reklam

Sosyal Bilgiler Bilgi Yarışması Soruları

5 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Bilgi Yarışması Sosyal Bilgiler Soruları

1- Aşırı güneşten olumsuz etkilenen ve her mevsim yağış isteyen bir tarım ürünü hangi bölümde yetişme olanağı bulunur?

Cevap: Doğu Karadeniz bölümü

2- Bölgelerimizden hangisinin doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkının daha fazla olduğu söylenebilir?

Cevap: Karadeniz bölgesi

3- Milli mücadelenin hazırlık döneminde yürütme yetkisini hangi organ ile kullanmıştır?

Cevap:Kuvay-ı Milliye

4- NBA basketbol liginde oynayan ilk Türk basketbolcu kimdir?

Cevap: Mirsad Türkcan

5- Dünyanın en güzel mimari eserlerinden olan Tac-Mahal hangi Türk devletine aittir?
a) Timur Devleti             b) Babür Devleti         c) Karahanlılar      d) Büyük Selçuklu Devleti

Cevap: C) Karahanlılar

6- 21 Mart’ta 1000 doğu boylamındaki bir noktada öğle vakti 12.00’da oluyorsa güneşin 20.00’da battığı battığı boylam hangisidir?

a) 700        b) 1200        c) 1300        d) 850

Cevap: a) 700. Çünkü öğle 120.00’da oluyorsa aynı yerde akşam 18.00’da olur. (Güneş batar) 2 saat 30 meridyene tekamül ettiğinden 100 – 30 = 700 boylamında güneş batar.

7- Osmanlı Devleti’nin topraklarına toprak kattığı son antlaşma hangisidir?

a) Nasuh paşa        b) Bucaş    c) Kasr-ı Şirin        d) Amasya

Cevap: b) Bucaş

8- Türkiye’nin ılıman iklimde olması aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

a) Bitki örtüsünü                                           b) 4 Mevsim görülmesini
c) Aritmetik nüfus yoğunluğunu           d) Güneş ışınlarının hiçbir zaman dik açıyla gelmemesi

Cevap: c) Aritmetik nüfus yoğunluğunu

9- Türkiye’de Kuzey – Güney istikametinde gidildiğinde aşağıdakilerin hangilerinde değişme görülmez?

a) Sıcaklık    b) Yeryüzü şekilleri        c) Dört mevsim yaşanması        d) Mesken tipleri

Cevap: c) Dört mevsim yaşanması

10- Abbasi Devletinin Moğollar tarafından yıkılması ile beraber Halifelik aşağıdaki devletlerden hangisinin koruyuculuğu altında varlığını devam ettirdi?
a) Memlukler         b) Eyyübiler           c) Osmanlılar               d) Moğollar

Cevap: a) Memlukler

1- Güneş ışınları hangi tarihte Yengeç Dönencesine dik düşer?

a- 21 Mart     b- 23 Eylül     c- 21 Haziran     d- 21 Aralık

Cevap: c- 21 Haziran

12- Aşağıdakilerden hangisi Güney Marmara Bölümünde ovasında yer alan ovalardan  değildir?

a- Bursa     b- Adapazarı     c- İnegöl     d- Balıkesir

Cevap: b- Adapazarı

13- Zitvatorok  Antlaşması Osmanlı Devleti ile aşağıdaki hangi devlet arasında yapılmıştır?

a- İran  b- Macaristan      c- Venedik     d- Avusturya

Cevap: d- Avusturya

14- Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturularak yapılabilecek işlerden değildir?
a-) Kendi okulunu kendin yap           b-) Okuma-yazma seferberliği
c-) Cumhurbaşkanlığı seçimi             d-) Yolsuzlukları önleme

Cevap: c-) Cumhurbaşkanlığı seçimi

15- Doğacak çocuğumuzun hastalıklı ve sakat olma riskini azaltmak için aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıyız?
a) Sağlıklı beslenmekten          b) Düzenli spor yapmaktan           c) Doktor kontrolünde olmaktan          d) Akraba evliliği yapmaktan

