reklam

2012-2013 Lise Matematik-Geometri 1.dönem zümre toplantı tutanağı

4 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Anahtarlar: 2012-2013 Lise Matematik-Geometri 1.dönem zümre toplantı tutanağı indir , 2012-2013 1.dönem 2012-2013 Lise Matematik-Geometri 1.dönem zümre toplantı tutanağı yükle , 2012-2013 Lise Matematik-Geometri 1.dönem zümre toplantı tutanağı tıkla indir ,2012-2013 2012-2013 Lise Matematik-Geometri 1.dönem zümre toplantı tutanağı ara,2012-2013 Lise Matematik-Geometri 1.dönem zümre toplantı tutanağı bul,2012-2013 Lise Matematik-Geometri 1.dönem zümre toplantı tutanağı sunusu,2012-2013 Lise Matematik-Geometri 1.dönem zümre toplantı tutanağı oku,2012-2013 Lise Matematik-Geometri 1.dönem zümre toplantı tutanağı izle,2012-2013 Lise Matematik-Geometri 1.dönem zümre toplantı tutanağı açıklamasını indir,2012-2013 Lise Matematik-Geometri 1.dönem zümre toplantı tutanağı açıklaması,2012-2013 Lise Matematik-Geometri 1.dönem zümre toplantı tutanağı nedir?

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
KARABÜK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
2012-2013 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM MATEMATİK – GEOMETRİ DERSİ
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Zümre No:1 Dersin Adı: Matematik-Geometri
Zümre Başkanı: Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası
Toplantı Tarihi: Toplantı Saati 10:00
GÜNDEM
1. Açılış Yoklama- Zümre Başkanının Seçimi;
2. Zümre kurulunun gündeminin belirlenmesi;
4. Bir önceki yıla ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi;
6. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem-tekniklerinin belirlenmesi
7. Ünitelendirilmiş yıllık-ders plânlarının hazırlanması;
8. Diğer zümre-bölüm öğretmenleriyle yapılabilecek iş birliği esaslarının belirlenmesi;
9. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslerin işlenişine yansıtılması;
10. Derslerin daha verimli işlenebilmesi ders araç-gereç, vb. ihtiyaçların belirlenmesi;
11. Dersle ilgili yapılacak gezi ve gözlemlerin çevre ve yerel imkânlar ölçüsünde plânlanması;
12. Öğrenci merkezli öğrenmenin bir gereği olarak, öğrencinin sınıftaki rolü ve etkinliği;
13. Öğrenci başarısını ölçme-değerlendirmede, (test,uygulamalı sınav v.b.) birlik-beraberliği sağlayıcı esaslar;;
14. Öğrencilere verilecek ödev/proje konularının belirlenmesi;
15. Öğrenci başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin tesbit edilmesi;
16. Dilek ve Temenniler – Kapanış.
YAPILAN GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR
1. Açılış Yoklama- Zümre Başkanının Seçimi:
Matematik dersi zümre öğretmenler kurulu zümre öğretmenleri Asuman ERASLAN, Günay YALÇINKAYA, Işıl BAĞCI, Yaşar BAYAR, Songül İPEK, Mustafa AYAN, İbrahim GÜNDOĞDU’nun katılımıyla 05.09.2012 tarihinde saat 14:00 da öğretmenler odasında gerçekleştirildi. Matematik Öğretmeni Günay YALÇINKAYA zümre başkanlığına aday oldu ve oy birliği ile zümre başkanı seçildi. Yazmanlığa Matematik Öğretmeni Işıl BAĞCI seçildi.
2. Zümre kurulunun gündeminin belirlenmesi;
Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;
a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
b) Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,
c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,
ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,
d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,
e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi,
f) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,
g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,
ğ) Okul veya kurum ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,
ı) Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresi ile ürün değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi,
i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programları ile okul veya kurum ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,
j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi ve benzeri konular görüşülür.
Gündem maddeleri yukarıdaki gibi belirlenmiştir.
3. Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaçların/hedeflerin ve açıklamaların okunarak, plânlamanın bu doğrultuda yapılması:
Milli Eğitim Temel Kanununun ilgili maddelerdeki ifadesini bulunan amaçlar doğrultusunda “Kendine güvenen, geleceğe umutla bakan, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, vatanını ve milletini, ailesini seven” gençler yetiştirmek için her türlü çabanın sarf edilmesine gayret gösterilecektir.
Genel ve özel amaçlar açıklandı. Türk milli eğitiminin amaçlarının zümre tutanağına aktarılması kararlaştırıldı. Planlamanın Matematik ve Geometri dersinin genel amaçları bu doğrultuda yapılması kararlaştırıldı.
4. Bir önceki yıla ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi:
İbrahim GÜNDOĞDU: 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı zümre kararlarını okudu.
