)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(15 Puan) a)Edebiyatımızda ilk realist roman ………………………………………’in ……………………………adlı eseridir.(2+2=4 P) b)Edebiyatımızda ilk psikolojik roman ……………………………… ’un ………………...