reklam

Fizik, iş ve güçle ilgili anlatımlı sorular verebilir misiniz?

5 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Örnek: 100 newtonluk bir kuvvetin etkisiyle beton bir blok 1,5 m hareket ettiriliyor. Yapılan iş nedir?
çözüm: iş= kuvvet . yerdeğiştirme
W= F.x
W= 100 N . 1,5m
W= 150 N.m = 150 Joule

örnek:bir kişi 25 Newton kuvvet uygulayarak bisiklete 1500 metre yol aldırırsa bu iş kaç joule’dir. Ve 10 Newtonluk bir kuvvetle aynı işin yapılması için bisikletin ne kadar yol alması gerekir?
çözüm:F=25 Newton, x=1500 metre ise

W = F.x
W=25.1500, W=37500 jouledir. İkinci işlemi yapmak için ise;

x= W/F, x= 37500/10, x=3750 metre yol alması gereklidir.

kuvvet ve yol arttıkça yapılan işin miktarı da artmaktadır. Yani aralarında doğru bir orantı vardır.

örnek:Hızı 2m/sn olan 2kg kütleli bir cisme 6 N’luk bir kuvvet 2 sn boyunca uygulanıyordur.sürtünme kuvveti 2 Newton olduğuna göre kuvveti uygulayan sistemin gücü kaç watt olur.??(çıkmış öss sorusu)

çözüm:cismin ivmesi a ise
a=F-Fsürtünme/M=6-2/2kg=2m/saniye karedir(sn2)
cismin yerdeğiştirmesi X ;(v0 cismin ilk hızıdır.)
X=v0.t+1/2a.t kare(t2)
X= 6.2+1/2.2.4=16 metre bulunur.
F kuvvetini uygulayan sistemin gücü P ise;
P=F.X(toplam yerdeğiştirme)/t
P=F.X/t=48 watt bulunur.

İslama göre zina eden bir kişinin zina etmeyen bir kişi ile evlenebilir  mi?
Nur suresi üçüncü ayet-i kerimede "Zina yapan erkek, zina yapan kadınla ya da bir müşrik kadınla evlenir; zina yapan kadın da zina yapan bir erkekle ya da müşrik bir erkekle evlenir." buyurulmuştur. Peki yanlışlıkla bu yola sapmış birisi sonradan tevbe-i nasuh ile ...
Meslek Hastalıkları ve Korunma Yolları Nelerdir?
Meslek Hastalıkları ve Korunma Meslek hastalığının tanımı yapılmadan önce meslek kelimesini tanımlamamız gerekiyor. Meslek, sürekli olarak yapılması öngörülen, öğrenilmesi için belli bir eğitim ve/veya iş tecrübesi gerektiren, insanın hayatını kazanmak için yap...
Coğrafya insanlarin hangi faaliyetlerini incelemektedir?
Coğrafya insanların hangi faaliyetlerini incelemektedir? Coğrafyada inceleme alanı bakımından iki büyük anabilim dalından birisini Beşeri ve Ekonomik Coğrafya oluşturmaktadır. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya insan faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan o...