Asuman ERASLAN: Matematik ve Geometri derslerinde bir önceki konu bir sonraki konunun temelini oluşturduğundan öğrencilerin bu derslere devamını sağlanması için elimizden geleni yapmalıyız”. dedi.
6. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem-tekniklerinin belirlenmesi:
Matematik Öğretim programından Matematik Öğrenme ve öğretme süreci bölümü incelendi.
Matematik derslerinin anlatımı genel olarak,
Tanım Teorem İspat Uygulamalar ve Test
Biçiminde geleneksel yolda yapıldığından, öğrencilerin büyük çoğunluğu, matematiksel düşünme becerileri kazanma yerine, belirli sayıdaki kuralları ezberlemeyi, bu kurallara dayalı anlamını bilmeden semboller üzerinde işlem yapmayı tercih etmelerine yöneltmiştir.
Klasik öğrenme yaklaşımı, yalnız sıkıcı olarak kalmayıp yapılan çalışmaların anlamsızlığını ortaya koymuş ve beraberinde zorluğu getirmiştir.
Bu sebeple, matematik öğretimindeki yeni yaklaşımlar, kontrol edilemeyen kurallar yerine kavramsal öğrenmeye dayalı,
ProblemKeşfetmeHipotez KurmaDoğrulamaGenellemeİlişkilendirme
Yaklaşımını öne çıkarmıştır.
Bu kavramsal öğrenme süreci, bireyin keşfederek algıladığı bilginin algoritmik düzen içinde zihinde yapılandığını kabul eder. Bu sürece her bir öğrencinin aktif olarak katılma zorunluluğu vardır.
Gerçek yapılandırmacı bir öğrenme süreci içinde bulunan öğrencinin, keşfetme sürecinde, önceki deneyimlerini organize edebilmesini esas alır. Öğrencinin sahip olduğu bilgi ve düşünceler, yeni deneyim ve durumlara anlam yüklemek için kullanılmalıdır. Öğrencilerin kazandıkları bilgiyi, eski ve yeni bilgiler arasında ilişki kurarak zihinde algoritmik düzen içine yapılandırılması esas alınmalıdır.
Yapılandırmacı yaklaşımda esas hareket noktası, öğrenmekte olan kişinin, zihinsel sürece başlatmadan o ana kadar kavradığı bilgiler ve bu bilgilerin oluşturduğu bilişsel yapıların, kavramların anlamlandırılmasında temel yapı taşlarını oluşturur.
Yeni kavramların öğrenilmesinde; eğer bireyler kendi bilişsel yapılarını kullanarak mantıksal ilişkilendirme yapabiliyor ise öğrenme süreci gerçekleşmiş olur. Aksi durumda, var olan bilişsel yapı içinde yeni kavramlar özümlenemez. Bunun için bireyin yeni zihinsel sürece girip bilgiyi yapılandırması gerekir. Bu süreçte öğretmen, öğrencilerin kavramları deneyimsel olarak keşfedip geliştirebileceği ortamı hazırlamalı ve rehberlik yapmalıdır. Öğrencilerin bu süreçte, üst düzeyde becerilerini geliştirebilecekleri biçimde, aktif katılımı sağlanmalı ve öncelik alabilmelerine fırsat verilmelidir.
Bir başka ifadeyle, öğrencilerin kendi bireysel anlamalarını sağlayabilecek ortamlar oluşturulmalıdır. Sınıf içi tartışmalar, ortak matematiksel doğruları ve anlamları oluşturmak için kullanılmalıdır. Bu nedenle öğretmen, sınıfa iyi yapılandırılmış etkinlikler planlayarak gelmelidir. Yapılacak etkinlikler, öğrencilerin analiz, sentez, değerlendirme, ilişkilendirme, sınıflandırma, genelleme ve sonuç çıkarma gibi yüksek seviyede matematiksel düşünme becerileri kazanmalarına yönelik olmalıdır.
Lise matematik programının geliştirmeyi hedeflediği beceriler; matematiksel model kurabilme, matematiksel düşünme, problem çözme, iletişim kurma, ilişkilendirme ve akıl yürütmedir.
Bu bilgiler doğrultusunda Matematik dersinde Buluş Stratejisi ve Tam öğrenme modeli, Problem Çözme Yöntemi, Gösterip yaptırma yöntemi, Oyunlar yardımıyla Öğretim, Tartışma Yöntemi ve Soru cevap tekniklerinin; Geometri derslerinde ise Sunuş ve Buluş Stratejisi, Problem Çözme Yöntemi, Gösterip yaptırma yöntemi, Kurallar ve tanımlar yardımıyla öğretim, analisle öğretim, Tartışma Yöntemi ve Soru cevap ve Anlatım tekniklerinin etkili bir şekilde kullanılması kararlaştırıldı.
7. Konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması ve Ünitelendirilmiş yıllık-ders plânlarının hazırlanması:
Plânın önemi
Plân, önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu içinde yer alan etkinliklerden hangilerinin seçileceği, bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağı, ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağı, elde edilen başarının nasıl değerlendirileceği önceden tasarlanıp kâğıt üzerinde saptanır.
Eğitim-öğretim konusuna giren etkinlikler, geliştirici niteliklere göre dikkatle seçilir, bu konuların hangi eğitim ve öğretim hedeflerini gerçekleştireceği önceden belirlenir. Bu şekilde Eğiti-öğretim etkinlikleri içinde ne öğretileceği öğrencilerce birlikte plânlanır ve onların neleri öğrenecekleri önceden bilinir.
Öğretimde ne öğretileceği öğrenciler tarafından açıkça bilinmeli ve onlarla birlikte plânlanmalıdır.
Plân yapmanın gerekliliği
Eğitim-öğretim kurumlarında Eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu, eğitsel yönden gereklidir.
Eğitim ve öğretim plânlı, programlı olarak yapılan geliştirici bir çalışmadır Eğitim-öğretimin etkin, verimli olabilmesi plânlamaya gereken önemin verilmesi ve öğretmenlerin sınıflarına hazırlıklı girmeleri ile olanaklıdır.
Ayrıca Okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim, meslekî ve teknik eğitim ile yaygın eğitim kurumları yönetmelikleri ile bu kurumların eğitim-öğretim programlarında eğitim-öğretim çalışmalarının plânlı ve programlı olarak yürütülmesi gerektiği hükümlerine yer verilmiştir.
Plânlı çalışmanın yararları
Eğitim-öğretimde plânlı çalışmanın yararları şunlardır:
a)  Plânlar; öğrenci merkezli, çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını temel alan, uygulanabilir etkinliklere dayalı olur.
b)  Öğretimin plânlanması, öğretmenin eğitim-öğretimde neyi, niçin ve nasıl yapacağını düşünmesini sağlayarak verimini arttırır.
c)  Öğretim programlarının plânlaması, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınarak ne zaman ve hangi süreler içinde işleneceğinin düzenlenmesini sağlar.
d) Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır ve düzenli çalışmasını sağlar.
e)  Hedeflere ulaştıracak en uygun öğrenme öğretme süreçleri ile araç ve gerecin seçilmesini, eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girilmesini sağlar.
f)   Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yetiştirilmelerini sağlar.
g) Eğitim-öğretimin değerlendirilmesinin güvenilir olmasını sağlar.
h)  Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır.
i) Eğitim-öğretim etkinliğinde düşünceye açıklık kazandırır.
Plân yapmanın ilkeleri
– Plânlarda aşağıdaki temel ilkeler göz önünde bulundurulur:
a) Plânlar; çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak öğrenci merkezli, bireyselleşmiş öğretim, tam öğrenme, aktif öğrenme-öğretme ve disiplinleri arası çalışmaları esas alan uygulanabilir etkinliklere dayalı olmalıdır.
b) Plânlama çalışmalarında öğrenme-öğretme süreci, etkin hâle getirilerek eğitimdeki yeni gelişmeler, çevre özellikleri, öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri (fiziksel, duygusal, bilişsel ve psikomotor) ile okul-çevre ilişkileri göz önüne alınmalıdır.
c) Plân, standart değil, gerektiğinde konu, süre ve uygulamada değişiklikler yapılabilecek esneklikte olmalıdır.
d) Plân, Eğitim-öğretimin hedeflerine ve öğretim kurumlarının özel amaçlarına uygun olmalıdır.
e) Plânda öğretim programlarına göre konular belirlenir. Ayrıca konuların işlenişinde kullanılacak öğrenme-öğretme yaklaşımları, araç-gereç, kaynaklar, öğrenci etkinlikleri, gezi, gözlem ve deneyler göz önünde bulundurulur.
f) Her plân belli bir süreyi kapsayacak şekilde olur.
g) Plân, öğretimin niteliğine ve seviyesine, konuya, öğretim dalına ve amacına uygun olur

AÇIKLAMALAR
Örnek ders plânının içeriği aynı kalmak koşulu ile biçimsel olarak değiştirilebilir.
Bu ders plânı, öğretmeni ilgili ders programında yer alan birbiri ile ilgili kazanımlar, hedef ve hedef davranışlar dikkate alınarak aynı ders için bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için yapılabilir.
