5.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı 147.Sayfa Cevapları

5.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı 147.Sayfa Cevapları

5.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı 146.Sayfa Cevapları

5.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı 146.Sayfa Cevapları

5.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı 145.Sayfa Cevapları

5.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı 145.Sayfa Cevapları

5.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı 144.Sayfa Cevapları

5.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı 144.Sayfa Cevapları

5.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı 143.Sayfa Cevapları

5.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı 143.Sayfa Cevapları

3 sene önce admin tarafından yazıldı, kere görüntülendi ve hakkında 4 yorum yapıldı.

Bir tür küçük öyküdür Olaya dayalı bir anlatımı vardır Hayattan alınan küçücük kesitler, hayvanlar ya da bitkiler arasında geçmiş gibi anlatılır Bugün daha çok çocuk edebiyatında yer alan fablların, toplumu eğitici; örneklendirme ile kötü davranışlardan caydırıcı özelliği ile eskiden büyükleri eğitmede de kullanıldığı sanılmaktadır

Fabllerde soyut konular, olay plânıyla hem somutlaştırılarak hem de hareket kazandırılarak işlenir Olaylar bizi güldürürken eğitir İnsanlar arasında geçen iyi-kötü, cesur-korkak, dürüst-ikiyüzlü, gözü tok-aç gözlü… vb çatışmalar; bu niteliklerin yakıştırıldığı hayvan kahramanlar arasında geçmiş gibi gösterilirFablin de dört ögesi vardır; kişiler, olay, zaman, yer

Kişiler: Fablin konusu olan olay, kişileştirilmiş en az iki hayvanın başından geçer Bunlardan biri iyi ahlâklı bir tipi, diğeri kötü ahlâklı bir tipi canlandırırFablde ikinci derecede kişiler çok azdır, bazen yoktur Kişi betimlemesi yokturKahramanlar arasında tilki varsa biz onu kurnaz insan yerine koyarız; arslan varsa cesaretine güvenen biri yerine koyarız Kısa olay bile bütün yönleriyle değil, yalnızca fable konu olan yönüyle tanımlanır Derinlemesine duygu çözümlemelerine yer verilmezFabllerde bir de anlatıcı kişi vardır Bu kişinin de betimlemesi yapılmaz, cinsiyeti verilmez Anlatıcı kahramanları izler, dersini alır Böylece dinleyen ile aynı görüşü paylaşır

Olay: Fablin konusu insan başına gelebilecek her hangi bir olaydır Olay,kahramanın eyleme dönüşmüş beğenme, istek, özlem, öfke, korku… gibi tutkuya dönüşmüş duygularından doğar Fablin gövdesini bir olay oluşturur, asıl önemli olan fablin anlatılış nedenidir Buna “ders” denir Fabl plânı dört bölümdür: Serim, düğüm, çözüm, öğüt

Serim: Olayın türüne, çıkarılacak derse göre kişileştirilmiş hayvanlar veçevre tanıtımının yapıldığı bölümdür

Düğüm: Olay o çevrede verilmek istenen derse göre gelişir Kısa ve sıkkonuşmalar vardır Hemen birkaç konuşma ile olay düğümlenir

Çözüm: Olay beklenmedik bir sonuçla biter Fablin en kısa bölümüdür

Öğüt: Ana fikir bu bölümde öğüt niteliğinde verilir Bu bölüm kimi zaman başta, kimi zaman sondadır Kimi zaman da sonuç okuyucuya bırakılır

Yer: Tasvir yapılmaz fakat çevre çok iyi verilmelidir: Orman, göl kenarı,yol… gibi Olayın geçtiği yer olayla birlikte değişebilir

Zaman: Her olay gibi fabldeki olay da bir zaman diliminde geçer Kronolojik zaman kullanılır

