reklam

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları – Cevapları

5 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları – Cevapları

1. Dönem 3. Yazılı Soruları
odevkalemi.com İlköğretim Okulu                                             
                          2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı              Tarih:   09 / 01 / 2012
5 – D Sınıfı Fen ve Teknoloji Dersi I. Dönem III. Yazılı Soruları Cevap anahtarı
Adı:                                                                                                             
Soyadı:                                                                                                                   
Numarası:                                                                        Puanı:                   Notu:
Sorular
1.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanını başına D yanlış olanının başına Y harfi koyunuz. 10p
(Y) Mutfak tüplerinin aşırı ısındığında patlaması genleşmenin olumsuz etkilerindendir.
(D) Tükürük, yediklerimizi kolay yutabilmemiz için onları ıslatır, kayganlaştırır
(Y) Sıcaklığı ölçen araçlara kalorimetre denir.
(D) Kaynamakta olan suyu ısıtmaya devam edersek, sıcaklığı artmaz.
(Y) Joule ve kalori sıcaklık birimidir.
(D) Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.
(Y) Katkı maddeleri eklenmiş gıdalar hiçbir zaman sağlığımızı bozmaz
(Y) Isınan katılar genleşir, sıvılar ise genleşmez.
(Y) Erime ve donma sıcaklıkları maddenin ayırt edici özelliklerinden biri değildir.
2. Cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıda verilen ifadeleri uygun şekilde yerleştiriniz. 10p
“genleşme –  temas gerektirmeyen – sıvı – katı – gaz – ışınlar – donma – yüzeyinde, her yerinde – ısı – iter – çeker – yer çekimi kuvveti – Güneş”
P Yakıtlarda kullanılan depolanmış enerjinin kökeni  Güneş ‘tir.
P Sıvı bir maddenin ısı vererek katı hâle geçmesine donma denir. 
P Göldeki su, sıvı; dağlardaki karlar, katı; gökyüzündeki bulutlar da suyun gaz hâlidir.
P Hastalandığında ateşi yükselen insanların ılık duş alarak vücut sıcaklığının düşmesinin sebebi ısı alış verişidir.
P Güneş Enerjisi yeryüzüne ışınları ile ulaşır.
P Mıknatısın benzer kutupları birbirini iter, farklı kutupları birbirini çeker.

P Yer çekimi, manyetik kuvvet, elektriksel kuvvet temas gerektirmeyen kuvvetlerdir.
P Yaprağın yere düşmesini sağlayan kuvvet yer çekim kuvveti.
P Sıcaklığın etkisi ile maddelerin boyutlarındaki değişime genleşme denir.
P Buharlaşma sıvıların sadece yüzeyinde, kaynama ise her yerinde olur.
3. Aşağıdakilerden hangisi ısı birimidir? 4p
a- ) litre   b- )joule    c- ) kilometre    d- ) santigrat

4. “Küçük bir taş denize atıldığında batarken bir gemi batmaz.” Geminin batmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 3p
a- ) Yoğunluğunun sudan küçük olması
b- )Hacminin büyük olması
c- ) Yerçekimi kanunu
d- ) Kütlesinin az olması

I. Telefonun tuşuna basılması
II Buzdolabının kapağının açılması
III Ağaçtaki elmanın yere düşmesi
IV. Topun basket potasına atılması
5. Yukarıdaki olaylardan hangilerinde itme uygulanır? 3p

a- ) I         b- )I – IV      c- ) II – IV       d- ) I – III 

6. Şekildeki çubuk ve
çerçeve aynı metalden
yapılmıştır. Aynı sıcaklıkta
iken çubuk, çerçeveden
geçmemektedir. Çubuğun
çerçeveden geçebilmesi
için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 3p
a- )Metal çerçeve ısıtılmalıdır.
b- ) Metal çubuk ısıtılmalıdır.
c- ) Her ikisi de soğutulmalıdır.

d- ) Metal çerçeve soğutulmalıdır

7. “Büyüklerimiz, kış aylarında mandalina ve portakal yememiz konusunda ısrar ederler.” Bunun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 4p
a- ) Portakal ve mandalina ülkemizde çok yetiştirilir.
b- ) Kış aylarında en çok ikisi bulunur.
c- )Portakal ve mandalina C vitamini bakımından zengindir
d- ) Portakal ve mandalina kışın çok ucuzdur.