Cevap: c) Doktor kontrolünde olmaktan

16 -Ekvatorun 23 derece 27 dakika kuzeyinden ve güneyinden geçen paralel dairelerine ne ad verilir?
a)Dönence             b)Meridyen           c)Paralel              d)Eksen

Cevap: a) Dönence

17- Anadolu Selçuklu devleti hangi olaydan dolayı başkentini İznik’ten Konya’ya taşımıştır?
a) Bizansın baskısı                b) Haçlı savaşları          c) Moğol savaşları               d) Eyyubi savaşları

Cevap: b) Haçlı savaşları

18 -21 Mart tarihinde güney yarımkürede hangi mevsim yaşanır?
a)Yaz        b)Sonbahar        c)Kış             d)İlkbahar

Cevap: c) Kış

19- 17. ve 18. yy.da insanın her şeyden üstün ve değerli bir varlık olduğunu açıklamaya çalışan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A- Rönesans     B- Hümanizm     C- Akılcılık     D- Aydınlanma çağı

Cevap: B- Hümanizm

20- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce olmuştur?
a) Balkan Savaşları          b) Çanakkale Savaşları            c) Trablusgarp Savaşı               d) 31 Mart Olayı

Cevap: d) 31 Mart Olayı

21- Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşını belgelere dayalı olarak gerçekçi ve akıcı bir dille anlattığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi                b)Türkiye Cumhuriyeti              c)Nutuk              d) Onuncu Yıl Nutku

Cevap: c) Nutuk

22- Aşağıdakilerden hangisi yararlı bir cemiyettir?
a) Trakya Paşaeli             b) Wilson İlkeleri                 c) Kürt Teali         d) Mavi Mira

Cevap: a) Trakya Paşaeli

23- Atatürk, Keban ve Karakaya barajlarımızın üzerinde kurulduğu akarsuyumuz  hangisidir?
a) Büyük Menderes      b) Dicle       c) Fırat       d) Kızılırmak

Cevap: c) Fırat

24- Balkanlarda Fatih Sultan Mehmet devrinde fethedilen yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)Bosna-Hersek         b)Mora Yarımadası              c)Sırbistan              d)Bulgaristan

Cevap: d)Bulgaristan

25- Kıbrıs’ın Osmanlıların eline geçmesi  üzerine Haçlılar ile aşağıdaki savaşların hangisi yapıldı?
a) Preveze         b) İnebahtı           c) Cerbe            d) Rodos’un fethi

Cevap: b) İnebahtı

26– Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir?
a) Kiliseye güven azaldı          b) Yeni bitkiler bulundu
c) Yeni ticaret yolları bulundu   d) Pusula keşfedildi

Cevap: d) Pusula keşfedildi

27- Mondros Ateşkes anlaşmasında; ”Osmanlı ordusu terhis edilecek,orduya ait silah ,cephane,donatım ve taşıt araçları İttilaf Devletleri’nin denetimine bırakılacak” maddesi yer almıştır.
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın verilen maddesiyle aşağıdakilerden hangisi arasında ilgi kurulamaz?
a)    İşgallerin hız kazanması          b)    Kuvva-i Milliye’nin kurulması
c)    Silahlı direnişin gecikmesi       d)    İşgallerin haksızlığının dünya kamuoyuna duyurulması

Cevap: b)    Kuvva-i Milliye’nin kurulması

28- 1. Dünya Savaşından sonra İtilaf Devletleri’nin yenilen devletlerle imzaladıkları barış antlaşmaları barış ortamını sağlamadığı gibi 2.Dünya Savaşı’nı da hızlandırılmıştır.
Bunun nedeni aşağıda gerekçelerden en çok hangisine dayandırılabilir?
a) Silahlanma yarışının devam etmesi                             b) Yenilen devletlere karşı çok büyük haksızlık yapılması.
c) Bazı devletlerin çıkarlarını gerçekleştirememesi  d) Savaşların çıkmasına neden olan siyasal ve ekonomik sorunların devam etmesi

