reklam

9.Sınıf İngilizce Student’s Book cevapları

5 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

17.sayfa
1.bosluk = shepherd
2.bosluk = midday
3.bosluk = high-quality
4.bosluk = training
5.bosluk = testing
6.bosluk = remains
7.bosluk = protect
8.bosluk = searches
9.bosluk = evidence
10.bosluk = professional
11.bosluk = experienced
12.bosluk = situations
13.bosluk = routine
14.bosluk = off
15.bosluk = handler
16.bosluk = worth
17.bosluk = partner

SAYFA:18
COLLECT:STAMPS,SHELLS
WATCH:AFİLM TV
PLAY:TENNİS,GOLF,FOOTBALL
GO:SWİMMİG,JOGGİNG
DO:KARATE
MAKE:MODELS
RİDE:A BİCYLE ,AHORSEb. bölümündeki çevirileri
1 position of the job (full-time,part-time,sümmer job)
1meslek pozisyonu tam zamaz yarım zaman yaz işi.
2working hours(regular hours, shifts)
2çalışma saatleri normal saat mesayi
3wege /salary(well-paid or not)
3ücret maaşı iyi yada az ödenmiş ücretli.
4requirements(diploma experience licence etc.)etc :vebenzeri demek
4gereksinimleri diploma deneyim lisans vebenzeri .
5personal qualities
5personel nitelikleri
6daily routine
6günlük rutinler 21. sayfa reimdeki alıştırmaların cevapları
1.furnite shop =mobilya
2.florist
3.book shop
4.boutique
5.fishmonger’s
6.shoe shop
7.confectioner’s
8.electrical shop
9.sport shop
10.hair and beauty salon
11.chemist’s
12.lace shop
13.optician’s
14.greengrocer’s
15.jeweller’s
16.antique shop SAYFA 17 (boşluk dolurma)

sheepherd
mdday
hih-quality
training
experience
remains
protect
………. (bunu bulamadım)
evidece
profesional
worth
sitvations
routine
off
handler
worth
partner

(c Bölümü)

1.He works for the Police Department.
2.They work between 3 am and 5 p.m.
3.They have breakfast.
4.Because he has got a lot of experience.
5.He ats meal.
6.Clever.SAYFA 18 (Verbs-Free time Activities)

collect-stamps,shells
watch-a film,TV
play-tennis,golf,football
go-swimming,jogging
do-karate,a crossword
make-models,a cake
ride-a bictcle,a horse

SAYFA 21 (Dükkan İsimleri)

furniture shop
florist
bookshop
boutique
fishmangers
sports shop
chemist’s
elektrical shop
shoesshop
jewellers
lace shop
delicatessen
opticion’S
greengrocer
confectioner’s
antique shopSAYFA 22

an antique clock

you can buy antique clock from an antique shop.

books

you can buy books from a bookshop.

painkillers

you can buy painkillers from a chemist’s.

a golden necklace

you can buy a golden necklace from a jeweller’s.

hairspray

you can buy a hairspray from a hairsalon.

a computer

you can buy computer from a an elektricalshop.

roses

you can buy roses from a florist.

a couch

you can buy a couch from a furniture shop.

chocolate

you can buy a chocolate from a confectioner’s.

glasses

you can buy a glasses from an opticion’s.

a tennis racket

you can buy a tennis racket from a sport shop.

a lace tablecloth

you can buy a lace tablecloth from a delicattenssa.

boots

you can buy boots from a shoeshop.

fish

you can buy fish from a fishmangers.

a blouse

you can buy a blouse from a boutique.

cheese

you can buy a blouse at the delicatessen.

SAYFA 23 (Liza & Amy Dialog Boşluk Doldurma)

present
buy
skirt
itwill
doesn’t
redone
size
medium
fit
wear
going the
I’ll

C BÖLÜMÜ (boşluk doldurma)

1.is going to
2.will
3.will
4.will
5.will
6.will

SAYFA 24 – 25 (Oxford Strees : The Heart of Shopping in London)

A. Shopping
B. Street İnfo
C. Take a break
D. Keeping
E. Transport Services

SAYFA 25 C BÖLÜMÜ

1. Because you can find everything to buy.
2. The shops open at 10 a.m. and close at 6-7 p.m.
3. The buy something.They can have a break.They can go to the fitness centers.
4.They get to Oxford Streed buy bus or underground.

D. BÖLÜMÜ (Metni özetleyin)

Oxford Street is one of the best shopping areos in the world

SAYFA 26 (Vocabulary – Aksesuar Kategori Başlıkları)

1.Shoes and accessories
2.Clothes
3.Patterns
4.Materials
5.Style

SAYFA 28 (Yeşil alandaki boşluk)

I have got a white plain shirt.
I have got a black plain woolen jumper.
I have got a red and white polka-dot woolen polo neck.
I have got a black plain trousers.
I have got a black and red checked sweater.
I have got blue jeans.SAYFA 29 (Atatürk bölümü boşluk doldurma)

founded
heralded
declaration
elected
fundamentals
Goverments
proclamation
declaration
sovereigntySayfa 35

yorumlama-güncelleme

1= tamamen bu işlevle anlatamayız. Ama bazı bölümlerde bu işlev uygulanabilir.