Bir önceki yılın yıllık planları ve değerlendirme kısımları incelenerek 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı planlarının müfredat programlarındaki kazanım sayıları ve süreleri dikkate alınarak ünitelendirilmiş yıllık plan formatına uygun olarak Geometri ünitelendirilmiş yıllık planlarının Matematik Öğretmeni Asuman ERASLAN tarafından, Matematik yıllık planlarının İbrahim GÜNDOĞDU tarafından yapılması ve belirlenen Atatürkçülük konularının planlara işlenmesi kararlaştırıldı.
8. Diğer zümre-bölüm öğretmenleriyle yapılabilecek iş birliği esaslarının belirlenmesi:
Işıl BAĞCI, bazı öğrencilerin kendisini ifade etmekte zorlandığını, bu öğrencilerin daha fazla kitap okuması gerektiğini söyledi.
Yaşar BAYAR, öğrenciler tahtaya kaldırıldıklarında gerek konuşmalarında gerekse yazılarında Türkçe’yi iyi kullanması ve varsa hatalarıyla düzeltmelerin de yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.
Türk dili ve edebiyatı öğretmenleriyle Türkçe’nin iyi kullanılması, hızlı okuma teknikleri, okuduğunu anlama ve noktalama işaretleriyle ilgili konularda; Atatürkçülük konularında Tarih Öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verildi.
9. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslerin işlenişine yansıtılması:
Mustafa AYAN, okulumuzdaki FATİH PROJESİ ile kurulan aakıllı tahtaların verimli bir şekilde kulanılması ve bilgi paylaşımının yapılması öğrenmeyi olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.
Matematik ve Geometri derslerinde kullanılacak sunum ve cd lerin belirlenmesi ve derslerde etkili bir şekilde kullanılması kararlaştırıldı.
10. Derslerin daha verimli işlenebilmesi ders araç-gereç, vb. ihtiyaçların belirlenmesi:
İbrahim GÜNDOĞDU Ders Kitapları Dışındaki Kitaplar ile Eğitim Araçlarının İncelenmesi, Seçimi ve
Kullanımı ile ilgili olarak öğretmenin hazırlayacağı testler ile YGS ve LYS sınavlarında yardımcı olunabilir.
11. Dersle ilgili yapılacak gezi ve gözlemlerin çevre ve yerel imkânlar ölçüsünde plânlanması:
Dersle ilgili yapılacak gezi ve gözlemlerin Gezi ve İnceleme Kulübü ile ortak olarak planlanması kararlaştırıldı.
12. Öğrenci merkezli öğrenmenin bir gereği olarak, öğrencinin sınıftaki rolü ve etkinliği konusunda uygulanabilir kararların alınması:
İbrahim GÜNDOĞDU” Günümüzün modern eğitim sistemi, bizlerin dersleri öğretmen merkezli işlenmesine değil öğrenci merkezli eğitim öğretim yapılmasına yönlendirmektedir. Bu yüzden öğrencilerimizi derslerde daha aktif hale getirmek için onları teşvik etmeliyiz” dedi.
Songül İPEK“ Yeni matematik programıyla yapılandırmacı öğrenmenin bemimsendiğini, yapılandırmacı öğrenmenin temel özelliklerinin;
Öğretme değil öğrenme ön plandadır.
Öğrencinin özerkliği ve girişimciliği cesaretlendirilir.
Öğrencide öğrenme isteği ve amacı yaratmak önemlidir.
Öğrenci bilgiyi sorgulamalıdır.
Öğrenmede yaşantı önemli yer tutar.
Öğrencinin doğal merakı desteklenmelidir.
Öğrenme öğrencinin zihinsel modeli üzerine kurulur.
Öğretmen öğrencinin sadece Ne öğrendiği ile değil,  Nasıl öğrendiği ile ilgilenmelidir.
Öğrenmede tahmin etme, yaratma ve analiz önemli yer tutar.” olduğunu söyledi
Yapılandırmacı Öğrenmenin özellikleri ve bilginin sınıfta yapılandırma sürecine uygun olarak;
Öğrencilerin, özgür ve girişken olabilmeleri için teşvik edilmesi ve cesaretlendirilmesi,
Öğretmenin, öğrencilere açık uçlu sorular sorması ve cevapları beklemesi
Öğrencilerin, yüksek seviyede düşünmeye teşvik edilmelisi ve diğer arkadaşlarıyla diyalog kurma fırsatı verilmesi,
Öğrencilerin hipotez kurmada deneyim kazanabilmeleri için, kendi aralarında tartışabilecekleri uygun ortamlar hazırlanması
Bireysel farklılıklar göz önüne alındığınıda öğrencilerin motivasyonları farklı olacağından, bir konuyla ilgil farklı etkinkilere yer verilerek ( oyun, bulmaca, grafikler vs.) her öğrencinin aktif olarak derse katılımının sağlanması kararlaştıldı.