Cevap: d) Savaşların çıkmasına neden olan siyasal ve ekonomik sorunların devam etmesi

29- Aşağıdakilerden hangisi ,Rönesans ve Reform hareketleri ile Coğrafi Keşiflerin gerçekleşmesinde ortak etken olmuştur?
a) Barutun ateşli silahlarda kullanılması                                           b) Kağıdın ucuza elde edilmesi ve matbaanın geliştirilmesi
d) İpek ve Baharat yollarının müslümanların eline geçmesi    d) Pusulanın geliştirilmesi

Cevap: b) Kağıdın ucuza elde edilmesi ve matbaanın geliştirilmesi

30- Temsil heyetinin görevi ne zamana kadar devam etmiştir?
a)    TBMM açılana kadar           b)    Cumhuriyetin ilanına kadar
c)    Saltanat kaldırılana kadar   d)    Lozan görüşmelerine kadar

Cevap: a)    TBMM açılana kadar

31- Londra konferansında  TBMM yi kim temsil etmiştir?
a)    Bekir Sami Bey       b)    Tevfik Paşa      c)    İsmet İnönü           d)    Ali Fuat Paşa

Cevap: a)    Bekir Sami Bey

32- Erzurum kongresine aşağıdaki illerin hangisinde gelen delege katılmamıştır?
a) Van         b) Bitlis       c) Erzurum         d) Adana

Cevap: d) Adana

33- Ankara’da ulusal bir meclisin açılmasını hızlandıran olay aşağıdakilerden hangisidir?
a)    İzmir’in işgal edilmesi     b)    İstanbul un işgal edilmesi
c)    Sevr barışının imzalanması  d)    Damat Ferit in istifa etmesi

Cevap:  b)    İstanbul un işgal edilmesi

34- Sevr barışı tarihte hangi antlaşmaya benzer?
a)    Karlofça           b)     Lozan        c)    Küçük kaynarca         d)    Ayestefanos

Cevap: d)    Ayestefanos

35- Osmanlı Devleti’nde halife olan  ilk padişah hangisidir?
a)Osman Bey      b)Fatih Sultan Mehmet      c)Kanuni Sultan Süleyman   d)Yavuz Sultan Selim

Cevap: d)Yavuz Sultan Selim

36- Türkiye’nin yüksekliği en az olan bölgesi hangisidir?
a)Marmara Bölgesi     b)Doğu Anadolu Bölgesi   c)İç Anadolu Bölgesi    d)Ege Bölgesi

Cevap: a)Marmara Bölgesi

37- Osmanlı Devleti ile İran  arasında yapılan ilk antlaşma hangisidir?
a)Ferhat Paşa Antlaşması     b)Ankara Antlaşma      c)Amasya Antlaşması    d)Bucaş Antlaşması

Cevap: c)Amasya Antlaşması

38- Türkçe’yi  resmi  dil olarak  kabul  eden beylik hangisidir?
a)Germiyanoğulları      b)Karesioğulları    c)Karamanoğulları     d)Candaroğulları

Cevap: c)Karamanoğulları

39- Türkler ile Bizanslılar arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
a)Malazgirt Meydan Savaşı    b)Koyunhisar Savaşı       c)Kösedağ Savaşı    d)Pasinler Savaşı

Cevaplar: d)Pasinler Savaşı

40- Aşağıdaki kongrelerden hangisinde”Milli sınırlar içinde vatanın bütünlüğü,azınlıklara ayrıcalıklar tanınamayacağı,manda ve himayenin kabul edilemeyeceği”kararlaştırılmıştır?

a)Erzurum Kongresi         b)Sivas Kongresi       c)Amasya Kongresi     d)Lozan Antlaşması

Cevap: a)Erzurum Kongresi

41- Kıyı bölgelerinde kuzeye gidildikçe sıcaklığın azalması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
a) Enlemle        b) Boylamla        c) Yükseklikle    d) Bitki Örtüsüyle