Dünyanın en ünlü fabl yazarları Ezop ve Jean de La Fontaine’dir Ezop’un fablları İÖ 300 yılında derlenerek yazıya geçirilmiştir ABD’li James Thurber ve İngiliz George Orwell çağdaş fabl yazarlarıdır Fablı ilk olarak yazanlar Hititlerdir Hititler fablları taş tabletlere yazıp resimliyorlardı

Fabl Özellikleri

İnsanlar arasında cereyan eden olayları hayvanlar bitkiler ya da cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi göstererek bu yolla insanlara ahlak ve ibret dersi vermek örnek göstermek ya da bir düşünceye güç kazandırmak isteyen bir çeşit masaldır
Teşhis ve intak sanatları üzerine kurulmuştur
En önemli bilinen kişileri Beydeba, Ezop ve La Fontaine’dir
Türkiye’de ise Ahmet Mithat Efendi ve Şinasi’dir
Dünya edebiyatında ilk ve önemli fabllar Hint yazarı Beydeba’ya aittir Beydeba’nın fablları Kelile ve Dimne adlı bir eserde toplanmıştır
Türkçedeki ilk örneği ‘Harname’ (Şeyhi)dir
Fabllar manzum(şiir) veya nesir(düz yazı) biçiminde yazılabilirler
Fabl örneği/Keçi Can Pazarında

Keçiciğin aklı bir karış havada ya, sürüsünü bir yana bırakmış, bir başına otlaya otlaya çekip gitmiş Hain koca kurt, kaçırır mı; hemen görmüş keçiciği:
“Heh, işte ağzıma lâyık bir lokma Yaşasın!” demiş
Keçicik, bakmış can pazarı Hiç kurtuluş murtuluş yok:
“Eh, n’apalım, demek kaderimizde sana yem olmak varmış kurt ” demiş “Madem ölüm kapıya geldi, bari bana biraz kaval çal ki, neşeleneyim, kendimi unutup öyle öleyim”Kurt, “Son isteği zavallının… “demiş Bulmuşbir kaval, füyt füüyt çalmaya başlamış Kurt çalmış, keçicik, oynamış Derken ötelerden kaval sesini alan köpekler koşturmuşlar; gelmişler, kurdu önlerine düşürüp bir güzel kovalamışlar Kaçmadan önce, kurt, durumu anlayıp oyuna geldiğini sezinlemiş:
“Suç sende değil bende Neme gerekti benim kaval çalmak, neme gerekti bana köçekli kurban!” demiş

Zamansız bir işe kalkışmanın sonu budur Ölçmeli, biçmeli adımını ona göre atmalı Tersi oldu mu, işte böyle Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurundan olursun(Aisopos, Ezop Masalları, Tarık Dursun K Mayıs 1981

Fabl Örneği-2 Horoz ile Tilki

Görmüş geçirmiş, anasının gözü bir horoz
Tünemiş bir ağacın dalına
Kurnaz tilki, sesini yumuşatarak, ona
Dedi ki: “Kardeşçiğim, artık dostuz;
Barış oldu hayvanlar arasında
Müjde getirdim sana, in de bir öpüşelim;
Ama Allah aşkına oyalanma;
Çünkü bilirisin ya, başımdan aşkım işlerim
Oysaki siz serbestsiniz daima,
İşleri düşünemeye bilirsiniz;
Hem artık siz yardım da ederiz
Ama, kuzum, in de aşağıya bir
Doya doya öpeyim gözlerinden”

“Kardeşim” dedi horoz, “Bu mutlu haberinden
Daha güzel bir haber almazdım şüphesiz
Bu nefis
Bu mutlu haberinden
Üstelik bunu senden öğrenmekle
Sevincim iki kat oldu Ama, dur hele
Bunu müjdelemek için olacak,
Bak iki tazı geliyor koşarak”
Hızlı da koşuyorlar; haydi ben ineyim de
Hep birden öpüşelim tazılar geldiğinde
“Hoşça kal ” dedi tilki, “Yolum biraz uzunca,
Kutlarız bu barışı yeniden buluşunca”
Çabuk toplayıp tası tarağı,
Külhani bir anda tırmandı dağı
Bir iş çıkmamıştı numarasından
O sırada çalının arkasından,
İhtiyar horoz kıs kıs gülüyordu
Oyunbazı oynatmak pek tatlı oluyordu