13. Öğrenci başarısının ölçme-değerlendirmesi (test, uygulamalı sınav, sözlü sınav v.b.):
Günay YALÇINKAYA, Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerini okudu.
Öğretmenler, sınav sorularını düzenlerken, öğretim programlarında belirtilen özel ve genel amaçları varsa hedeflenen becerileri, açıklamaları ve konuları esas alır.
Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır.
Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.
Puan
Not
Derece
85-100
5
Pekiyi
70-84
4
İyi
55-69
3
Orta
45-54
2
Geçer
25-44
1
Geçmez
0-24
0
Etkisiz
Yazılı sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa öğretmen, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapabilir. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda, öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır.
Ortak Sınavlar
Matematik ve Geometri derslerinde yapılacak yazılı ve sözlü yoklamaların yapılmasında uygulanmasında yönetmelik maddelerine azami derecede bağlı kalınmasına; Yazılı yoklamalarda 10 soru sorulmasına, bir dönemde matematik dersinden 3 sözlü notu, geometri, 2 ve 3 saatlik matematik dersinden 2 sözlü notu verilmesine, Her dönem için birer yazılının ortak yapılmasına, bu ortak yazılının matematik dersinde 3. ve geometri, 2 ve 3 saatlik matematik dersinde 2. yazılı olmasına, her yazılı sonrasında sınav analizleri yapılarak anlaşılmayan konuların tekrarına ve yazılı yoklamaların aşağıdaki tarihlerde yapılmasına karar verildi.
MATEMATİK DERSİ I. DÖNEM YAZILI TARİHLERİ
SINIFLAR
I. YAZILI
II. YAZILI
III. YAZILI
9
Kasım 1. Hafta
Aralık 2. Hafta
Ocak 2. Hafta
10
Kasım 1. Hafta
Aralık 2. Hafta
Ocak 2. Hafta
11
Kasım 1. Hafta
Aralık 2. Hafta
Ocak 2. Hafta
12
Kasım 1. Hafta
Aralık 2. Hafta
Ocak 2. Hafta
MATEMATİK DERSİ II. DÖNEM YAZILI TARİHLERİ
9
Mart 4. Hafta
Nisan 2. Hafta
Haziran 1. Hafta
10
Mart 4. Hafta
Nisan 4. Hafta
Haziran 1. Hafta
11
Mart 4. Hafta
Nisan 4. Hafta
Haziran 1. Hafta
12
Mart 4. Hafta
Nisan 4. Hafta
Haziran 1. Hafta
GEOMETRİ ve 2 ve 3 saatlik MATEMATİK DERSLERİ I. DÖNEM YAZILI TARİHLERİ
SINIFLAR
I. YAZILI
II. YAZILI
III. YAZILI
9
Kasım 2. Hafta
Ocak 1. Hafta
10
Kasım 2. Hafta
Ocak 1. Hafta
11
Kasım 2. Hafta
Ocak 1. Hafta
12
Kasım 2. Hafta
Ocak 1. Hafta
GEOMETRİ ve 2 ve 3 saatlik MATEMATİK DERSLERİ II. DÖNEM YAZILI TARİHLERİ
9
Nisan 1. Hafta
Haziran 1. Hafta
10
Nisan 1. Hafta
Haziran 1. Hafta
11
Nisan 1. Hafta
Haziran 1. Hafta
12
Nisan 1. Hafta
Haziran 1. Hafta

14. Öğrencilere verilecek ödev/proje konularının belirlenmesi:
Ders yılı başında yapılan zümre öğretmenleri toplantısında öğrencilere verilecek çeşitli ödev konuları belirlenir. Ödev konularının tespitinde öğrencilerin ihtiyaçları, yetenekleri, okul, aile ve çevre imkânları göz önünde bulundurulur. Öğrenciler, ders yılı başlangıcını takip eden ikinci ayın ilk yarısı içinde hangi dersten ödev yapmak istediklerini yazılı olarak sınıf öğretmenine bildirirler. Öğrencilerden, bu yazılı bildirimlerinde, biri Türkçe veya Edebiyat dersi olmak üzere tercih sırasına göre beş ders adını yazmaları istenir.
Yazılı istekler, sınıf öğretmeni tarafından süresi içinde toplanır. Bu istekler; ilgili müdür yardımcısının başkanlığında toplanacak sınıf öğretmenler kurulunda, tercih sırası da dikkate alınmak suretiyle değerlendirilir ve hangi öğrencinin, hangi dersten ödev yapacağı hususu tespit edilir. Bu toplantıda her dersin öğretmenine, imkân ölçüsünde, dengeli sayıda öğrenci verilecek şekilde düzenleme yapılır. Bu düzenlemeye göre, her öğrencinin hangi dersten ödev yapacağı hususu sınıf öğretmeni tarafından öğrencilere duyurulur.
