reklam

2011 müdürlük, müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı sınavı konuları ve puanları

5 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında 1 yorum yapıldı.

Eğitim Kurumları Müdür BaĢyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Seçme
Sınavı Konuları ve Puan Değeri

1 Türkçe‐Dil Bilgisi %10
2 Resmî Yazışma Kuralları %5
3 Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik %10
4 T.C. Anayasası (Top %9)
a) Genel Esaslar %3
b) Temel Hak ve Ödevler %3
c) Cumhuriyetin Temel Organları %3
5 Genel Kültür %6
KANUNLAR
%60
6 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
7 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
8 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
9 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
10 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
11 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
12 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
13 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
14 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
15 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
BAKANLAR KURULU
16 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmen KARAlerinin Ders RI ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
Karar
YÖNETMELĠK
17 Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği LER
18 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
19 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği
Yönetmeliği
20 Millî Eğitim Bakanlığı Okul‐Aile Birliği Yönetmeliği
21 Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
22 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
23 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
24 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
25 Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
26 Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği
YÖNERGELER
27 Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi

Eğitim Kurumu Müdürlüğü Seçme Sınavı Konuları ve Puan Değeri

1 Türkçe‐Dil Bilgisi %10
2 Resmî Yazışma Kuralları %4
3 Halkla İlişkiler Ve İletişim Becerileri %4
4 Okul Yönetimi %4
5 Yönetimde İnsan İlişkileri %4
6 Okul Geliştirme %4
7 Eğitim ve Öğretimde Etik %5
8 Türk İdare Sistemi Ve Protokol Kuralları %5
KANUNLAR
%60
9 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
10 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
11 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
12 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
13 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
14 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
15 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
16 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
17 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
18 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
BAKANLAR KURULU
19 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmen KARlAerinin Ders RI ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
Karar
YÖNETMELĠKLER
20 Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
21 Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
22 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
23 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği
24 Millî Eğitim Bakanlığı Okul‐Aile Birliği Yönetmeliği
25 Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
26 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
27 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
28 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
29 Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
30 Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
31 Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği
YÖNERGELER
32 Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönerges

Milli eğitim bakanlığı personel izin yönergesi
Hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar olan memurların yıllık izin süreleri 20 gün, on yıldan fazla olanların ise 30 gündür. Kadın memura; doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam onaltı süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumu...
2011 müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavı soru ve cevapları 01 ekim 2011
2011 müdür yardımcılığı sınavı soru ve cevapları, 2011 müdür yardımcılığı soru ve cevapları, 2011 müdürlük sınavı soru ve cevapları, 2011 müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavı soru ve cevapları, 2011 müdürlük ve müdür yardımcılığı soru ve cevapları 01 ekim 2011 20...
Türkiye cumhuriyetinin yönetim yapısı ve protokol kuralları
Merkezden yönetim kuruluşları; merkez teşkilatı ve taşra teşkilatından oluşur. Yerinden yönetim kuruluşları; yerel yönetimler ve hizmet yerinden yönetim kuruluşlarından oluşmaktadır. Merkezden yönetimin merkez teşkilatı, cumhurbaşkanı ve bakanlar kurul...