Aile hayatını etkileyen sosyal etmenler

Aile hayatını etkileyen sosyal etmenler

Topraklarımızı nasıl koruyabiliriz?

Topraklarımızı nasıl koruyabiliriz?

Hangi toprak yapısı daha verimlidir?

Hangi toprak yapısı daha verimlidir?

Doğada kaç çeşit toprak vardır?

Doğada kaç çeşit toprak vardır?

Fosillerin Yararları Nelerdir?

Fosillerin Yararları Nelerdir?

2 sene önce admin tarafından yazıldı, kere görüntülendi ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Dosya içeriği: 2. Sınıf Hayat Bilgisi Atatürk’ü Anlama Üzerine Etkinlikler dosyasını indir 2. Sınıf Hayat Bilgisi Etkinlik ve Çalışma Kağıtları Egitimhane.Com 2. Sınıf Hayat Bilgisi Atatürk’ü Anlama Üzerine Etkinlikler örneği formu download 2. Sınıf Hayat Bilgisi Etkinlik ve Çalışma Kağıtları 2011-2012 2. Sınıf Hayat Bilgisi Atatürk’ü Anlama Üzerine Etkinlikler 2011 atatürkile ilgili 26 sayfalık etkinlik sayfaları 2. Sınıf Hayat Bilgisi Etkinlik ve Çalışma Kağıtları

Çocuk Demek Yarın Demek

Atatürk, Orman Çiftliği’ndeki Marmara Köşk’ünden çıkmış, otomobille şehre iniyordu. Bir dönemeçte, küçük bir çocuk, yol ortasında oturmuş oynuyordu.
Otomobil korna çalarak yaklaşıyor fakat çocuk hiç aldırmıyordu. Sonunda, otomobilde bulunanlardan biri aşağı atladı. Çocuğu öfkeyle tutup yolun kenarına çekmeye çalıştı .
Bunu gören Atatürk:
-    Ne yapıyorsun? Çocuğa böyle davranılır mı?
-    Ama efendim…!
-    Efendimi var mı bunun? Bir çocuğa, ancak sevgiyle yaklaşılır, şefkatle kucaklanır. Çocuk demek, yarın demektir. Yarınını saymayan, bugününü yaşayamaz.
                                                                                             Aydın SU
                                                                                       Fıkralarda Atatürk
1-    Atatürk, Orman Çiftliği’nden ayrıldıktan sonra nereye gidiyordu?
A)  Şehre iniyordu.
B)   Evine gidiyordu.
C)   Köşke çıkıyordu.
2-   Otomobil  kime korna çalıyordu?
A)  Yaşlı bir adama
B)   Küçük bir çocuğa
C)   Yol kenarındaki insanlara
3-Atatürk’e göre bir çocuğa nasıl yaklaşılır?
A)  Sevgiyle
B)   Ona hediye vererek
C)   Kaşlarımızı çatarak
4- “Çocuk demek yarın demektir. Yarınını saymayan bu gününü yaşayamaz.”  Cümlelerinde toplam kaç sözcük vardır?
        A) 4         B)   7       C) 9
 5- Yukarıdaki parçada kaç tane cümle vardır?
     A) 10         B)  11        C) 12
6- Yukarıdaki parçada hangi noktalama işareti kullanılmamıştır? 
A)  virgül  ( , )
B)   Ünlem  ( ! )
C)   Noktalı virgül  ( ; )
7-    Aşağıda verilen kelime gruplarından hangisi farklıdır?
A)  küçük – büyük
B)   yarın – bugün
C)   sevgi – nefret
8-    “Küçük bir çocuk yol ortasında oturmuş oynuyordu. “ Cümlesinde  eş sesli olan kelime hangisidir?
A)  çocuk
B)   yol
C)   oyun
9-    Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteştir?
        A)  bal       B) saz        C) kon
10- “Ağaç yaş iken eğilir.” Atasözünde eş sesli olan sözcük hangisidir?
      A) ağaç      B)     yaş        C) eğil
11)    Aşağıdaki atasözlerinden  hangisinde, sözcük zıt anlamlısı ile birlikte kullanılmıştır?
A)  Damlaya damlaya göl olur.
B)   Sakla samanı gelir zamanı.
C)   Önce düşün, sonra söyle
12 – “Kaz” sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A)    Bu akşam yemekte kaz eti yedik.
B)    Bahçede derin bir çukur kazdık.
C)    Kardeşim duvarı kaçıkla kazıdı.
13-  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “ yol “ sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
         A) Bu yol Ankara’ya gider.        
B) Tavuğun tüyleri  yolundu.   
C) Arkadaşımın evine arka yoldan gidilir.
14- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “ Dışarıdan bakıldığında her şey güzel görünür ama işin aslı öyle değildir.” anlamına gelen bir atasözüdür?
         A) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.                        
            B) Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta belli olur.
           C)  Sabrın sonu selâmettir.
15- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eşsesli bir sözcük yoktur?
         A) Dayım saz çaldı.                  
            B) Ekmek aslanın ağzında.               
            C) Irmak kenarında oturuyoruz.
                      BEN EĞİLMEM
    Mustafa Kemal’in çocukluk arkadaşı Asaf İlbay, okula gittiği günlere ilişkin iki anısını şöyle anlatır : “Evimizin bahçesi büyüktü. Sık sık mahalle arkadaşları toplanır ve o zamanlar Selanik’te pek yaygın olan ‘mancık’ oyunu oynardık. Bu bir tür ‘birdirbir’ oyunuydu. Bir kişi eğiliyor, öbürleri sırayla onun üzerinden atlıyorlardı. Mustafa oyuna katılmazdı ancak izlemeye de bayılırdı. Bir gün kararlaştırdık. Mustafa’yı yaka paça zorla oyuna soktuk. Sırayla hepimizin üzerinden atladı. Eğilme sırası kendisine gelince de dimdik durarak “Haydi atlayın!” dedi. Biz başını yere eğmesi için ısrar ettikçe “Ben eğilmem. Böyle atlarsanız atlayın.”diyordu. Bir türlü başını eğdiremedik.
( Aşağıdaki soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.)
1. Atatürk’ün çocukluk arkadaşı kimdir?
…………………………………………………………………………………………………………………..
2. Bu anı ne zaman yaşanmıştır?
…………………………………………………………………………………………………………………..