La Fontaine’den çeviren; Orhan Veli Kanık
Fabl Örneği-3 / Aslan ile Fare

Herkes herkese yardım etmeli,
Ben büyük, o küçük dememeli
İki masalım var bunun üstüne,
Başka da bulurum isteyene

Aslan toprakla oynuyormuş bir gün;
Birde bakmış pençesinde fare,
Aslan, aslan yürekliymiş o gün,
Kıymamış canına, bırakmış yere
Boşuna gitmemiş bu iyiliği
Kimin aklına gelir,
Farenin aslana iyilik edeceği?

Etmiş işte, hem de canını kurtarmış
Günün birinde aslan
Biraz çıkayım derken ormandan,
Düşmüş bir tuzağa,
Ağla içinde kalmış;
Kükremiş durmuş boşuna;
Bereket fare usta yetişmiş imdada;
Bu iş kükremekle değil,
Kemirmekle olur demiş

Başlamış incecik dişlerini işletmeye
Gelmiş ipin hakkından kıtır kıtır
Bir ilmik kopunca ağdan hayır mı kalır?
Sabır, biraz da zaman
Güçten, öfkeden daha yaman

La Fontaine Masalları (Çev Sabahattin Eyüboğlu)

Alıntı

Yazar: admin
Benzer Yazılar
İslama göre zina eden bir kişinin zina etmeyen bir kişi ile evlenebilir mi?
Nur suresi üçüncü ayet-i kerimede "Zina yapan erkek, zina yapan kadınla ya da bir müşrik kadınla evlenir; zina yapan kadın da zina yapan bir erkekle ya da müşrik bir erkekle evlenir." buyurulmuştur. Peki yanlışlıkla bu yola sapmış birisi sonradan tevbe-i nasuh ile ...
Meslek Hastalıkları ve Korunma Yolları Nelerdir?
Meslek Hastalıkları ve Korunma Meslek hastalığının tanımı yapılmadan önce meslek kelimesini tanımlamamız gerekiyor. Meslek, sürekli olarak yapılması öngörülen, öğrenilmesi için belli bir eğitim ve/veya iş tecrübesi gerektiren, insanın hayatını kazanmak için yap...
Coğrafya insanlarin hangi faaliyetlerini incelemektedir?
Coğrafya insanların hangi faaliyetlerini incelemektedir? Coğrafyada inceleme alanı bakımından iki büyük anabilim dalından birisini Beşeri ve Ekonomik Coğrafya oluşturmaktadır. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya insan faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan o...
TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN SOLUNUM SİSTEMİNE OLUMLU ETKİLERİ NELERDİR?
TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN SOLUNUM SİSTEMİNE OLUMLU ETKİLERİ NELERDİR? Teknolojik gelişmeler gelişmeler sonucunda solunum sistemi hastalıkları önceden tespit edilebilmekte ve tedavileri gerçekleştirebilmektedir.Örneğin nefesteki zehirli gaz cinsi ve or...
Osmanli hanedaninin kurucusu osman bey’in silah arkadaşı olan harmankaya tekfuru kimdir?
Osmanli hanedaninin kurucusu osman bey'in silah arkadaşı olan harmankaya tekfuru kimdir? Köse Mihal dir...  Tekfur, Bizans İmparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli'deki Hıristiyan beylerine verilen genel ad. Tekfur Ermeni...
Atmosferde yatay ve dikey hava hareketleri olmasaydi hava olaylari nasil olurdu?
Dünya’yı diğer gezegenlerden ayıran özellilerinin başında üzerinde hava olaylarının görülmesi ve canlı yaşamına olanak sağlayan atmosferinin var olması gelir. Atmosfer %78 Azot - % 21 Oksijen - % 1 su buharı, karbondioksit ve diğer gazlardan oluşur. Su buharı hava...
1. Sinif Sarkit Cümleler
1. Sınıf Sarkıt Cümleler, 1. Sınıf Sarkıt Cümleler indir, Sınıfa asmak için hazırladığım sarkıt cümleler,Daire yerine çiçek, yıldız, arı vb. de yapılabilir. Cümle yerine rakamlar da yazılabilir.Fikir vermesi açısından ekliyorum. Dosya olarak indirmek...
Sirkede asitlik tayini önemi ve amacı nedir?
Sirkeye asit koymaktaki amaç, yemek yiyenlerin salatasına asit tadı vermek, buş ekilde yemeği beğendirmektir......
Atatürk’ün çocuklarla ilgili anisi ve duyulmamış atatürk şiirleri
  Çankaya’da gezi ve çocuklarla sohbet... İki kardeş okul dönüşü annelerinden izin alarak sık sık Atatürk’ün köşkünün etrafında gezinip dururlarmış. Öğretmeni Ayşe’ye o gün yurdumuzun düşmanlardan kurtarılması için Ata’nın emrinde milletçe nas...
Hayvanlarda büyüme gelişme yavru oluşturma ve bakımı ile ilgili bilgiler
1- Hayat Döngüsü : Doğada bulunan hayvanlar beslenme, çoğalma şekli, gelişim özellikleri ve yavru bakımı açısından farklılık gösterirler. Bu nedenle hayvan gruplarının hayat döngüleri birbirinden farklıdır. Doğada yaşayan canlıların doğması, büyümesi, gelişmesi...
Yorumlar (4)
 1. taha diyor ki:

  ne kadar uzzun yaz yaz bitmez

 2. Sinem diyor ki:

  işme yarar ama kitaba sığmaz yani çook uzun sağolun .

 3. rabia diyor ki:

  çok uzun yaaaaaaaa daha kısası yok mu

 4. beyza diyor ki:

  çamçam adlı bir çam ağacı vardır bu ağaç halinden hiç memnun deyildir diğer arkadaşlarına hep şikayet eder benim niye sizin gibi çiçeklerim yok benim niye sizin gibi çiçeklerim yok der durur arkadaşı çiçek derki sen bir çam ağacısın ondan sen özelsin sen kozalak verirsin bak şurda adı ağaççık olan bir ağaç var oda senin gibi üzgün ama çiçek açıyor o ise ben niye kozalak vermiyorum deyip durur beraber konuşun bakalım belki annaşırsınız sonada başımızı şişirmassiniz der çamçam ağaççığın yanına gider ve derki çiçek açmak nasıl ben her zaman kozalak veririm ondan çok sıkıldım sen ise hep çiçek verirsin ama hiç mutlu deyilsin ne oldu bana söyler misin der ağaççık tamam olur der ve başlar anlatmaya ben hep çiçek verdiğim için çok mutsuzum kozalak açmakta isterdim tahmin ediyim sende çiçek açmak istersin demi der çamçam evet bildin ama açamıyorum ondan çok mutsuzum sen ve ben bir günde olsa çiçek ve kozalak açsak hoşuna gitmezmi sen kozalak açardın ben ise çiçek açardım ve bizde diğer arkadaşlar gibi bir günde olsa mutlu olurduk diğe arkadaşlara söyleyelimmi belki onlarda bizim istediğimiz gibi çiçek ve kozalak açmak isterler hadi söyleyelim derler ve söylerler diğer arkadaşları halinden memnun olduklarını söylerler olsun belki fikriniz değişir eğer değişirse bana haber verin o bana yeter der çamçam ağaççık eğer deyişmezse bi gün mutlaka değişir der

  alın yapınnn kısa bu çok kısa kitabınıza sığar yapın hadi :D :D


Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.