Her öğrenciye ayrı konularda ödev verilmesi esastır.
Ödevler, dersin özelliğine göre eser okuma, inceleme, tanıtma, mülâkat, röportaj, gözlem yapma, anket uygulama, proje yapma ve benzeri tekniklerle hazırlanabilir.
Ayrıca öğrenci, kazandığı bilgi ve beceriye göre ödev olarak bir araç veya iş de yapabilir.
Yıllık ödevlerin ödev yönetmeliğindeki esaslara uygun olarak verilmesine ödev konularının öğrencileri araştırma ve inceleme, yapmaya teşvik edici türden olmasına özen gösterilmesi belirtildi.
Ödevler öğrenciyi araştırmaya özendirici, günümüz teknolojisinden yararlanarak yapabilecekleri göz önüne alınarak ödev konularının aşağıdaki gibi olması kararlaştırıldı.
Matematik ve Geometri derslerinde ödev konuları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
ÖDEV KONULARI
9. SINIF MATEMATİK
10. SINIF MATEMATİK
11. SINIF MATEMATİK
12. SINIF MATEMATİK
MANTIK
KÜMELER
BAĞINTI
FONKSİYON
FONKSİYON ÇEŞİTLERİ
FONKSİYONLARDA İŞLEMLER
MODÜLER ARİTMETİK
SAYILAR
-DOĞAL SAYILAR
TAMSAYILAR
RASYONEL İRRASYONEL SAYILAR
ÜSLÜ SAYILAR
MUTLAK DEĞER
I. DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER
PROBLEMLER
POLİNOMLAR
ÇARPANLARA AYIRMA YÖNTEMLERİ
ÖZDEŞLİKLER
II: DERCEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
PARABOL
PERMÜTASYON
KOMBİNASYON
OLASILIK
BİNOM AÇILIMI
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR
YARIM AÇI, DÖNÜŞÜM VE TERS DÖNÜŞÜM FORMÜLLERİ
TRİGONOMETRİK TEOREMLER
TRİGONOMETRİK DENKLEM ÇÖZÜMLERİ
KARMAŞIK SAYILAR
KARMAŞIK SAYILARIN KUTUPSAL BİÇİMİ
LOGARİTMA
TÜMEVARIM
DİZİLER
MATRİS VE DETERMİNANTLAR
LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
FONKSİYONLAR LİMİT
TÜREV
TÜREVİN UYGULAMALARI
BELİRSİZ İNTEGRAL
BELİRLİ İNTEGRAL VE UYGULAMALARI

9. GEOMETRİ
10. GEOMETRİ
11. GEOMETRİ
TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE KOORDİNAT GEOMETRİ
ÇOKGENLER
DÜZLEMDE KAPLAMALAR
PRİZMALAR
PİRAMİTLER
ÇEMBER VE DAİRE
SİLİNDİR,KONİ,KÜRE
DÜZLEM GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR VE İSPAT BİÇİMLERİ
ÜNLÜ GEOMETRİCİLERİN HAYAT ÖYKÜLERİ
DÜZLEMDE NOKTA DOĞRU VE VEKTÖRLER
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
DOĞRULAR
ÜÇGENLER
DÖNÜŞÜMLER
ÇOKGENLER
DİKDÖRTGEN VE KARE
PARALELKENAR, EŞKENAR DÖRTGEN, DELTOİD
YAMUK
ÇEMBERDE UZUNLUK
ÇEMBERDE AÇILAR
DAİREDE ALAN
GEOMETRİK YER
Yıllık ödevlerin izleme ve değerlendirmesinde aşağıdaki kriterlerin kullanılması kararlaştırıldı. Hazırlanan ekteki ödev planının ögretmen tarafından ilgili kısımlar doldurularak ödev alan öğrencilere dağıtılması kararlaştırıldı. Ödevlerin Kasım ayının 1. Haftası dağıtılıp, Nisan ayının 2. Haftası toplanması kararlaştırıldı. Günlük ödevlerle ilgili olarak yönetmelikte belirtilen çerçeve içinde, konuyu pekiştirici ve öğrenciyi sıkmayan araştırma konularının verilmesi; verilecek günlük ödevlerin o dersin öğretim programındaki kazanımlar dikkate alınarak öğrenci seviyesine uygun olması ve öğrencinin hazırlığını sınıfta sunmasına imkân tanınması kararlaştırıldı.