3. Oyunu nerede oynamışlar?
…………………………………………………………………………………………………………………..
4. Çocukların oynadıkları oyunun adı nedir?
…………………………………………………………………………………………………………………..
5. Arkadaşları Mustafa’yı nasıl oyuna sokmuşlardır?
…………………………………………………………………………………………………………………..
6. Eğilme sırası Mustafa Kemal’e gelince ne yaptı?
…………………………………………………………………………………………………………………..
7. Israrla başını eğmesini isteyen arkadaşlarına ne söyledi?
…………………………………………………………………………………………………………………..

Eş  Anlamlı  ( Anlamdaş)   Sözcükler

 

 

Yazılışları ve söylenişleri ayrı,anlamları aynı olan sözcüklere anlamdaş(eş anlamlı) sözcükler denir.
 Örnek: ‘’Uçak’’sözcüğünün anlamdaşı ‘’tayyare’’dir.

1- Aşağıda verilen sözcüklerin eşanlamlılarını eşleştiriniz.

Görev
Problem
sözcük
Vazife
adıl
İmtihan
okul
Kelime
sınav
Millet
ulus
İsim
sorun
Zamir
ad
Mektep
 2- “Faydalı işler yapacağını biliyordum.” Cümlesinde “faydalı” sözcüğünün anlamdaşı hangisidir?

   A) Büyük       B)Bilerek      C)Yararlı    
3- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur ?
   A)  Süratli giden arabalar her an kaza yapabilir.
   B)  Trafik kurallarına her zaman uyalım
   C) Bu gece rüyamda annemi gördüm.