Cevap: b) Boylamla

42- İstiklal Savaşında Misak-i Milliyi ilk tanıyan itilaf devleti hangisidir ?
a) İngiltere         b) Rusya             c) Fransa        d) İtalya

Cevap: c) Fransa

43- 1789 Fransız ihtilalinin olduğu yıl tahta çıkan Osmanlı Padişahı kimdir?
a)    2. Mahmut     b)    1. Ahmet      c)    4. Mehmet     d)    3. Selim

Cevap: d)    3. Selim

44- Osmanlı Devleti aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonunda Ege’deki üstünlüğünü kaybetmiştir?
a) Berlin Antlaşması         b) Mondros Ateşkes Antlaşması       c) Trablusgarp Savaşı        d) I. Balkan Savaşı

Cevap: c) Trablusgarp Savaşı

45- Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde ingilizler ile savaşmamıştır?
a) Çanakkale    b) Irak        c) Süriye- Filistin    d) Kafkas

Cevap: d) Kafkas

46- Türk Toplumunun Mondros Ateşkes Antlaşmasına tepki göstermesi aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?
a) Milli Egemenliğe        b) Bağımsızlığa          c) Demokrasiye        d) Sömürgeciliğe

Caevap: b) Bağımsızlığa

47- Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM’nin yargılama yetkisini kullandığını gösteren bir gelişmedir?
a) İstiklal Marşını kabul etmesi                                                               b) Hiyaneti Vataniye Kanununu Çıkarması
c) İstanbul Hükümeti ile olan ilişkilerini tamamen kesmesi       d) İstiklal Mahkemelerini kurarak suçluları cezalandırması

Cevap: d) İstiklal Mahkemelerini kurarak suçluları cezalandırması

48- Babür devletinde “Din-i İlahi” adlı inanç sistemini geliştirmeye çalışan ve sonradan peygamberliğini ilan eden Sultan kimdir?

Cevap: Ekber Şah

49- Moğol Hakanlığının kurucusu kimdir?

Cevap: Cengiz Han

50- Moğolların ilk yenildikleri savaş hangisidir?

Cevap: Ayn-ı Calut

51- Osmanlı devletinin 1402-1413 tarihleri arasında yaşadığı ara döneme ne ad verilir?

Cevap: Fetret Devri

52- Ülkemizin Karadeniz kıyılarında görülen iklim aşağıdakilerden hangisidir?
a)    Akdeniz iklimi           b)    Geçiş iklimi           c)    Karadeniz ılıman             d)    Karasal iklim

Cevap: c) Karadeniz ılıman

53- Anadolu Selçuklularında Sultan çocuklarını eyaletlerde eğitimini sağlayarak iyi bir yönetici olarak yetişmelerini sağlayan kişilere ne ad verilir?

a) Şeyhülislam       b) Defterdar     c) Atabey       d) Nişancı

Cevap: c) Atabey

54- Osmanlı Devletinin tarihinde ilk kez toprak kaybettiği antlaşma  hangisidir?

a) İstanbul Antlaşması     b) Karlofça        c) Pasarofça           d) Yaş Antlaşması

Cevap: b) Karlofça

55- TBMM’nin milletler arası yaptığı ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Lozan         b)Sevr            c) Moskova              d) Gümrü

Cevap: d) Gümrü

Avrupa devletlerinin dünyadaki ham madde kaynaklarını ele geçirme yeni pazarlar bulma yarışı devletlerin bloklaşmasına ve 1. Dünya Savaşı’na neden olmuştur.
56- Yukarıdaki açıklanan bilgiye göre Avrupa devletlerinin savaşa girmekle aşağıdakiler-den hangisini amaçladığı söylenemez?
a)Sanayisini geliştirme              b)Yeni sömürgeler elde etme
c)Ekonomi çıkar elde etme            d)Osmanlı Devletine  karşı Haçlı Birliği oluşturma