2= Metnin iletisi anne sevgisidir. Edebi metinlerde iletişim kuramayız. çünkü hikaye sanatsal,gazete haberi öğretici metindir.

3= ağaçlara soğuk vurmuş, karanlığa üflemek… Edebi metinlerde okuyucunun sezgisine ve anlayışına bırakılacak kelimeler vardır.
4= yapamadım

Değerlendirme

1)
D
D
D
Y
D
D

2)Edebi metinlerin oluşturma nedenleri ilk olarak sanat yapmaktadır.

3)b şıkkı yani roman

4)edebi eserler yan anlam içerir ve her okuyuşta yeni anlam değerleri kazanır.

Edebi metin anlamlı dil birliklerinden oluşur.

sayfa 36

Hazırlık

1) Edebi eserlerde okuyucunun anlayışına bırakılan cümleler vardır. Bu eserde ‘gökküşağını beline dolamak’ gerçek anlamda kullanılmamıştır.

2)Edebi eserde gerçeğiolduğu gibi anlatmaz. Gerçek kurgulanarak ve yorumlanarak yazılır.

Sayfa 36, 37
İnceleme

1)Metinde anlatılanların gerçek hayatta yaşaması mümkündür. Yazar anlattığı herşeyi yaşamış olması gerekmez. Gerçeği yorumlayarak anlatabilir.

2)Mümkün değildir. Çünkü 17. yüzyılda plakalar ve dikiz aynalarına rastlamamız mümkün değildir. O döneme ait yaşayış tarzından söz edilmiştir.

3)metinlerde tanıtılan mekan Ankara’dır. Hayır aynı sözlerle tanıtılmamıştır. 2. metin tarihi metindir. 3. metinde psikoloji biliminden yararlanılmıştır.

4)Sözü edilen kişi Selim’dir.Bu metinde Selim’ in duygu ve düşüncelerinden yararlanılmıştır. İnsanların her türlü etkinliği işlenebilir.

Sayfa 38

Değerlendirme

1)e şıkkı : edebi metin teknik gelişmeleriolduğu gibi aktarır.

2)
1.boşluk : veriler
2.boşluk: oluşumuna
3.boşluk:yaşanan tüm olaylar

3)Edebi metinlerde okuyucunun sezgisine ve anlayışına bırakılan kelimeler vardır. Metinlerde ise böyle bir anlatım yoktur.

4)tamamen aynı özelliklere sahip değildir. Ama özellikleri birbirlerine benzer.

5)
Y
D
D
D
Y

Sayfa 39

Ölçme ve değerlendirme soruları

1)Etkilenen nesne gerçek sanat sanat eseri ise kurgulanarak yorumlanarak yapılmış bir kurmacadır.

2)d şıkkı

3)a şıkkı

4) yapamadım kusura bakmayın.

5)
resim : çizgi ve renk
roman : söz
heykel : taş
şarkı : ses

6)duygu ve heyecanı dile getirme : heyecana bağlı işlev

göndergeyi olduğu gibi ifade etme : göndergesel işlev

iletinin iletisini kendinde taşıma : şiirsel işlev

dille ilgili bilgi verme : dil ötesi işlev

7)aynı amaçla kullanılmaz. Tarih metni öğretici metintarihi ronam ise edebi metindir.

8)okuyucunun sezgisine ve anlayışına bırakıldığında her okuyucu için farklı anlamlar içerir. Farklı yorumlara sebep olur ve okunmsılna katkı sağlar.

9)edebi metinde her okuyucuyu farklı yorum çıkardığı için okuyucu ve eser arasınsa iletişim gerçekleşir.Student’s Book Sayfa 17-18 ÇözüLdü..

17.sayfa
1.bosluk = shepherd
2.bosluk = midday
3.bosluk = high-quality
4.bosluk = training
5.bosluk = testing
6.bosluk = remains
7.bosluk = protect
8.bosluk = searches
9.bosluk = evidence
10.bosluk = professional
11.bosluk = experienced
12.bosluk = situations
13.bosluk = routine
14.bosluk = off
15.bosluk = handler
16.bosluk = worth
17.bosluk = partner
c.böLümü
1.He works for the Police Department.
2.They work between 3 am and 5 p.m.
3.They have breakfast.
4.Because he has got a lot of experience.
5.He ats meal.
6.Clever.

8. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa (70-71-72) (PASİFİK YAYINLARI)
8. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa (70-71-72) (PASİFİK YAYINLARI),8. Sınıf English Workbook Cevapları, 8. Sınıf English Workbook Cevapları Download, 8. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabının (MEB Yayınları) Cevapları indir, 8. Sınıf İngilizce Çalışma Kita...
8. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa (67-68-69) (PASİFİK YAYINLARI)
8. Sınıf English Workbook Cevapları, 8. Sınıf English Workbook Cevapları Download, 8. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabının (MEB Yayınları) Cevapları indir, 8. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabının (MEB Yayınları) Cevapları oku, 8. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabının (MEB Ya...
8. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa (64-65-66) (PASİFİK YAYINLARI)
8. Sınıf English Workbook Cevapları, 8. Sınıf English Workbook Cevapları Download, 8. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabının (MEB Yayınları) Cevapları indir, 8. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabının (MEB Yayınları) Cevapları oku, 8. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabının (MEB Ya...