4-Sevgili çocuklar, aşağıdaki balonların içinde birbirleriyle eş anlamlı olan sözcükler bulunmaktadır. Ama bazı sözcüklerinde eş anlamlısını yazmayı unutmuşum. Eş anlamlı sözcükleri aynı renge boyayın.  Bu unuttuğum sözcükler ortaya çıksın olur mu?
EŞ ANLAMLI, ZIT ANLAMLI VE SESTEŞ KELİMELERLE İLGİLİ TESTE ÇÖZELİM
Yorgunsun, uzaklardan gelmişsin;
Yitirmişsin nen varsa birer birer.
Bir sağlık, bir sevinç, bir umut
Onlar da nerdeyse gitti gider.
( Aşağıdaki 1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki dörtlüğe göre yanıtlayınız)
1. Şairin yitirdiği nedir?
         A) parası              B) arkadaşları                 C) her şeyi
2. Şairin geldiği yer neresidir?
         A) şehir                B) uzaklar             C) kasaba
3. Şairin bu dörtlükteki duygu dünyası nasıldır?
         A) Üzüntülüdür.     B) Mücadelecidir.            C) Neşelidir.
4. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sesteş sözcük kullanılmıştır ?
         A) Kar durmadan yağıyordu.               
B) Yerler buz olduğu için düştü.
         C) Arkadaşını çok seven birisidir.
5. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde sözcük zıt anlamı ile verilmiştir?
         A) Derslerini yapmadan okula gidince annesi çok üzüldü.
         B) Uzun yol, dağlar aşarak vadi boyunca kıvrıla kıvrıla ilerliyordu.
         C) Başarılı bir öğrenci olmak için, gece gündüz çalışıyordu.
6. Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerin hangisinin eş anlamı yoktur?
         A) Yeşil kazağını, siyah pantolonunu giyerek çıktı.
         B) Kitaplıkta  bir hikaye  kitabı alarak okumaya başladı.
         C) Dostları onu hoşgörülü, yardımsever biri olarak tanırlardı.
7. “Ateş” sözcüğü hangi cümlede “Ocağın ateşi söndü.” cümlesinde aynı anlamda kullanılmıştır?
       A) Aykut ateşin üzerinden zıpladı.              
B) Berke’nin ateşi çok yükseldi.
C) Çocuğun yanakları sıcaktan ateş gibi olmuştu 
8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin eş anlamı vardır ?
A ) Doğru söyleyip, saygılı davranan insanları seviyorum.
B ) Bir işin yapıldığını bildiren cümleler , olumlu cümlelerdir..
C ) Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edilmiştir
9- “Basit” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
     A) kolay                      B) karışık                 C) sade
    
 10-“Ödül” sözcüğünün  eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
     A) Çok çalıştı ve başardı.
     B) 30 Ağustosta büyük bir zafer kazandık.
     C) Şiir  yarışmasında mükâfat   aldım.
      
 11- “İtina” kelimesinin anlamdaşı nedir?
     A) dikkat                   B) özen                    C) sorumluluk
    
 12- “Irak- uzak”  kelimeleri arasındaki ilişki  aşağıdakilerden hangisinde vardır?
     A) yabancı – el           
     B) kısa-uzuın             
     C)  beyaz-siyah         
13-“Tamir” kelimesinin anlamdaşı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
     A) Birlikte kek yapalım.                             
     B) Babam televizyonu onardı.                     
     C) paketin içine şeker koydum.
    
 14-“Esir” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
     A) tembel                   B) bağlı                    C) tutsak
    
  15-“Fil yapılan ölçümde çok ağır geldi.” Cümlesinde altı çizili  olan kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisini yazarsak kelimenin karşıtı olur?
     A) fazla                      B) kuvvetli               C)hafif
      
 16-“Yaşlı adam yorgunluktan yol kenarında yığılıp kaldı.” Cümlesinde koyu renkli kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisini yazarsak anlamı değişme?
     A) genç                      B) yorgun                 C) ihtiyar
    
  17-“Çoğul” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
     A) çok                        B) iyi                       C) tekil                   
18-“Sevinç” kelimesinin  zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?
     A) Bu gün çok yoruldum.                             
     B) Yarışmada çok eğlendik.
     C) Arkadaşı gidince üzüldü.
    
19-“Şişman çocuk yere düştü.” Cümlesinde koyu yazılan kelimenin zıt anlamlısı hangisidir?
     A) uzun                      B) tombul                 C) zayıf                   l
20- “Bu adam çok cimri” cümlesinde koyu yazılan kelimenin zıt anlamlısı hangisidir?
     A) çalışkan                 B) kıskanç                C) cömert               
21-“Tüketici” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
     A) müsrif                   B) verimsiz              C) üretici                 i
22-“Bahçemizden gül topladım.” Cümlesinde hangi kelime eş seslidir?
     A) gül                         B) topladım              C) Bahçemizden
     
23-“Fırından beş tane taze ekmek aldım.” Cümlesinde eş sesli kelime hangisidir?
     A) aldım                     B) ekmek                 C) beş
      
