reklam

5. Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları

5 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

       GİDECEK BAŞKA YERİMİZ YOK !

  Bugün duvardaki bir afişe bakınca başımdan kaynar suların boşaldığını sandım.Şimdiye kadar gördüğüm en can alıcı ifadeyi içeriyordu.

   Aynen şöyle:” Gidecek başka yerim yok!”

   Afişte bir dünya resmi vardı. Atmosferi kararmış, giderek yeşillikleri tükenip çöplük

halini almakta olan bir dünya… Bu dünyanın üzerinde bir insan haykırıyordu: ”Gidecek

başka yerim yok!”

   Eğer üzerinde  bulunduğu dünya bir çöp yığınına dönüşürse, soluyacak atmosferi ,

basacak toprağı kalmazsa, gerçekten gide-

cek başka bir yerinin olmadığını anlıyordum.

(1. ve 2. soruları metne göre yanıtlayınız)

 

 1)Yazar neyi görünce başından kaynar sular dökülüyor?

 

 

 

2) Afişte nasıl bir dünya resmi vardır?

 

 

 

 

 

3) “Yıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin

hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 

A) Kumdan yapılan kaleyi dalgalar yıktı.

B) Güreşçi rakibini yere yıktı.

C) Caddeye bakan bahçe duvarını  yıktık.

D) Yaşadığı  son olaylar onu yıktı.

 

“Başarılı olmak için, derslerine her zaman çalışmalısın.”

4)   Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi­nin cevabı yoktur?

A) Niçin    B) Ne zaman    C) Nasıl    D) Neye

 

 (1)Ankara,13 Ekim 1923’te başkent olmuştur.(2)Dört milyondan fazla nüfusuyla, ülkemizin en kalabalık ikinci şehridir. (3)Şehir , hem konumu hem de işlevi açısından Türkiye’ nin kalbi gibidir. (4) Kentte on üniversite

bulunmaktadır.

 5)Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir yargıdır?

A.  1           B.  2          C.   3          D.  4

 

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem henüz gerçekleşmemiştir?

A. Çevre ile ilgili çok sayıda kitap okudum.

B. Sorumluluk başarı getirir.

C. Bu sabah okula geç kaldım.

D. Ben de ablam gibi kitap okuyacağım.

 

 

 

1- Konu        5- Bağımsız

2- Hazır       6- Güneş

3- Önem       7- İnsan

4- Beraber

    7) Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi “lık, lik” eki getirildiğinde yeni bir anlam kazanır?

A) 6           B) 5           C) 4              D) 3

 

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

A. Zararlı olduğu için içki içmiyor.

B. Bu hediyeyi sizin aldık.

C. Başarının şartı çalışmaktır.

D. Bu roman için ne düşünüyorsunuz.

 

9) Aşağıdakilerin hangisinde “abartma” vardır?

A. Her gün iki saat kitap okurdu.

B. Çıkan fırtına sonucu birçok evin çatısı uçtu.

C. Yazdığı bir kitapla bütün dünyayı etkiledi

D. Kartal, ağacın tepesinde uzun süre dönüp durdu.

 

10)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “benzetme”  yapılmıştır?

A. Büfenin önünde iki adam konuşuyordu.

B. Havada çölleri anımsatan bir kuruluk vardı.

C. Kapıyı sessizce açıp  etrafı kolaçan etti.

D. Çalıların arasından bir çocuk ağlaması duyuldu.

 

11) Senin bu anlattıklarına inanıyorum ama ……

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi

getirilemez?

A)Bir de başkalarından dinlemek istiyorum.

B) Senden farklı düşünüyorum.

C) Bu konuda araştırma yapmalıyım.

D) Senin dediklerini kabul ediyorum.

 

Orman küstü bize… Uzaklaşıyor bizden… Daha doğrusu biz küstürdük onu. Yaktık, kestik,kemirttik. Hâlâ baltalar elimizde… Hâlâ ateşler içinde orman. Hâlâ keçiler kemirmeye devam ediyor ağaçları. Böylesine yok ettiğimiz orman küsmez mi bize? Nasıl gözümüzün önünde,dizimizin dibinde durur artık? Alır başını uzaklaşır, insanoğlunun kötülüklerinden dağlara, tepelere sığınır.

12) Parçada asıl anlatılmak istenen düşünce

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumda çevre bilinci oluşmazsa ormanlar

yok olabilir.

B) Orman yangınlarına karşı gerekli önlemler

alınmalı.

C) Fidan dikerek ormanlık alanlar çoğaltılmalı.

D) Ormanların zarar görmesi erozyona sebep

olur.

 

13)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

a) Dün annemle birlikte dişciye gittim.

b) Ali, 6 Ocak1976’da Adana’da doğmuş.

c) Söylediklerimi dinlemiyen öğrencileri uyardım.

d) Sabahcı öğrencilerle maça gittik.

“İnsan, kâinatın en mükemmel varlığıdır. Düşünür, araştırır ve yapar. Hep yenilikler peşinde koşar. Geleceği önceden düşünür. Yapacaklarını plânlar, günü gelince uygular, önceden yapılanları inceler, dersler çıkarır.”