Cevap: d) Osmanlı Devletine  karşı Haçlı Birliği oluşturma

Mondros Ateşkes  Antlaşması’nın  7. maddesini yürürlüğe girmesiyle, Anadolu yer yer  işgal edildi .İstanbul Hükümeti’nin bu işgallere karşı tepkisiz kalması Kuvay-i Milli adı verilen direniş Cemiyetlerinin oluşmasına sebep oldu.
57- Bu durum; Atatürk ilkelerinin hangisinin  hak tarafından önceden uygulanmakta olduğunun kanıtıdır?
a)Halkçılık  b)Bağımsızlık   c)Devletçilik    d)Devrimcilik

Cevap: b)Bağımsızlık

58- Aşağıdakilerin hangisinde birinci olay ikinci olayın sebebi olamaz?
a)Coğrafi Keşifler –Sömürgecilik gelişmesi
b)Pusulanın geliştirilmesi-Coğrafi Keşiflerin başlaması
c)Barut’un ateşli silahlarda kullanılması-Derebeyliğin güç kaybetmesi
d)Matbaanın geliştirilmesi-Kilisenin gücünün artması

Cevap: d)Matbaanın geliştirilmesi-Kilisenin gücünün artması

59- Aşağıdaki devletlerden hangisi 2. Viyana Kuşatmasından sonra Avrupa’da Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturulan Kutsal İttifak’ta yer almamıştır?
a)İngiltere      b)Venedik     c)Rusya      d)Malta

Cevap: a)İngiltere

60- İstanbul’daki yazar ve aydınlar tarafından kurulan ,Anadolu’daki bütün işgallerin haksızlığını basın-yayın yolu ile dünya kamu oyuna duyurmayı amaçlayan , bölgesel silahlı direniş grupları için “Kuva-yı Milliye “adını ilk kullanan cemiyetin adı nedir?

Cevap: Milli Kongre Cemiyeti

61- “Döneminde ilk divan teşkilatı,yaya ve müsellem  denilen ilk düzenli ordu ve Bursa ile İznik’te ilk medreseler açmıştır”  Bu gelişmeler hangi Osmanlı padişahı tarafından yapılmıştır?

Cevap: Orhan Bey

62- Cumhuriyet’in ilanı ile kurulan yeni Türk Devleti’nin ilk meclis başkanı kimdir?

Cevap: Fethi OKYAR

63- Ermeni meselesi hangi antlaşma ile uluslar arası sorun haline gelmiştir?

Cevap: Berlin Antlaşması

64- Avrupalı Devletlerin, Osmanlı Devleti’nin ekonomik kurumlarının kontrol altına almak ve Osmanlı Devleti’nde  borçlarını tahsil etmek amacıyla 1881 yılında kurdukları kurumun adı nedir?

Cevap: Düyun-u Umumiye İdaresi

65- Anadolu’nun işgali karşısında kurulan müdafa-i hukuk Derneklerinin  birleşmesini sağlayan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a)  Yeni Bir Devlet Kurmak.   b)  Vatanı Kurtarmak    c)  Saltanatı kaldırmak.     d)  Cumhuriyet İlan Etmek

Cevap: b)  Vatanı Kurtarmak

66- Ulusal Bağımsızlık savaşının amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır.
a) Amasya Genelgesinde     b) Amasya görüşmesinde     c)Erzurum kongresinde      d) Sivas kongresinde

Cevap: a) Amasya Genelgesinde

67- İlk TBMM, Yasama, Yürütme ve yargı yetkilerini kendi üzerinde toplamakla aşağıdakilerden hangisini amaçlanmıştır.
a)  Meclisteki muhalefet grubunu azaltması.     b)  Milli mücadeleyi tek elden yürütmeyi.
c) Yeni bir anayasa oluşturmayı.                d)  hiç biri

Cevap: c) Yeni bir anayasa oluşturmayı.

