Yansıma Çeşitleri Nelerdir? Kısaca maddeler halinde

Yansıma Çeşitleri Nelerdir? Kısaca maddeler halinde

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Konusu Anlatımı ve Ders Özeti

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Konusu Anlatımı ve Ders Özeti

Gelme açısı ile yansıma açısı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Gelme açısı ile yansıma açısı arasında nasıl bir ilişki vardır?

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Gezegenimiz Dünya Konusu Anlatımı ve Ders Özeti

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Gezegenimiz Dünya Konusu Anlatımı ve Ders Özeti

Bir maddenin yoğunluğu değişebilir mi? Açıklayalım

Bir maddenin yoğunluğu değişebilir mi? Açıklayalım

4 sene önce admin tarafından yazıldı, kere görüntülendi ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

1.Su, yeryüzünde 3 farklı halde bulunur ……… suyun katı halidir, …….. ise  sıvı hali, ………….. da suyun gaz halidir.

Paragrafta boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
2.Yandaki bardağa soğuk meyve suyu doldurduğumuzda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a- )  Bardağın sıcaklığı değişmez.
b- )  Bardak soğur, meyve suyu ısınır.
c- )  Meyve suyu soğur.
d- )  İkisinin sıcaklığı da değişmez.
3.Yeryüzünden buharlaşarak yükselen su buharının atmosferde soğuyup yoğuşarak yağış (yağmur, kar, dolu…) şeklinde tekrar yeryüzüne inmesine ne denir?
a- ) Su Döngüsü                         b- ) Genleşme
c- ) Buharlaşma                          d- ) Donma

4.Filiz, (yanda) aynı maddeden yapılan eşit büyüklükteki bilyeleri ısıttı.  Mavi bilyeyi
5 dakika,  yeşil bilyeyi 10 dakika ısıttı.Daha sonra bilyeleri aynı anda bir buz kalıbının üzerine koydu.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gözlemlenemez?
a- )  Mavi bilyenin ısı enerjisi daha fazladır.
b- )  Yeşil bilye buza daha çok gömülür.
c- )  İki bilye de buzda iz yapar.
d- ) Yeşil bilyenin sıcaklığı daha yüksektir.
5.Aşağıdakilerden hangisi genleşmeye bir örnek sayılmaz?
a- )  Yaz aylarında elektrik tellerinin sarkması.
b- )  Sobanın yanına konan balonun patlaması.
c- )  İçine çay konulan bardağın çatlaması.
d- ) Dondurmanın güneşte erimesi.
6.Resimde hangi olay suyun yoğunlaşması sonucunda oluşmuştur?

a- ) Bulutların oluşumu
b- ) Irmağın oluşumu
c- ) Yağmurun oluşumu
d- ) Güneşin açması


7.Aşağıdakilerden hangisi ısınmak için kullanılan yakıt değildir?
a- ) Soba                        b- ) Doğalgaz
c- ) Kömür                     d- ) Petrol
8.Aşağıda ısı ve sıcaklık ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- )  Sıcaklıkları farklı olan iki madde bir araya getirildiğinde maddeler arası ısı alışverişi olur.
b- )  Sıcaklığı yüksek olan maddeden, sıcaklığı düşük olan maddeye doğru bir ısı geçişi sağlanır.
c- )  Aynı maddenin iki eşit kütlesine aynı miktar ısı verildiğinde maddelerin ısıları farklı farklı olur.
d- )  Farklı miktardaki aynı maddelere aynı miktarda ısı verildiğinde, miktarı az olan madde daha fazla ısınır.

9.Yanda gösterilen bardaklara farklı miktarlarda su
konulmuştur. Bardaktaki sular için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?
I.    Suların sıcaklıkları eşittir.
II.   Çok olan suyun ısı enerjisi fazladır.
III.  Ortam soğuyunca az olan su daha erken soğur.
a- ) Yalnız I                         b- ) Yalnız II
c- ) I, III                            d- )  I, II, III
10.Sigara ve alkol ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- )  Sigara kalp ve damar hastalıklarına neden olur.
b- )  Alkol ve sigara insanın moralini düzeltip sorunlarını çözmesine yardımcı olur.
c- )  Sigara ve alkol bağımlılık yapar.
d- )  Alkol karaciğeri olumsuz etkileyerek siroz hastalığına yakalanma riskimizi artırır.
11. “Burak, çaydanlıkta kaynayan suyun üzerine soğuk metal bir tabak tutar.’’Burak’ın yaptığı bu olay ile ilgili hangi bilimsel sonuç beklenir?
a- ) Tabağın üzerinde su damlacıkları oluşması
b- ) Tabağın erimesi                                         
c- ) Burak’ın elinin yanması
d- ) Tabağın donması