14)Paragraftan insanla ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

a) Üstünlüğü düşünebilme özelliğinden gelmektedir.

b) Gelecekle ilgili her şeyi bilir.

c) Yenilikler peşinde koşarken geçmişle bağlarını koparmaz.

d) Yapacaklarına gelişigüzel karar vermez

 

15)Aşadakilerin hangisinde “doğrusu”sözcüğü,

açıklayıcı bir ifade olarak “gerçek şu ki”

anlamında kullanılmıştır?

 

A) Dikkatlice baktı ama doğrusunu okuyamadı.

B) Tahtaya bir sayı doğrusu çizmesini istedi.

C) Dün anlatılanların doğrusunu ondan

öğrendim.

D) Bu çiçek, doğrusu çok hoşuma gitti.

 

16)” Bir kişinin zayıf tarafına dokunup onu kızdırmak.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daldan dala konmak        B)Dağları devirmek

C)Damarına basmak            D)Dal budak salmak

 

17) “Süt” ile “yoğurt” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 

A) Arı – bal                    B) Un – ekmek

C) Ağaç – meyve             D) Bitki – çiçek

 

18)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış yerde kullanılmıştır?

A) Kadın, doktora hangi ilaçları içmesi gerektiğini sordu.

B) Ali, teyzeye yer verdi.

C) Yalnız yaşayan, aksi bir insandı.                                                    D) Şırıl, şırıl akan derenin kenarında piknik yaptık.                     .

19)Mevsimlerden ilkbahardı. Mart ayı, baharı müjdeliyordu.” Cümlelerinde altı çizili sözcükler sırasıyla hangi durum (hâl) eklerini almışlardır?

a)(-de , -den ,-i )          b) (-den , yalın ,-i )

c) (-den, -i , -i   )         d) ( -den, -de, yalın)

 

              1.Kapıda biri mi var?           

           2.Kitapların masa da duruyor.

           3.Yarın da yağmur yağacakmış.     

           4.Sen de ödevini çabuk bitir.

20)Yukarıdaki kaç numaralı cümlede ‘’de’’nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A) 4                 B)3                 C)2                D)1

 

21) “İtle yatan bitle kalkar.” atasözüne anlamca en yakın atasözü hangisidir?

A. Emeksiz yemek olmaz.

B. Bal bal demekle ağız ballanmaz.

C. Kurt dumanlı havayı sever.

D. Üzüm üzüme baka baka kararır

 

22) Aşağıdaki  kelimelerden  hangisine, ünlü  ile başlayan  bir  ek  getirildiğinde

sert ünsüz yumuşaması olmaz?

a) Gömlek                                  b) Zeynep

c) Kulaç                                  d) Kasap

 

.      Kafa var, görmemiş burnunun ucunu
Kafa var, yük olmuş kendi ayaklarına
Kafa var, aya ulaşmış, gözü güneşte

23) Bu dizelerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
a) Bütün insanlar birbirine benzer.
b) Kimi insanlar gelişmelerden habersiz yaşar.
c) Bazı insanlar için düşünmek boş iştir.
d) Bilimsel gelişmeler aklını kullanan insanların ürünüdür.

 

24) “-lik” yapım eki, aşağıdaki kelimelerden hangisini soyut isim yapmıştır?

A. meyvelik                         B . gölgelik                                  C. arkadaşlık                 D. kömürlük

 

25) ’A-K-E-R-M-E’’  harfleriyle aşağıdaki      sözcüklerden hangisini oluşturamayız?

 

A)merak                        B)kerem                                   C)kemer                    D)akrep

 

26) ‘’Yeni yılın ilk sınavını bu pazartesi olduk.’’ Cümlesindeki cümle vurgusu hangi kelimededir?

A)yeni yılın            B) sınavını

C)Pazartesi             D)olduk

 

27)Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “yaşlı” sözcüğü diğerleriyle eş seslidir?

a) Hıçkırarak, yaşlı gözleriyle bana baktı.

b) Mahallenin yaşlıları toplantı yaptılar.

c) Oldukça sevecen, yaşlı bir teyzeydi.

d) Bu evin yaşlı bir sahibi vardı.

 

9. Sınıf Matematik 1. Dönem 1.Yazılı Soruları
İlkokul, ortaokul ve lise  yazılı sorularının hepsini sitemizde bulabilirsiniz.Sitemizde tüm sınıflar bazında YAZILI SORULARINI bulacaksınız. Siz de hazırlamış olduğunuz her tür dokümanı bize göndermek için bdemir78@gmail.com mail adresini kullanın. OKULSORU...
9. Sinif biyoloji 2.dönem 3.yazılı soruları 2012-2013
S1. Bir DNA'da 300 adenin ve 2400 zayıf H bağı bulunduğuna göre, bu DNA'daki toplam deoksiriboz şeker sayısı aşağıdakilerden hangisidir?A) 150                    B) 300                    C) 450                    D) 900                    E) 1800S2. Hücredeki RNA ...
10. Sinif dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı sınav soruları
Lise 2. Sinif dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı sınav soruları SORULAR1-)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(15 Puan) a)Edebiyatımızda ilk realist roman ………………………………………’in ……………………………adlı eseridir.(2+2=4 P) b)Edebiyatımızda ilk psikolojik roman ……………………………… ’un ………………...