68- “Manda  ve Himaye” düşüncesi  ilk kez nerede reddedilmiştir?
a) Amasya Genelgesi       b) TBMM’nin açılışı       c) Sivas Kongresi      d) Erzurum Kongresi

Cevap: a) Amasya Genelgesi

69- Aşağıdaki devletlerden  hangisinin Osmanlı devletinin 1. Dünya savaşına girmesinde etkisi vardır?
a) İngiltere    b) İtalya    c) Rusya    d) Almanya

Cevap: d) Almanya

70- Balkan savaşlarında balkan devletlerini kışkırtan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a) İngiltere    b) Avusturya    c)Yunanistan    d) Rusya

Cevap: d) Rusya

71- I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerin hangisinde savaşmamıştır?
a)Trablusgarp      b)Suriye       c)Irak       d)Kafkas

Cevap: a)Trablusgarp

72- Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden değildir?
a)Özgürlük        b)Milli Egemenlik        c)Çoğulculuk       d)Muhalefet

Cevap: d)Muhalefet

73- Bir devletin varlığı için gerekli ögeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)Millet         b)Egemenlik        c)Teknoloji        d)Vatan

Cevap: c) Teknoloji

74- Sanayi İnkılabı aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır.
a) Reform   b) Buharın enerji olarak kullanılmasıyla    c) Tekerleğin bulunmasıyla     d) Çoğrafi keşiflerle

Cevap: b) Buharın enerji olarak kullanılmasıyla

75- Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden biri değildir.
a) Pontus Rum Cemiyeti    b) Mavri Mira Cemiyeti    c) Kilikyalılar Cemiyeti     d) Etnik-i Etarya Cemiyeti

Cevap: c) Kilikyalılar Cemiyeti

76- Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesine dik açılarla geldiği tarih aşağıdakilerden hangisidir.
a) 21 Haziran      b) 21 Aralık         c) 23 Eylül        d) 21 Mart

Cevap: a) 21 Haziran

77- Osmanlı Devletinin ilk kez toprak kaybetiği antlaşma hangisidir?
a) KarlofçaAntlaşması     b) Zitvatorak Antlaşması    c) Bucaş Antlaşması     d) Hotin Antlaşması

Cevap: a) KarlofçaAntlaşması

78- Ülkemiz sınırları içerisinde denize dökülen en üzün akarsuyumuz hangisidir ?
a) Kızılırmak       b) Sakarya     c) Fırat     d) Yeşil ırmak

Cevap: a) Kızılırmak

79- Kanuni Sultan Süleymen Fıransaya niçin Kapitilasyon tanımıştır ?
a) Ticareti Geliştirmek için       b) Avrupa Hiristiyan Birliğini Bozmak için
c) Ekonomik çıkar sağlamak için    d) Fıransayı zayıflatmak için

Cevap: b) Avrupa Hiristiyan Birliğini Bozmak için

İlköğretim Bilgi Yarışması soruları
İlköğretim Bilgi Yarışması 6. SINIFLAR (SOSYAL BİLGİLER) S.2) Anadolu Selçuklu Devletinin en parlak devri hangi hükümdar zamanında yaşanmıştır? a)    II. Kılıçarslan b)    I. Alaaddin Keykubat (Doğru Yanıt) c)    Rûkneddin Süleyman Şah d)    II. Gıyased...
Genel Kültür Bilgi Yarışması Soruları
Bilgi Yarışması Genel Kültür Soruları 1) 1. Eğitim şurası hangi yıl, nerede yapıldı? a)     1923 – İZMİR b)     1920 – İZMİR c)     1921 – ANKARA d)     1924 – İSTANBUL (daha&helliip;)...
Matematik Bilgi Yarışması Soruları
Bilgi Yarışması Matemetik Soruları 1-Bize bizi, bizim yarımızı ve bizim yarımızın yarısını eklerseniz 121 kişi oluyoruz. Acaba biz kaç kişiyiz? Doğru Cevap: 44 2-Aşağıdaki işlemlerde mantıksal bir yapı vardır. Buna göre soru işaretli yere hangi ay getirilm...