24-“Yazın memleketime gitmek, orada saz kursuna katılmak istiyorum.” Cümlesinde eş sesli kelimeler hangileridir?
     A) yaz-memleket        B) gitmek-katılmak   C) yaz-saz
    
25-Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir?             
     A) çay                        B) yaprak                 C) tuz                     
26- Niçin kondun a bülbül bahçemdeki asmaya,
      Ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya.
   Yukarıdaki şiirde sesteş kelime hangisidir?
     A) bülbül                    B) yarim                   C) asmaya                  
UYGULAMA ETKİNLİĞİ
1. Aşağıdaki metinde ayraç içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.
Berke(  ) 
(  )Acele edin arkadaşlar(  ) otobüs kalkıyor(  ) dedi(  )
Ezgi(  )
(  )Ne acele ediyorsun(  )
Berke(  )
(  ) Burada kalırsan görürsün(  ) dedi(  )
2. Aşağıdaki metinde ayraç içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.
ATATÜRK VE MEHMETÇİK
Atatürk(  ) bir gezisinde(  ) nöbet tutan aslan gibi bir Mehmetçik gördü(  ) Çağırıp sordu(  )
(  ) Sen güreş bilir misin(  )
      Yanındakilerin en kuvvetlisiyle Mehmetçik’i güreştirdi(  ) Genç asker hepsini yendi(  ) Atatürk çok neşeliydi(  ) Ayağa kalktı(  ) Ceketini çıkarıp Mehmet’in ensesinden tuttu(  )
       (  )Haydi(  ) Bir de benimle güreş(  )
       Saf ve temiz Anadolu çocuğu(  ) Atasının yüzüne hayranlıkla baktı(  )
       (  )Ata’m dedi(  ) Senin sırtını bütün dünya yere getiremedi(  ) bir Mehmet mi bu işi başaracak(  )
       (  ) Ata’nın gözleri doldu(  ) ağlamamak için gülmeye çalıştı(  )
3. Aşağıdaki tümcelerde parantez işareti içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.
Ø  Tren saat kaçta kalkacak(  )
Ø  Yardım eder misiniz(  )
Ø  Eyvah(  ) Yine geç kaldım(  )
Ø  İmdat(  )
Ø  Öğretmenim: (  )Plânlı çalışan başarır. (  ) dedi(  )
Ø  Büşra geldi mi gelmedi mi görmedim(  )
Ø  Ankara(  )ya gidecek misin(  )
Ø  Çantamda  kitap(  ) defter(  ) kalem(  ) silgi ve  cetvel var(  )
Ø  Atatürk (  )Ne mutlu Türk’üm diyene! (  ) dedi(  )

.adslot-overlay {position: absolute; font-family: arial, sans-serif; background-color: rgba(0,0,0,0.65); border: 2px solid rgba(0,0,0,0.65); color: white !important; margin: 0; z-index: 2147483647; text-decoration: none; box-sizing: border-box; text-align: left;}.adslot-overlay-iframed {top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0;}.slotname {position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; font-size: 13px; font-weight: bold; padding: 3px 0 3px 6px; vertical-align: middle; background-color: rgba(0,0,0,0.45); text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; overflow: hidden;}.slotname span {text-align: left; text-decoration: none; text-transform: capitalize;}.revenue {position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; font-size: 11px; padding: 3px 0 3px 6px; vertial-align: middle; text-align: left; background-color: rgba(0,0,0,0.45); font-weight: bold; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden; white-space: nowrap;}.revenue .name {color: #ccc;}.revenue .horizontal .metric {display: inline-block; padding-right: 1.5em;}.revenue .horizontal .name {padding-right: 0.5em;}.revenue .vertical .metric {display: block; line-height: 1.5em; margin-bottom: 0.5em;}.revenue .vertical .name, .revenue .vertical .value {display: block;}.revenue .square .metric, .revenue .button .metric {display: table-row;}.revenue .square .metric {line-height: 1.5em;}.revenue .square .name, .revenue .square .value, .revenue .button .value {display: table-cell;}.revenue .square .name {padding-right: 1.5em;}.revenue .button .name {display: block; margin-right: 0.5em; width: 1em; overflow: hidden; text-overflow: clip;}.revenue .button .name:first-letter {margin-right: 1.5em;}a.adslot-overlay:hover {border: 2px solid rgba(58,106,173,0.9);}a.adslot-overlay:hover .slotname {border-bottom: 1px solid rgba(81,132,210,0.9); background-color: rgba(58,106,173,0.9);}a.adslot-overlay:hover .revenue {border-top: 1px solid rgba(81,132,210,0.9); background-color: rgba(58,106,173,0.9);}div.adslot-overlay:hover {cursor: not-allowed; border: 2px solid rgba(64,64,64,0.9);}div.adslot-overlay:hover .slotname {border-bottom: 1px solid rgba(128,128,128,0.9); background-color: rgba(64,64,64,0.9);}div.adslot-overlay:hover .revenue {border-top: 1px solid rgba(128,128,128,0.9); background-color: rgba(64,64,64,0.9);}

