reklam

2011 müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavı soru ve cevapları 01 ekim 2011

5 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında 3 yorum yapıldı.

2011 müdür yardımcılığı sınavı soru ve cevapları, 2011 müdür yardımcılığı soru ve cevapları, 2011 müdürlük sınavı soru ve cevapları, 2011 müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavı soru ve cevapları, 2011 müdürlük ve müdür yardımcılığı soru ve cevapları 01 ekim 2011
2011 müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavı soru ve cevapları

Artık bu konuda yorum kapandı. Son kez memurlar net forumda paylaşılan 98 soru.
Bu sorular üretim şekli belli. Doğruluk – güvenililik hesabını siz yapın.

1) TÜRKÇE adaleleri titriyorlar (Anlatım Bozukluğu)

2) TÜRKÇE Kültür Bakanlığı’nın (Yazım Yanlışı)

3) TÜRKÇE nesli (Ünlü Süşmesi)

4) TÜRKÇE karıştım (Cümlenin Yüklemi)

5) TÜRKÇE olumlu düşünmeye sevk etmek (Kitapların Yararları…)

6) TÜRKÇE reşat nuri dil sanatı (Halkın anlayacağı dilde yazması)

7) TÜRKÇE Değerlendirme cümlesi yoktur paragrafı (I. cümlede değerlendirme yok)

8) TÜRKÇE gelmiyelim yanlış yazılmıştı (Yazım Yanlışı)

9) TÜRKÇE Şam en başta gelen efsanevi şehirdir yanlış olandı

10) ANAYASA anayasada milli bir devlet olunduğu belirtilmez

11) ANAYASA değiştirilemez hükümler hepsiydi 1-2-3-4

12) ANAYASA genelkurmay başkanı bakanlar kurulu teklifi cumhurbaşkanı

13) ANAYASA kesin hükmün genel kurula bildirilmesiyle vekillik düşer

14) ANAYASA mal bildirimi ve kamu hizmeti (siyasi haktır)

15) ANAYASA malül gazi anne ve babaları yanlıştı

16) ANAYASA ortak (toplu) suçlarda hakim karşısına çıkma 4 gün

17) ANAYASA seyahat suç soruşturma kovuşturma durumunda (Yurtdışı çıkış yasağı)

18) ANAYASA yüce divan milletvekilini yargılamaz.

19) ANAYASA Mgk gündemi Cumhurbaşkanı

20) İNKILAP 3 mart 1924 ortak özelliği aynı tarih halifelik-evkaf ve erkanı harbiye

21) İNKILAP ankara ant.IRAK sınırı ingiltere ile imzaladık 1926

22) İNKILAP Atatürk ilkesi devletçilik

23) İNKILAP felahı vatan grubu

24) İNKILAP öğretmenler günü.1981 den itibaren 80 darbesinden sonra kondu.

25) İNKILAP wilson prensipleri cemiyetini Türkler kurmuştur.

26) İNKILAP İlk anayasamız Teşkilat-ı esasiye

27) GENEL KÜLTÜR “Bilim ve Araştırma”Faslı, kapatılmış.

28) GENEL KÜLTÜR 2011 mehmet akif yılı

29) GENEL KÜLTÜR 2013 akdeniz oyunları türkiye

30) GENEL KÜLTÜR adacıklar kayacıklar coğrafi formasyon

31) GENEL KÜLTÜR Bilgi ve iletişim teknolojileri fırsatı (FATİH projesi)

32) GENEL KÜLTÜR Jandarma (İçişleri Bakanlığına bağlıdır)

33) GENEL KÜLTÜR nuri bilge ceylan

34) GENEL KÜLTÜR parada emniyet şeridi

35) 1702 sarhoş derece indirimi ceza

36) 1702 Talebeyi aleyhine itaatsızlığa teşvik eden, talebesine kopya verenler,

37) 1739 eşitlik genellik

38) 1739 Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi (YÖK) Milli Eğitim Bakanlığı

39) 222 5 yaş sonu 14 yaşı bitirip 15 ten gün alınca

40) 222 okul 50 dekardan fazla olamaz

41) 222 devamsızlık mazeretini veli 3 gün içinde idareye bildirir.