8. Su ve minerallerin vücudumuzdaki öncelikli görevi aşağıdakilerden hangisidir? 3p
a- ) yapıcı-onarıcı                   b- ) Enerji verici   
c- )düzenleyici                       d- ) doyurucu

9. A maddesinden, B maddesine bir ısı enerjisi akışı varsa, hangisi doğrudur? 4p
a- ) Her iki madenin de ısı enerjisi eşittir.
b- ) B maddesinin ısı enerjisi fazladır.
c- )A maddesinin ısısı daha fazladır.
d- ) B maddesi daha sıcaktır.

10. Şekle göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 4p
a- ) Tahtanın yoğunluğu, suyun yoğunluğundan daha azdır
b- )Tahtanın yoğunluğu, demirin yoğunluğundan daha fazladır
c- ) Demirin yoğunluğu, suyun yoğunluğundan daha fazladır.
d- ) Demir ve tahtanın yoğunluğu birbirinden farklıdır
11. Yakıtları doğada bulunuşlarına göre sınıflandırırsak aşağıdakilerden hangisi doğru bir sınıflandırma olur? 4p
    Katı yakıtlar         Sıvı Yakıtlar      Gaz Yakıtlar
a- ) İspirto                     Kömür             Doğalgaz
b- ) Petrol                      Fuel-oil            Biyogaz
c- ) Kömür                      Petrol               Odun
d- )Odun                       Biyodizel         Doğalgaz

 

 

12. Eren Yukarıdaki deneyde A kabına 50 mL ve B kabına 75 mL su koyuyor iki kabı da 3 dakika ısıtıyor. 
Eren aşağıda verilen sonuçlardan hangisine ulaşır? 3p
a- ) A ve B kabındaki suyun sıcaklıkları eşittir.
b- ) B kabındaki suyun sıcaklığı A kabındakinden fazladır.
c- ) A kabındaki su miktarında hiçbir değişme olmamıştır.
d- )A kabındaki suyun sıcaklığı B kabındaki suyun sıcaklığından fazladır.

13. Suyun hal değişimine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 3p
a- ) Su 0˚C’de erir.
b- ) Su 100˚C’de kaynar.
c- )Su sadece 100˚C’de buharlaşır.
d- ) Su, 0˚C’de donar.

P K maddesi katı halden sıvı hale geçmiştir.
P L maddesi sıvı halden gaz haline geçmiştir.
P M maddesi gaz halinden sıvı hale geçmiştir.
P N maddesi sıvı halden katı hale geçmiştir.
14. Buna göre K, L, M, N maddelerinden hangisi buharlaşmıştır? 3p
a- ) K             b- )L           c- ) M             d- ) N
 
 15. “Yandaki resimde
bir inşaat işçisi el
arabasını şekildeki
gibi hareket
ettirmektedir.”
Buna göre inşaat
işçisinin bu hareketi
gerçekleştirmek için uygulamış olduğu kuvvet aşağıdakilerin hangisinde doğru nitelendirilmiştir?4p
a- )İtme – Temas gerektiren
b- ) İtme – Temas gerektirmeyen
c- ) Çekme – Temas gerektirmeyen
d- ) Çekme – Temas gerektiren

 

16. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle eşleştiriniz. 6p
                                              I                                    II                         III
17. Şekil I, II ve III’te verilen durumların hangilerinde cisimleri etkiyen kuvvet diğerlerinden farklıdır? 3p
a- )Yalnız I                   b- ) Yalnız II                      c- ) I ve II                             d- ) I ve III
18. Aşağıdaki kuvvet çeşitlerinden hangisi temas gerektirmez? 4p
a- ) rüzgârın yerdeki bir kâğıdı havalandırması                                          b- ) iki topun çarpışması     
c- )saçımıza sürdüğümüz tarağın küçük kâğıt parçasını çekmesi         d- ) dişimizi fırçalama
19. Yağış türlerini fiziksel hallerine göre sınıflandıran Faruk hangisinde doğru bir sınıflandırma yapmıştır? 3p

 