12.Ali, eşit büyüklükteki karton                                             
Kutulardan birinin bir yüzeyine
 plastik folyo ile pencere yaptı.
 İki kutuyu da pencere güneş
ışığı alacak şekilde güneşlik
bir yere yerleştirdi. Kutuları delerek üstüne birer termometre yerleştirdi. Termometrelerin üzerini de porselen kupa ile kapattı.
Deneyin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) İki kutunun da sıcaklıkları eşit olur.
b- ) Penceresiz kutunun sıcaklığı azalır.
c- ) Pencereli kutunun sıcaklığı daha fazlalaşır.
d- ) Pencereli kutunun sıcaklığı değişmez.
13. Vitaminler ve yetersiz alındığında sebep olduğu hastalıklar eşleştirilmiştir. Eşleştirmelerden hangileri yanlış verilmiştir?
I.    D vitamini à görme bozuklukları
II.  A vitamini à raşitizm hastalığı
III. K vitamini à kesik ve yaralar geç iyileşir
a- )  II     b- )   I , II    c- )   III      d- ) I , II , III
           

14.  Modelde gösterilen dişlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a- ) I, besinleri ezerek öğütür.       
b- ) II, kesici dişler olarak adlandırılır.
c- ) III, köpek dişlerimiz ağzımızda toplam 4 tanedir.
d- ) IV, 20 ‘lik dişlerimiz 18 ile 22 yaş arası çıkar.


15.Aşağıda verilen paragraftaki boşlukları parantez içindeki kelimelerden uygun olanlar ile doldurunuz.   ( yağmur,  kar ve dolu,  bulut,  sis )
– Havadaki su buharının küçük damlacıklar şeklinde yoğuşarak  gözle görülebilir hal almasına…………… , çok küçük su damlacıklarından oluşan yere yakın bulutlara ise………….denir.  Bulutları oluşturan su taneciklerinin yeryüzüne düşmesi ise ……………… olarak adlandırılır. Bulutları oluşturan su damlacıkları , atmosferde soğuk hava ile karşılaştığında buz kristallerine dönüşür, böylece ………………….. meydana gelir.

16.Şekilde tencere, masa ve konserve kutusunun sıcaklıkları gösterilmiştir.
Birbirine temas eden bu üç madde arasındaki ısı alışverişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Yukarıdaki grafikte ısıtılmakta olan bir kap suyun zamana bağlı sıcaklık değişimini göstermektedir.
Suyun 4. dakikadaki sıcaklığı ile 1. dakikadaki sıcaklığı arasındaki fark kaç santigrat derecedir?
a- ) 20              b- )  40
c- ) 80         d- ) 60

19.Paragrafta verilen boşlukları parantez içindeki kelimelerden uygun olanlarla doldurunuz.                            (cal, genleşme, joule, yakıt, buharlaşma, yoğuşma)
Yandığı zaman  çevresine ısı veren maddelere ……..…….. denir. 1……….4………..’dür.  Sıvıların  ısı alarak gaz haline geçmesine ………………….denir.  Isının etkisiyle maddelerin hacimlerinde artış olur bu olaya …………………adı verilir. Su buharı, soğuk bir madde ile karşılaştığında tekrar su haline dönüşür. Bu olaya da ……………………. denir.


21. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir?
a- ) Erime, kaynama ve donma sıcaklıkları maddeler için birer ayırt edici özelliktir.
b- ) Her maddenin kütle ve hacmi vardır.  (ortak özellik)
c- ) Yüzme ve batma hem kütle hem hacimle ilgilidir.
d- ) Bir cismin suda batması için kütlesinin küçük, hacminin büyük olması gerekir.