42) 3071 dilekçe yanlış makama ise doğrusuna gönderilir ve ilgiliye bilgi verilir.

43) 3071 yabancıların dilekçe 30 gün

44) 4483 ceza muhakemeleri usulü

45) 4483 yargıtay başsavcısı valiyi soruşturur.

46) 4483 yargı mensupları öninceleme yapamaz

47) 5018 sayıştay 75 gün

48) 5018 5018 Taşınmazlarla iligili yanlış: Genel bütçeli idareler dışındaki kurumlar Hazine adına

49) 5018 Ödenek aktarmaları yanlış cevap: Bütçe ödenek esasları Bakanlar kurulunca belirlenir

50) 5442 il idare danıştaya itiraz

51) 5442 ilçe emniyet müdürü ilçe idare kurulunda bulunmaz.

52) 5442 kaymakamlarla 1 kez toplantı yapılır

53) 657 amire sözle hakaret aylıktan kesme cezasını gerektirir

54) 657 ölüm izin 7

55) 657 üstün başarı %200 ödül

56) AİLE BİRLİĞİ aile birliği 3 toplantıya katılmayanın üyeliği düşer

57) AİLE BİRLİĞİ aile birliği 4 kat 100 öğrencinin altında 2 kat üyeyle genel kurul yapılır.

58) AİLE BİRLİĞİ aile birliği ekim ayı sonun kadar toplanır.

59) BİLGİ EDİNME adli soruşturma kovuşturma belgeleri (Suç işlenmesine yol açacak belgeler)

60) BİLGİ EDİNME bilgi edinme sekretaryasını başbakanlık yürütür

61) BİLGİ EDİNME Raporları Tbmm 2 ay içinde yayımlar

62) DİSİPLİN öğretmen müdür disipilin amiri

63) DİSİPLİN ram müdürü disiplin ilçe milli eğt müdürü

64) EK DERS anasınıfı 18 aylık karşılığı

65) EK DERS müdür yardımcıları 6 saat ek ders görevi alabilir

66) EK DERS ortaöğretimde sorumluluk sınavı görevi alan 5 saat ek ders

67) İLKÖĞRETİM davranış notları ilköğretimde 5 gün önce idareye verilir

68) İLKÖĞRETİM duvar gazetelerinin kaldırılan nüshaları, dosyalarında iki yıl saklanır.

69) İLKÖĞRETİM performans ödevleri öğrenciden toplanmaz.

70) KUTLAMA 19 mayıs 5 yılda bir ankarada

71) KUTLAMA bayrak ip sabitlemeden olmaz yanlış oydu

72) KUTLAMA bayrak taşıma grubu 3 öğrenci

73) KUTLAMA kutlama komitesinde sivil toplum olmaz düzeltme

74) ORTAÖĞRETİM diplomaların yenisi kesinlikle çıkarılmaz.

75) ORTAÖĞRETİM kısa süreli uzaklaştırma müdür onayından sonra uygulanır.

76) ORTAÖĞRETİM orta öğretim derse girmeme vb kınama cezası

77) ORTAÖĞRETİM orta öğretim kaç yaş -18 yaşını bitirmemiş

78) ORTAÖĞRETİM ortaöğretimde sorumluluk en fazla 5 ders

79) ORTAÖĞRETİM seçmeli ders 10-6

80) ORTAÖĞRETİM tasdikname ceza puan-40

81) ORTAÖĞRETİM orta öğretimde sınav soruları konuları geriye doğru artar?

82) ORTAÖĞRETİM ortaöğretimde 7. ve 14. günde mektup gönderirlir

83) ORTAÖĞRETİM Ders kesiminde sonra 3 iş günü içinde müraacat (doğrusu 5 iş günü)

84) REHBERLİK il danışma komisyonu eylül-haziran

85) REHBERLİK Destek eğitim odasındaki değerlendirme sonuçları da dikkate alınır.