Katı
Sıvı
Gaz
a- )
Dolu
Kar
Sis
b- )
Bulut
Sis
Kar
c- )
Dolu
Bulut
Sis
d- )
Kar
Yağmur
Su Buharı
20. “Kuvvet uygulanan her cisim hareket etmez” diyen İsmail aşağıdakilerden hangisini örnek olarak verebilir? 4p
a- )Masayı parmağıyla itmek
b- ) Futbol topuna ayakla vurmak
c- ) Tekerleği elleriyle itmek
d- ) Televizyonun düğmesine parmakla basmak
21. Masa üzerindeki küçük kağıt parçalarını dokunmadan toplamak isteyen Erkan aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 4p
a- ) U mıknatıs kullanmalıdır.
b- ) Yerçekiminden yararlanmalıdır.
c- ) Rüzgarın etkisini kullanmalıdır. 
d- ) Elektriklenmiş bir tarak veya kalem kullanmalıdır.
22. Aşağıdakilerden hangisi daha fazla kuvvet gerektiren bir iştir? 4p
a- ) Yumurta kırmak

b- ) Buzdolabının kapağını açmak                                        

c- )Çivi çakmak

d- ) Misketi yuvarlamak

23. Aşağıdaki tablonun hangi satırında bir yanlışlık yapılmıştır? 3p

 

Isı alır
Isı verir
a- )
Erime
ü       
b- )
Donma
ü       
c- )
Buharlaşma
ü       
d- )
Yoğuşma
ü       
I. Ali, elindeki çiviyi bıraktığında çivi yere düştü.
II. Yerden almak için yaklaştırdığı mıknatısın bu çiviyi çektiğini gördü.
III. Daha sonra çekiçle vurarak mıknatısı küçük parçalara böldü.
IV. Elde ettiği bu küçük parçaların da birbirine itme – çekme kuvveti uyguladığını gördü.
24. Yukarıdaki olaylardan hangisi temas gerektiren kuvvet etkisiyle gerçekleşmiştir? 1p
a- ) I                           b- ) II                        c- )III                           d- ) IV

26. Özlem yapacağı deneyin birinci aşamasında, bir mıknatısın N kutbunu, başka bir mıknatısın S kutbuna yakınlaştırıyor. Deneyin ikinci aşamasında ise bu kez mıknatısın N kutbunu diğer mıknatısın N kutbuna yakınlaştırıyor.
Buna göre, birinci ve ikinci aşamada mıknatısların birbirini itme ve çekme durumları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 1p
a- ) Birincisinde iterler, ikincisinde çekerler.
b- )Birincisinde çekerler, ikincisinde iterler.
c- ) Her ikisinde de çekerler.
d- ) Her ikisinde de iterler.

27. Mert, elindeki çubuk mıknatısı yine çubuk mıknatıs olan oyuncak evin kapı tokmağına I. şekildeki gibi yaklaştırdığında, kapı içeri doğru hareket ediyor. Mıknatısı kapıya II. şekildeki gibi yaklaştırdığında ise kapı dışarı doğru hareket ediyor.
Buna göre, mıknatısların K, L, M ve P kutupları hangi seçenekteki gibi olabilir? 1p
      K      L     M     P
a- ) S     N     S     S
b- ) S     N     N     S
c- ) N     N     S     S
d- )N     S     N     S

>>Cevap Anahtarı İndir Word<<                                      >>Yazılı Kağıdını İndir Word<<

9. Sınıf Matematik 1. Dönem 1.Yazılı Soruları
İlkokul, ortaokul ve lise  yazılı sorularının hepsini sitemizde bulabilirsiniz.Sitemizde tüm sınıflar bazında YAZILI SORULARINI bulacaksınız. Siz de hazırlamış olduğunuz her tür dokümanı bize göndermek için bdemir78@gmail.com mail adresini kullanın. OKULSORU...
9. Sinif biyoloji 2.dönem 3.yazılı soruları 2012-2013
S1. Bir DNA'da 300 adenin ve 2400 zayıf H bağı bulunduğuna göre, bu DNA'daki toplam deoksiriboz şeker sayısı aşağıdakilerden hangisidir?A) 150                    B) 300                    C) 450                    D) 900                    E) 1800S2. Hücredeki RNA ...
10. Sinif dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı sınav soruları
Lise 2. Sinif dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı sınav soruları SORULAR1-)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(15 Puan) a)Edebiyatımızda ilk realist roman ………………………………………’in ……………………………adlı eseridir.(2+2=4 P) b)Edebiyatımızda ilk psikolojik roman ……………………………… ’un ………………...