NOT:  21 adet sorudan istediğiniz 20 taneyi cevaplandırınız.
Her soru 5 puandır. 
indir

 

Yazar: admin
Benzer Yazılar
9. Sınıf Matematik 1. Dönem 1.Yazılı Soruları
İlkokul, ortaokul ve lise  yazılı sorularının hepsini sitemizde bulabilirsiniz.Sitemizde tüm sınıflar bazında YAZILI SORULARINI bulacaksınız. Siz de hazırlamış olduğunuz her tür dokümanı bize göndermek için bdemir78@gmail.com mail adresini kullanın. OKULSORU...
9. Sinif biyoloji 2.dönem 3.yazılı soruları 2012-2013
S1. Bir DNA'da 300 adenin ve 2400 zayıf H bağı bulunduğuna göre, bu DNA'daki toplam deoksiriboz şeker sayısı aşağıdakilerden hangisidir?A) 150                    B) 300                    C) 450                    D) 900                    E) 1800S2. Hücredeki RNA ...
10. Sinif dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı sınav soruları
Lise 2. Sinif dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı sınav soruları SORULAR1-)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(15 Puan) a)Edebiyatımızda ilk realist roman ………………………………………’in ……………………………adlı eseridir.(2+2=4 P) b)Edebiyatımızda ilk psikolojik roman ……………………………… ’un ………………...
10. Sinif dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı sınav soruları
Lise 2. Sinif dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı sınav soruları SORULAR 1-)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(15 Puan) a)Edebiyatımızda ilk realist roman ………………………………………’in ……………………………adlı eseridir.(2+2=4 P) b)Edebiyatımızda ilk psikolojik roman ……………………………… ’un …………...
4. Sinif Trafik Güvenliği 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2012 2013
Trafik Güvenliği Dersi 2. Dönem 1. Yazılı, 4. Sinif Trafik Güvenliği 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2012 2013, Trafik Güvenliği Dersi 2. Dönem 1. Yazılı indir. Trafik Güvenliği Dersi 2. Dönem 1. YazılıCUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4-B SINI...
4. Sinif Trafik Güvenliği 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2012 2013
Trafik Güvenliği Dersi 2. Dönem 1. Yazılı, 4. Sinif Trafik Güvenliği 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2012 2013, Trafik Güvenliği Dersi 2. Dönem 1. Yazılı indir. Trafik Güvenliği Dersi 2. Dönem 1. YazılıCUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4-B SIN...
5. Sinif fen teknoloji 1. dönem 3.yazılı sınav soruları 2012-2013
Aramalar: 2012-2013 5.sınıf fen teknoloji 1. dönem 3.yazılı soruları 2012/2013 indir, 1.dönem 5.sınıf fen teknoloji 1. dönem 3.yazılı soruları 2012/2013 yükle , 2012-2013 1.dönem 5.sınıf fen teknoloji 1. dönem 3.yazılı soruları 2012/2013 çalışması, 5.sınıf fen tek...
5. Sinif ingilizce 1.dönem 3.yazılı soruları 2012-2013
2012/2013 5.sınıf ingilizce 1.dönem 3.yazılı soruları dosyasını sitemizden ücretsiz ve üyeliksiz bir şekilde indirebilirsiniz. 2012/2013 5.sınıf ingilizce 1.dönem 3.yazılı soruları dökümanı 2012-2013 1.dönem eğitim öğretim yılına ait olup olmadığını dosyanın yüklen...
5. Sinif sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı soruları 2012 2013
Anahtarlar: 2012-2013 5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı soruları indir , 2012-2013 1.dönem 2012-2013 5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı soruları yükle , 2012-2013 5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı soruları tıkla indir , 2012-2013 2012-2013 5.sın...
10. Sinif psikoloji 1.dönem 2.yazılı sınav soruları 2012 2013
Anahtarlar: 2012-2013 10.sınıf psikoloji 1.dönem 2.yazılı soruları indir , 2012-2013 1.dönem 2012-2013 10.sınıf psikoloji 1.dönem 2.yazılı soruları yükle , 2012-2013 10.sınıf psikoloji 1.dönem 2.yazılı soruları tıkla indir , 2012-2013 2012-2013 10.sınıf psikoloji 1...
Yorumlar (0)

Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.