Ödev-Proje Değerlendirme Kriterleri
&         Kapak düzeni %5
&        İçindekiler sayfası %2
&         İçerik %40
#        Araştırmanın niteliği (okuma, görsel, gözlem, sözlü yardımlar) %10
#       Akıl yürütme, neden sonuç ilişkileri %10
#        Fikirlerin iyi bir düzende sunumu %10
#       Görsel verilerin konuyla ilişkilendirilmesi, uygun yerlerde kullanılması %10
&         Dilin kullanımı (Türkçenin ve matematik dilinin doğru kullanımı) %10
&        Diğer alanlarla matematiğin ilişkisini gösterme, diğer alanlarla işbirliği %10
&         Yaratıcılık-özgün fikirler %10
&         Yararlanılan kaynaklar sayfası, kaynakların niteliği ve çokluğu %8
&         Öğretmenle birlikte yapılan çalışma takvimine bağlı kalma %5
&         Sunum (Projenin bir topluluk önünde anlatılması, sunuş biçimi, kullanılan dil, kendine güven, topluluğa kendini dinletebilmesi, benden dili) %10
olarak belirlenmiştir.
15. Öğrenci başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin tesbit edilmesi:
Mustafa AYAN: 9. Sınıfa yeni başlayan öğrencilerin matemati ve geometri hazırbulunuşluklarının tespit edilerek, eksik oldukları konularda önceden önlem almamız ve bu konular üzerinde daha fazla durmamız öğrencilerin başarısı açısından iyi olacaktır. Okul müdürünün uygun görmesi halinde temel matematik becerilerini ölçen bir sınav yapılabilir ve öğrencilerin eksik olduğu konular tespit edilebilir.” dedi.
İbrahim GÜNDOĞDU: Konuya başlarken öğrencilere, ne öğrenileceği hakkında genel şema verilip, konu bitirilirken de bir özetleme yapılması yararlı olacaktır” dedi.
Asuman ERASLAN: Konu bitimlerinde yapılacak kısa sınavların konuların pekiştirilmesinde ve öğrenci seviyesini tespitte yararlı olacağı belirtildi
Yaşar BAYAR: Öğrenciyi gereğinde konu ile ilgili hiçbir şey bilmiyor gibi kabullenip konuyu en basitten alarak öğrencinin ilgisinin artırılması yararlı olur görüşündeyim.
Asuman ERASLAN: Öğrenciye mümkün olduğunca ismi ile hitap edilmesine ve bu yolla öğrencide öz-güven duygusunun geliştirelim
Songül İPEK: Matematik öğretiminin amacının ve öneminin öğrenciye anlatılmasına, güncel uygulamalardan örnekler vererek gerekliliğine inandırırsak başarıya katkısı olur.
İbrahim GÜNDOĞDU: Matematik dersinin başarılamaz bir ders olmadığınainandırılmasına, bunun içinde her öğrencinin ilgisini çekebilecek basit ve mantık ürünü kısa soruların soralım.
Günay YALÇINKAYA: Öğrenci üzerinde devamlı kontrollerde bulunulmasına, günlük işlenen konuların tekrarı ve bu konuların pekiştirilmesi için ödev alıştırmalarının verilmesine ve bunların takibinin mutlaka yapılmasına
Derslerin son 5-10 dakikasının konunun anlaşılıp anlaşılmadığını anlamak ve eksik kalan yönlerinin giderilmesi amacıyla kısa soruların sorulup, cevapların alınmasına ayralım.
Eğitim ve öğretimde başarinin yükseltilmesi için zümremizce aşağıdaki yaklaşimlar benimsenmiştir:
a. Her öğrencinin anlama ve öğrenme kapasitesini faklı olduğunu kabul edip öğrencilerle bire-bir iletişim kurmaya önem vermeliyiz.
b. Öğrencilerimize “her öğrenci öğrenebilir” parolası ile yaklaşmalıyız.
c. Öğrenci merkezli eğitime” önem vermeliyiz
ç. Öğrencilerin düşüncelerini zorlayıcı değil, ikna edici olmalıyız.
d. Göze ve kulağa hitap eden araç ve gereçlerden faydalanmalıyız.
e. Öğrenci ve velilerle sık sık diyalog kurmalıyız.
f. Bilgiyi öğrenmenin yolunu öğrencilere öğretmeliyiz.
g. Öğrenciyi aktif duruma getirmeliyiz.
ğ.Öğrenciyi önemli ve başarılı olacağına inandırmalıyız.
h. Öğrenciye düşünme yoluyla, yeni düşünceler üretmesini kavratmalıyız.
ı. Öğrencinin başarısızlığını değil, başarısını ölçmeliyiz.
i. Öğrencilere seviyelerine uygun alıştırmalar yaptırmalıyız.

