reklam

İlköğretim Bilgi Yarışması Fen ve Teknoloji Soruları

5 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında 1 yorum yapıldı.

İlköğretim Bilgi Yarışması Fen ve Teknoloji Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresiyle hayvan hücresi arasındaki farklardandır?

a-) ribozom   b-)mitekondri    c-)hücre duvarı  d-) çekirdek

Doğru  Cevap: c

2- Bir çiçekteki polenlerin böcek,su ve rüzgar gibi etkenlerle başka bir çiçeğin yumurtalığına girip onu döllemesine ne ad verilir?

a-)fotosentez     b-)solunum       c-)tozlaşma       d-)uçuşma

Doğru  Cevap: c

3- vücudumuzu dik tutan dokunun adı nedir?

a-)kemik doku      b-)kan doku       c-)kas doku       d-)bağ doku

Doğru  Cevap: a

4- Aşağıdakilerden hangisi sindirime yardımcı organlardandır?

a-)beyin       b-)pankreas        c-)kol        d-)akciğer

Doğru  Cevap: b

5- Kanın kalbin sağ kulakçığından akciğerlere gidip kalbin sol kulakçığına gelmesine ne ad verilir?

a-)tur       b-)büyük dolaşım    c-)kanın temizlenmesi        d-)küçük dolaşım

Doğru  Cevap: d

6- Bir maddenin kütlesi 95gr. Hacmi 190cm3 tür.Buna göre bu maddenin yoğunluğunu bulunuz.

a-)3       b-)2      c-)1     d-)0,5

Doğru  Cevap: d

7- Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmedir?

a-)kiremitin kırılması           b-)üzüm suyunun sirkeleşmesi

c-)şekerin erimesi                d-)ceviz kabuğunun kırılması

Doğru  Cevap: b

8- Bir element atomunun çekirdeğinde 20 proton,17 elektron vardır.Bu elementin yükü nedir?

a-)+1             b-)-2           c-)+3          d-)-4

Doğru  Cevap: c

9- Bir araba A ve B şehirleri arasındaki 300 kilometreyi 5 saatte alıyor.Bu arabanın hızını bulunuz?

a-)4                b-)5              c-)6           d-)7

Doğru  Cevap: c

10- 500Newtonluk kuvvete sahip bir adamı durdurmak için en az kaç Newtonluk bir kuvvet gereklidir?

a-)400         b-)500      c-)600      d-)700

Doğru  Cevap: b

11- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I-Kovalent bağ yaqparak birleşen iki atom daha kararlı hale gelir.
II-Son yörüngedeki elektron sayısını tam dolu yapan atomlar daha kararlı atomlardır.
III-Elementlerin daha kararlı hale gelme çabası ile bileşikler  ve moleküller oluşur.

a-) Yalnız I       b-) II ve III       c-) I ve III       d-) I-II-III

Doğru  Cevap: d

12- Vücudumuzda denetleyici ve düzenleyici özellikteki besin grubu hangisidir?

a-)proteinler       b-)vitaminler     c-)yağlar       d-)su

Doğru  Cevap: b

13- Üzüm suyundan şarabın oluşması nedir?

a-) oksijensiz solunum    b-) fotosentez     c-) bitkilerin su kaybetmesi    d-) özümleme

Doğru  Cevap: a

14- Aşağdaki lerden hangisi aynı veya farklı cins atomlardan oluşabilir?

a) Molekül      b) Element     c) Karşım     d) Bileşik

Doğru  Cevap: a

15- Aşağdaki hücrelerden hangisinde zarla çevrili çekirdek bulunmaz?

a) Sinir Hücresi    b) Akyüvar Hücresi     c) Bakteri Hücresi     d) Çizgili Kas hücresi

Doğru  Cevap: c

16- Bir DNA Molekülünün yapısı kurulurken aşağdaki molekullerden hangisine gerek yoktur?