Yazar: admin
Benzer Yazılar
Odak noktasını nasıl tanımlarsınız?
Odak noktasını nasıl tanımlarsınız?Tümsek aynaya paralel gelen ışınlar, aynada yansıma kanunlarına göre yansırlar ve aynanın arkasındaki bir noktadan çıkıyormuş gibi birbirinden uzaklaşarak yansırlar. Tümsek aynada yansıyan ışınların uzantılarının aynanın arkasında...
11. sinif edebiyat yildirim yayinlari sroları 4. üniteye kadar
 Önceki derste öğrendiklerinizi de dikkate alarak romantizmin özelliklerini araştırıp, araştırma sonuçlarını defterinize yazınız ( Sınıfta Ahmet Mithat Efendi ve Sam ipa şaz a de Sez ai ile ilgili can land ır ma yapmak üzer e iki öğr en ci seç i niz. Her iki san at...
11. sinif edebiyat yildirim yayinlari sroları 4. üniteye kadar
• Ba tı’da ort a ya çı kan klas i sizm, rom an tizm akım lar ı nın özell ik ler ini, bun lar ın Türk ve dünya edebiyatındaki öncüleri ile önemli eserlerini, Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi’nin bu akımlarla ve Batı düşüncesiyle ilişkisini araştırınız (38. sayfadak...
Sorular?
1.  2. Dünya iklim haritasından yararlanarak Orta Asya’nın ikliminin burada kurulmuş olan Türk devletlerinin yaşantısına etkileri hakkında düşüncelerinizi açıklayınız. 3. Tarihte İpek Yolu olarak bilinen güzergaha neden bu ismin verildiğini araştırınız. 4. Bir devl...
6. sinif fen pasifik
• Kan, vücudunuzda nasıl hareket ediyor?• Kirlenen kan nasıl temizleniyor? 1. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları açıklayabilir misiniz?  2. Kalbin, kan pompalarken yaptığı kasılıp gevşeme hareketini çizerek açıklayabilir misiniz?  3. Büyük ve küçük kan...
Televizyon, gazete ve İnternet ortamında kişilere ait özel bilgilerin izinsiz yer almasının sakıncaları neler olabilir?
Televizyon, gazete ve İnternet ortamında kişilere ait özel bilgilerin izinsiz yer almasının sakıncaları neler olabilir?Kişiler bu durumdan rahatsız olur.Kendilerine ait bilinmeyen yönlerini kişilerden izinsiz basında yer alması o kişilere zarar verebilir.Belki yapt...
Sorular?
 İnsan niçin değerli ve onurludur? Kendi yaşantınızdan örnekler vererek açıklayınız.2. İnsanın değerinin ve onurunun korunması için öncelikli iki koşul nedir?3. Kişinin çevresindekilere değer verdiğini gösteren bir örnek olay ya da öykü yazınız.4. Sizi diğer insanl...
2013 6. Sinif Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları
6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. 3 Yazılı, 2012 2013 6. Sinif Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. 3 Yazılı indir. 2012-2013 Konuşma baloncuğunda yer alan sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Bil...
Mezozoikte oluşan başlıca kıvrım dağlar hangileridir, nelerdir?
Mezozoikte oluşan başlıca kıvrım dağlar hangileridir, nelerdir? Mezozoikte oluşan başlıca kıvrım dağlar hangileridir hakkında bilgi Ülkemizdeki Kıvrım DağlarMarmara Bölgesi Dağlarımız : Yıldız, Koru, Işıklar, Samanlı, ve Biga Dağıdır.Ege Bölgesi Dağlarımız : Murat...
Yorumlar (0)

Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.