reklam

5.sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı sınav soruları

5 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

A-    Aşağıdaki soruların doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

(    ) Çayönü ( Hilâr Mağaraları) Ergani’dedir.

(    ) Bir kişinin farklı guruplarda farklı rolleri olamaz

(    ) Sınıf başkanlığı bir rol örneğidir.

(    ) Testi, resim ve heykel tarihi nesnedir.

(    ) Din ve devlet işlerinin ayrılması Devletçilik

İlkesi ile ilgilidir.

(    ) Coğrafya doğal çevreyi ve çevre ile insan

Arasındaki ilişkiyi inceler.

(    ) Deprem, sel, çığ, toprak kayması doğal afettir.

(    ) İnternette sadece oyun oynamak için

yaralanabiliriz.

(    ) İhtiyaçlalar zamanla değişir. Bu yüzden icat

edilen ürünler zamanla geliştirilir.

(    ) Dergiler çeşitli konuları inceleyen süresiz

yayınlardır.

 

B – Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz

1.     I   Ham madde

II  İnsan gücü

III Kapital

Yukarıda verilen bu üçü niçin gerilidir.

A) Herhangi bir alanda üretim yapmak için

B)  İnsanlara yardım etmek için

C) Çoğunluğu sağlamak için

D) Çevreyi korumak için

 

2. Aşağıdakilerden hangisi çocukları korumak amacıyla kurulmuş kurumlardan değildir?

A) UNICEF                B) Çocuk Esirgeme Kurumu

C) Yetiştirme Yurtları     D) AKUT

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir gurup değildir?

A) Çevre Kulübü                       B) sınıf

C) Çarşıda dolaşan insanlar      D) voleybol takımı

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir tarihi mekân değildir?

A) Sula Ahmet Camii       B) Van Kalesi

C) Çermik Kaplıcaları      D) İsak Paşa Sarayı

 

 1.  Aşağıdakilerden hangisi bir doğal varlık  değildir?

A) Diyarbakır Surları             B) Ağrı Dağı

C) Ölü Deniz                          D) Hazar Gölü

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bölgeler arasında kültürel farklılıkların oluşmasında etkili olmaz.

A) Yer şekilleri                 B) İklim

C) Bitki Örtüsü                 D) Hiçbiri

 1. I     Saltanatın kaldırılması

II    Din ve devlet işlerinin ayrılması

III  Eğitim birliğinin sağlanması

IV  TBMM’nin açılması.

Yukarıdaki inkılâplardan hangileri Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir?

A) Yalnız II    B) I – IV        C) I – III    D) I-II-III

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir yeryüzü şekli değildir?

A) Dağ     B) ova      C) Vadi      D) orman

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin iklimine etki eden faktörlerden değildir?

A) Kayaçların yapısı          B) Yeryüzü Şekilleri

C) Ekvatora Yakınlık         D) Deniz etkisi

 

 1. Bir yerin nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) denizin                           B) iklimin

C) doğal güzelliklerin         D) Hiçbiri

 

11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde insanların erozyona sebep olan yanlış uygulaması değildir.

A) Yanlış otlatma    B) Ormanların kesilmesi

C) Arazinin yanlış kullanımı  D) ağaç dikilmesi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarının sebeplerinden biri değildir?

A) Sigara izmariti  B) Söndürülmemiş Piknik ateşi

C) Anız yakma               D) Piknik yapma

 

 1.          I   ilgiler

II   kabiliyetler

III  alınan eğitim

IV yaşanılan bölgedeki ekonomik faaliyetler

Yukarıda sayılan dört madde hangi seçimimizi belirler?

A) meslek seçimimizi          B) Zevklerimizi

C) gelenek ve görenekleri    D) yemeklerimizi

 

13. Bir bölgede üretilenler neden diğer bölgelere ve yurtdışına satılır?

A) Dostluk gelişsin diye

B) Bölgenin ihtiyaçlarından fazla üretildiği için

C) İnsanlar farklı yerleri görmek için

D) Hiçbiri.

 

14. Ülkemizde çay üretiminde Rize, Elma üretiminde Amasya, Karpuz üretiminde Diyarbakır, Kayısı üretiminde Malatya, İncir üretiminde Aydın, Muz üretiminde Anamur en büyük paya sahiptir. Bu durumun sebebi nedir?