a) Fosfat     b) ATP      c) Riboz Şekeri      d) Timin Nükleotid

Doğru  Cevap: c

17- Ribozom hariç stoplazma içinde zarla çevrili organeli olmayan hücre tipine ne ad verilir?

a) Ökaryot     b) Prokaryot    c) Virüs    d) Tek hücreliler

Doğru  Cevap: b

18- Kuvvetler arasındaki açı kaç derece  olmalı ki  bileşke kuuet en üçük değerini alsın?

a) 00     b) 900     c) 1800     d)  3600

Doğru  Cevap: c

19- Çimlenen  bir tohum  için  aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç  yoktur?

a) Işık       b) Osijen      c) Isı       d) Işık

Doğru  Cevap: a

20- Proton sayıları aynı , nötron sayıları farklı olan atomlara ne ad verilir?

a) İyon        b) Metal       c) Soygaz        d) İzotop atom

Doğru  Cevap: d

21- Asitlerin metallerle   tepkimeye girmesi sonucu açığa çıkan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

a) o2      b) N2      c) H2      d) I2

Doğru  Cevap: c

22- Aşağıdakilerden hangisi katı, sıvı ve gazlar için ortak ayırt edici özelliktir?

a) Kütle      b) Çözünürlük        c) Hacim         d) Genleşme Katsayısı

Doğru  Cevap: b

23- Duyu organlarımızın hangi ikisinin almaçları (merkezi sinirleri) ortak çalışır?

a) Kulak-göz      b) Burun-kulak       c) Burun-dil          d)    Deri-göz

Doğru  Cevap: c

24- Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I.    (+) yüklü metallerle (-) yüklü ametaller iyonik bileşik yaparak kararlı hale geçerler.
II.    Elementler daha kararlı hale geçme eğilimindedir.
III.    Soy gazlar kararlı elementlerdir.
IV.    Metaller birbiriyle ortaklaşa elektron kullanarak kararlı hale geçerler.

a) I-II-III        b) I-II        c) II-III-IV        d) I-III

Doğru  Cevap: a

25- “Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir.” Buna göre katı bir cismin basıncını arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a) Cismin taban alanı küçültülmelidir.         b) Cismin ağırlığı arttırılmalıdır.
c) Cismin taban alanı büyütülmelidir.         d) Cismin hem ağırlığı hem de taban alanı aynı oranda büyütülmelidir

Doğru  Cevap: a

26- İnsanların kromozom sayısı kaçtır?

a) 42        b) 44        c) 45        d) 46

Doğru  Cevap: d

İslama göre zina eden bir kişinin zina etmeyen bir kişi ile evlenebilir  mi?
Nur suresi üçüncü ayet-i kerimede "Zina yapan erkek, zina yapan kadınla ya da bir müşrik kadınla evlenir; zina yapan kadın da zina yapan bir erkekle ya da müşrik bir erkekle evlenir." buyurulmuştur. Peki yanlışlıkla bu yola sapmış birisi sonradan tevbe-i nasuh ile ...
Meslek Hastalıkları ve Korunma Yolları Nelerdir?
Meslek Hastalıkları ve Korunma Meslek hastalığının tanımı yapılmadan önce meslek kelimesini tanımlamamız gerekiyor. Meslek, sürekli olarak yapılması öngörülen, öğrenilmesi için belli bir eğitim ve/veya iş tecrübesi gerektiren, insanın hayatını kazanmak için yap...
Coğrafya insanlarin hangi faaliyetlerini incelemektedir?
Coğrafya insanların hangi faaliyetlerini incelemektedir? Coğrafyada inceleme alanı bakımından iki büyük anabilim dalından birisini Beşeri ve Ekonomik Coğrafya oluşturmaktadır. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya insan faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan o...
  1. fırat büyük diyor ki:

    allah razı olsun çok güzel sorular çok beğendim daha iyilerinide yaparsınız İNŞALLAH :D