86) REHBERLİK özel eğitim 60 günde karar verir

87) REHBERLİK psikolojik danışman ölçme araçları uygular ve rehberlik eder.

88) REHBERLİK ramda ikamet belgesi istenmez

89) REHBERLİK rehberlik bireyselde gizlilik esastır

90) REHBERLİK rehberlik son ders yılının 2. Döneminde

91) RESMİ YAZIŞMA başlık ilk 2 satır büyük 3. Satır küçük yazılan doğru

92) RESMİ YAZIŞMA kayıt kaşesi arkasına kağıdın yüzü

93) RESMİ YAZIŞMA ilgiden sonra 2 ilgi yoksa 3 olacaktı uymayan yanlıştı

94) RESMİ YAZIŞMA resmi bilgi ses görüntü vb şeklinde olandı a kitapçığında d

95) RESMİ YAZIŞMA resmi yazı 5 paraf

96) SOSYAL ETKİNLİK belirli gün ve haftalar öğretmenler kurulunda

97) SOSYAL ETKİNLİK geziler tatillerde yapılır, dersler telafi edilir (BU SORUDAN EMİN DEĞİLİM)

98-Türkce-camdan dışarıya bakıyorum insanlar falan vardı hangısı çıkarılamaz dıyordu..En sondaki cevaptı d şıkkı

Özet şeklinde oluşturulmuş ders notları için tıklayınız…

 İstanbulda’ki boş müdürlük, müdür yardımcılığı, müsür baş yardımcılığı kadroları için tıklayınız…

2011 müdürlük, müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı sınavı konuları ve puanları
Eğitim Kurumları Müdür BaĢyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı Konuları ve Puan Değeri 1 Türkçe‐Dil Bilgisi %10 2 Resmî Yazışma Kuralları %5 3 Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik %10 4 T.C. Anayasası (Top %9) a) Genel Esas...
Milli eğitim bakanlığı personel izin yönergesi
Hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar olan memurların yıllık izin süreleri 20 gün, on yıldan fazla olanların ise 30 gündür. Kadın memura; doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam onaltı süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumu...
Türkiye cumhuriyetinin yönetim yapısı ve protokol kuralları
Merkezden yönetim kuruluşları; merkez teşkilatı ve taşra teşkilatından oluşur. Yerinden yönetim kuruluşları; yerel yönetimler ve hizmet yerinden yönetim kuruluşlarından oluşmaktadır. Merkezden yönetimin merkez teşkilatı, cumhurbaşkanı ve bakanlar kurul...
  1. şükrü diyor ki:

    aaaasfsdf

  2. kenan diyor ki:

    Arkadaşlar TÜRKİYE -YUNANİSTAN SORUSU OLOAN 18 SORU MUTLAKA İPTAL EDİLMELİDİR.çünkü BÜTÜN TARİHÇİ VE ALAN UZMANLARI KONUNUN DOĞRU CEVABININ KIT’A SAHANLIĞI OLARAK KABÜLÜNDE HEMFİKİRLER- NETİCEDE ADA VE KAYACIKLARA HAKİM OLMA İSTEĞİDE KITA SAHANLIĞINDAN MÜTEVELLİT GÖRÜLMEKTEDİR. O NEDENLE İPTAL OLMALIDIR.

  3. kenan diyor ki:

    HATTA TÜRKİYE YUNANİSTAN MESELESİNDE HERKESİN AYNI HATAYI VERMESİDE BUNUN BİR NEVİ İSPATI DEĞİLMİDİR.. O YÜZDEN BENCE HERKES EĞİTEK E SESİNİ DUYURMALIDIR..DOĞRU CEVAP EĞER BİR YÜZDE VERECEK OLURSAK YÜZDE 90 KIT’A SAHANLIĞIDIR O MİNVALDE ADACIK KAYACIK MESELESİ ORTAYA ÇIKMAKTADIR LÜTFEN SORU İPTAL EDİLSİN…