A) İnsanlar bu meyveleri sevdikleri için

B) Alışkanlık

C) Ulaşım

D) Buraların iklimi uygun olduğu için

 

15. Ülkemizin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler hangi seçenekte yanlış verilmiştir.

A) Batman – petrol               B) Konya – tahıl

C) İstanbul – sanayi              D) Ankara – muz

 

16- Meraklıdır, kararlıdır, şüphecidir, eleştiricidir, tarafsızdır, araştırmacıdır, planlı çalışır. Bu özellikler kime ait olabilir.

A) Öğretmenlere               B) Doktorlara

C) Bilim adamlarına         D) Mühendislere

 

17. Ansiklopedi, internet, televizyon, bilim dergileri, gazetelerin bilim köşeler gibi kaynakların ortak özelliği nedir?

A) Bilimsel bilgileri ve teknolojik gelişmeleri takip edeceğimiz kaynaklardır.

B) Eğlenceli olmamaları

C)  İnsanların zamanını almaları

D) Çok pahlı olmaları

 

18. Araştırma yaparken topladığımız bilgileri rapor haline getirirken insanların emeğine saygı göstermek için çalışmalarımın sonuna ………………. Yazarım.

Yukarıdaki cümle en uygun hangi sözcükle tamamlanır.

A)    Teşekkürlerimi

B)    Parasını ödeyeceğimi

C)    Kaynakçayı

D)    Hiçbir şey

 

19. Aşağıdakileden hangisi iletişim ( haberleşme ) alanında doğrudan kullanılmaz.

A) Kamyon   B) Telefon   C) İnternet  D) Televizyon

 

20. Atatürk bilim ve teknolojiye neden çok önem vermiştir?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

C-Aşıdaki cümleleri KUTUDAKİ kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız

 

 • Uludağ, Palandöken ve Kartalkaya ………… sporları için tercih edilen yerlerdir.
 • Toprağın verimli tabakasının sel veya rüzgar vasıtasıyla bir yerden başka bir yere taşınmasına ……………….. denir.
 • Ülkemiz  bir ……………….. ülkesidir.
 • Ülkemizde pamuk üretiminden en büyük pay ………………………..  bölgesine aittir
 • Doğu Anadolu Bölgesinin iklimine ve yeryüzü şekillerine en uygun üretim ……………….dır.
 • Balıkçılık en çok …………………….. bölgesinde yapılmaktadır.
 • Telefonu …………………. İcat etti.
 • Ampulü …………………… icat etti.
 • …………  bir aletin ilk defa ortaya konmasıdır.
 • İnsanların ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretildiği yere ……………….. denir.

 

PUANLAMA: A ve C gurubundaki her soru 2 puandır. B gurubundaki soruların her biri 3 puandır.

 

BAŞARIILAR                           YÜKSEL YURTSEVER

                                                  SINIF ÖĞRETMENİ

9. Sınıf Matematik 1. Dönem 1.Yazılı Soruları
İlkokul, ortaokul ve lise  yazılı sorularının hepsini sitemizde bulabilirsiniz.Sitemizde tüm sınıflar bazında YAZILI SORULARINI bulacaksınız. Siz de hazırlamış olduğunuz her tür dokümanı bize göndermek için bdemir78@gmail.com mail adresini kullanın. OKULSORU...
9. Sinif biyoloji 2.dönem 3.yazılı soruları 2012-2013
S1. Bir DNA'da 300 adenin ve 2400 zayıf H bağı bulunduğuna göre, bu DNA'daki toplam deoksiriboz şeker sayısı aşağıdakilerden hangisidir?A) 150                    B) 300                    C) 450                    D) 900                    E) 1800S2. Hücredeki RNA ...
10. Sinif dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı sınav soruları
Lise 2. Sinif dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı sınav soruları SORULAR1-)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(15 Puan) a)Edebiyatımızda ilk realist roman ………………………………………’in ……………………………adlı eseridir.(2+2=4 P) b)Edebiyatımızda ilk psikolojik roman ……………………………… ’un ………………...