Ayrıca:
a) Derslere hazırlıklı gelinecek
b) Bir önceki konunun kısa bir hatırlatması, özellikle öğrencilere sorular sorularak yapılacaktır.
c) Matematik dersinin önemi vurgulanacaktır.
d) Matematik dersi korkulu ders olmaktan çıkarılacaktır. Öğrencinin kendine güven kazanması sağlanılacak. Bu nedenle sınıf öğrenci seviyelerine dikkat edilerek sorular sorulacak.
e) Her öğrencinin derslere katılması sağlanacak.
f) Verilen ödevler mutlaka kontrol edilecek.
g) Konularla ilgili bolca soru çözülecek
Öğrenciyi gereğinde konu ile ilgili hiçbir şey bilmiyor gibi kabullenip konuyu en basitten alarak öğrencinin ilgisinin artırılmasına,
Öğrenciye mümkün olduğunca ismi ile hitap edilmesine ve bu yolla öğrencide öz-güven duygusunun geliştirilmesine,
Matematik öğretiminin amacının ve öneminin öğrenciye anlatılmasına, güncel uygulamalardan örnekler vererek gerekliliğine inandırılmasına,
Matematik dersinin başarılamaz bir ders olmadığına inandırılmasına, bunun içinde her öğrencinin ilgisini çekebilecek basit ve mantık ürünü kısa soruların sorulmasına,
Zayıf fakat gelişmeye elverişli öğrencilerin belirlenip bunlara yardımcı olunmasına,
Öğrencilerin hepsinden aynı başarının beklenemeyeceği gerçeğinden hareketle, zayıf öğrencilere anlayışla ve sabırla ve tatlı sert bir disiplin anlayışı ile yaklaşılmasına,
Öğrencilerin derslere mutlaka defter-kitap gibi ders araç gereçleri ile gelmelerinin istenmesine, sık sık yapılacak kontrollerle bunun bir davranış haline getirmelerinin sağlanmasına,
Temiz, tertipli ve düzenli defter tutmanın bir eğitim olayı olduğu gerçeğinin öğrenciye anlatılmasına, ödev yönetmeliği gereğince tutulan defterlerin, Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyeti olarak değerlendirilmesine,
Öğrenci üzerinde devamlı kontrollerde bulunulmasına, günlük işlenen konuların tekrarı ve bu konuların pekiştirilmesi için ödev alıştırmalarının verilmesine ve bunların takibinin mutlaka yapılmasına
Derslerin son 5-10 dakikasının konunun anlaşılıp anlaşılmadığını anlamak ve eksik kalan yönlerinin giderilmesi amacıyla kısa soruların sorulup, cevapların alınmasına ayrılmasına
16. Dilek ve Temenniler – Kapanış:
Zümre Başkanı Günay YALÇINKAYAbaşka söz alan olmadığı için toplantıyı, 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılının öğrencilerimize, okulumuza, bizlere faydalı olmasını ifade ederek, hepimize başarı ve mutluluk getirmesini dileyerek” toplantıyı kapattı.

Zümre Başkanı
Günay YALÇINKAYA Asuman ERASLAN Işıl BAĞCI
Matematik Öğretmeni Matematik Öğretmeni Matematik Öğretmeni
Yaşar BAYAR Songül İPEK Mustafa AYAN İbrahim GÜNDOĞDU
Matematik Öğretmeni Matematik Öğretmeni Matematik Öğretmeni Matematik Öğretmeni

05.09.2012
Mustafa TÜRKOĞLU
Okul Müdürü

Dosya olarak indirmek için tıklayınız…
Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz.

Etiketler :
2014-2015 4.Sınıf Sene Başı Zümresi
2014-2015 lise, ortaokul ve ilkokul zümrelerinin hepsi sitemizde mevcut.Dosyalarımızda sadece boşlukları doldurmanız yeterli.  Sitemizde tüm   ZÜMRELERİ bulacaksınız. Siz de hazırlamış olduğunuz her tür dokümanı bize göndermek için bdemir78@gmail.co...
2014-2015 Anasınıfı 1.Dönem Zümresi
2014-2015 lise, ortaokul ve ilkokul zümrelerinin hepsi sitemizde mevcut.Dosyalarımızda sadece boşlukları doldurmanız yeterli.  Sitemizde tüm   ZÜMRELERİ bulacaksınız. Siz de hazırlamış olduğunuz her tür dokümanı bize göndermek için bdemir78@gmail.co...
2014-2015 Ortaokul Türkçe Sene Başı Zümresi
2014-2015 lise, ortaokul ve ilkokul zümrelerinin hepsi sitemizde mevcut.Dosyalarımızda sadece boşlukları doldurmanız yeterli.  Sitemizde tüm   ZÜMRELERİ bulacaksınız. Siz de hazırlamış olduğunuz her tür dokümanı bize göndermek için bdemir78@gmail.co...